US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - W4Westergaard, Ivar A. R.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Westergaard, Ivar A. R.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Ivar Axel Rupert Westergaard

Fødselsdato:

13. januar 1915

Orlogskaptajn Ivar A. R. Westergaard

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af skibsfører Anders Akton Westergaard og hustru Kristine Margrethe, født Nissen

Ægteskab:

Gift 5. februar 1939 i Nakskov kirke med Ella Marie Margrethe Jensen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1938

Søkadet i reserven

6. maj 1939

Søløjtnant II i reserven

6. maj 1940

Søløjtnant I i reserven

5. maj 1945

Kaptajnløjtnant i reserven

11. maj 1951

Orlogskaptajn i reserven

19. marts 1952

Orlogskaptajn (inkorporeret i linien)

1. februar 1967

Orlogskaptajn i reserven

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

9. maj 1962

Ridder af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

Maj 1939
- juni 1940

Med mineskibet LOSSEN, i Øvelseseskadren, fra 1. september i Sikringsstyrken

September 1940
- juni 1943

Fører af K-kuttere i kystbevogtningen

16. juni 1943
- 29. august 1943

Næstkommanderende i minefartøjet LOUGEN

29. august 1943
- 15. januar 1944

Sygemeldt p.g.a. skudsår

24. september 1945
- 11. oktober 1948

Chef for minestrygningsfartøjer af MR-klassen

Oktober 1948
- september 1949

Næstkommanderende i mineskibet LINDORMEN

10. september 1949
- 7. august 1950

Chef for minefartøjer af LOUGEN-klassen

1. september 1950
- 17. juli 1952

3. kommanderende og navigationsofficer i korvetten GALATHEA på dennes verdensomspændende dyb-havsekspedition

1. november 1953
- 24. april 1954

Chef for minelæggeren LINDORMEN og for 1. Mine-læggerdivision

Maj 1954
- juni 1954

Overtog i USA minelæggeren VINDHUNDEN

22. juni 1954
- 24. august 1954

Chef for minelæggeren VINDHUNDEN

Oktober 1954
- juli 1956

Ved Søværnets Sergent- og Korporalskole

September 1956
- 31. maj 1961

I Sundets Marinekommandos stab og fra 1. juli 1958 tillige i Kystbefæstningens stab

1958-1967

Medlem af og fra 1962 formand for Søværnets Kapsejladsudvalg

Juni 1959

Deltog for Søværnet i kapsejlads i Kieler Woche

1961

Medlem af kommissionen vedr. Søværnets nye kuttere SVANEN og THYRA

18. september 1961
- 4. september 1962

Chef for minelæggeren LINDORMEN og fra 31. marts for Minelæggereskadren

1. november 1962
- 31. januar 1967

Ved Forsvarsstabens E-afdeling

Juni 1966
- juli 1966

Med THYRA i international kapsejlads Bermuda-Skagen

31. januar 1967

Afsked af linien p.g.a. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

Fra 1929

Sejlads med ØK og andre på Østen og Australien

1933-1934

Med skoleskibet DANMARK på jomfrurejsen

1936

Styrmands- og skibsførereksamen i København

1937

Telegrafisteksamen

1937

Styrmand i isbryderen STÆRKODDER

1937-1938

Med skoleskibet DANMARK

29. august 1943

Blev såret i forbindelse med flådens sænkning, hvorefter højre arm efterfølgende måtte amputeres

1972

Daglig leder i foreningen til Søfartens Fremme

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

 -

Ikke oplyst

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger