US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Orlogsliv og Lune4Oversigt4Mallemuk on the Rocks

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

4Beretningerne

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Mallemuk on the Rocks (1965):

Inspektionskutteren MALLEMUKKEN grundstødt 13. maj 1965.
(Fotograf ukendt)

Pludselig stod vi der med fast grund under skroget

Dette er ikke kun en personlig beretning om en grundstød-ning, men også om et helt usædvanligt bilsammenstød.

Her følger beretningen om inspektionskutteren MALLEMUKKENs grund-stødning ud for Grønland 13. maj 1965.

Af Muke Overgaard

MALLEMUKKEN på skær ved Kangaamiut på vej fra Nuuk til Sisimiut (inden-skærsruten) den 13. (uha!) maj 1965.

Det skete med fuld fart, og vi hoppede først op over et skær og lagde os til hvile på kanten af det andet skær med let slagside til bagbord!

Alle ombord blev rystet godt sammen!!!

For mange "kokke"

Vi havde både admiralen og flåde-stationens operationschef (?) med, så måske var der for mange høvdin-ge på broen!!!

Der blev hurtigt beordret "stoppe ma-skinen", alle vandtætte døre lukket og alle rum pejlet for vandindtræn-gen.

Jeg var mest bekymret for skade på hovedmotoren og for et hul i maskin-rummet, så de 2 store lænsepumper blev sat til sugning fra maskinrums-lasten.

Skibet er ok

Pejlingerne viste ikke vandindtræng-ning, bortset fra forpeak, som blev brugt som ballasttank og søvands-fødning af motorerne, når vi sejlede i fastis.

Mallemuk on the Rocks.
(Fotograf ukendt)

Hovedmotoren blev med bekymring (min bekymring) startet op igen, og vi forsøgte at bakke ned fra skæret.

Det var faldende vande, så vi blev hurtig klar over, at det ikke gik, selvom vi smed ankre og kæder og fyldte 4,5 m jollen på agterdækket med sø-vand, og hovedmotoren blev stoppet.

Efterhånden som vandet faldt, dukkede der små skær frem rundt om os, og da vi stod lidt usikkert på kanten af skæret med chance for at kæntre, blev alle ventilatorspjæld lukket, og alle undtagen nøglepersonellet sat i land med telt, soveposer og proviant.

Der var derefter kun skibschefen, næstkommanderende, telegrafisten, bådsmanden og undertegnede ombord af den 14 mands besætning.

Fri ved højvande

Da vandet faldt yderligere, sejlede vi i jollen rundt om Mallemukken og sy-nede hende i bunden.

Senere satte vi en stige ned til skæret.....så blev det lidt lettere at komme ned på det. (fotoerne er taget før det blev rigtig mørkt).

Der blev grinet meget af, at næstkommanderende iførte sig sin bedste uniformsjakke og fyldte sine lommer med de guldsmykker, han havde indkøbt!

Jeg fyldte mine lommer med cigaretter og tændstikker indpakket i plastik!

Vi stod på skæret i 9 timer før vi var flot igen ved højvande, sejlede for re-duceret fart til Sisimiut og kom hurtigt op på beddingen, hvor det viste sig, at der var hul i forpeak, og at 4 meter af stråkølen stak skråt op i en vinkel på 45 grader i forhold til diametralplanet.

Vi stod på skæret i 9 timer før vi var flot igen ved højvande.
(Fotograf ukendt)

MALLEMUKKEN i bilsammenstød

Nu var det ikke første gang jeg oplevede et sammenstød.

I vinteren 1961-62 lå MALLEMUKKEN fortøjet ved kajen i Nuuk, da 2. mester blev syg!

Lægen kom kørende i sin jeep en sen eftermiddag for at reparere lidt på ham, men da det var meget glat med is og sne på kajen, nåede han ikke at standse, men gled ud over bolværket!

Heldigvis hang den ene hjulskærm fast på standeren til styrbords projektør, og det reddede ham fra at ende på dækket 3-4 m nede indkapslet i et bilvrag!

Måske var dette verdens eneste skibs-/bilsammenstød?

Her ses Landroveren hængende ud over kajkanten efter kollisionen med MALLEMUKKENs styrbords brovinge.
(Foto: Muke Overgaard)

- Har du en beretning om dit liv i Søværnet,
eller har du blot lidt god orlogslune?

send en e-mail, evt. med vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan evt. også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLERE PERSONLIGE BERETNINGER:

Se oversigten

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 3. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger