US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Orlogsliv og Lune4Oversigt4Rekrut i Arresødallejren

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

4Beretningerne

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Rekrut i Arresødallejren (1954):

Et tusinde orlogsgaster og 50 toiletter

Masser af ventilation - dem der lå nærmest kakkelovnen havde varme, de øvrige havde frisk luft.

Jens Kildemand beskriver i denne artikel sit møde med Søværnet en kold januar dag i 1954.

Af Jens Kildemand

Rekrut i Arresødallejren fra 7. januar til 7. marts 1954.

Jeg rejste til København 6. januar og overnattede på soldaterhjemmet i Gothersgade for 2,- kr.

Næste dag blev vi alle fulgt til Holmen, igennem alle procedurer og udle-vering af køjesæk med indhold af tøj, tæpper, stålhjelm osv.

Udrustningen klar til mønstring

Næste dag var der udlevering af køjesæk med indhold af
tøj, tæpper, stålhjelm osv.

(Foto stillet til rådighed af: Elevforeningen af Mathelever fra Juli 1948)

Privat tøj samlet i en pose, adresse på og sendt hjem. Fik udleveret en madpakke, ind i en bus og af sted til Arresødal.

Mødet med Arresødallejren

Blev læsset af ved flagstangen på en bakke og kunne se lejren, en hel del træbarakker og telte.

Jeg kom i 6. Kompagni, 1. deling. Barakken indeholdt ca. 125 mand, i den ene ende boede korporalerne og i den anden ende var der vaske og bade-rum.

Vaskene var ca. 50 vandhaner der løb ned i lange kummer, og badet var 5 brusere, men der var kun koldt vand.

Opvarmningen i barakken var tre kakkelovne, der blev fyret med tørv, i meget kolde perioder suppleret med brunkul.

Der var automatisk ventilation, idet vinduer, døre og gulv ikke var tætte. Dem der lå nærmest kakkelovnen havde varme, dem der lå nærmest døre og vinduer havde til gengæld frisk luft.

Der blev spurgt om varmt vand til tandbørstning og barbering, det kunne vi få lov at hente ovre i kabyssen. Ja men vi har kun fire fem spande, ingen problem blev der sagt, i har alle en stålhjelm.

Men så var der en der fik organiseret en nøgle til gymnastikbarakken, hvor der var varmt vand, det gik fint nogle dage, men så kom der en ny lås på, og så var det slut.

Det blev nævnt ved parole ellers intet, men 1. delings 2. halvdeling blev udtaget til at skrælle kartofler næste dag, til 1000 mand.

Arresødallejren

Et blik af Arresødallejrens træbarakker set her i 1948.
(Foto stillet til rådighed af: Elevforeningen af Mathelever fra Juli 1948)

Spisebarakken var brændt

Spisningen skete på orlogshjemmet, på grund af at spisebarakken var brændt, og lige neden for lå paradepladsen, hvor alle skulle mønstre hver morgen med fuld oppakning.

Det vil sige ned og spise, tilbage og hente gevær, stålhjelm, overtøj og til-bage til samme sted.

Et lyst hoved fandt ud af , at hvis vi nu tog det hele med når vi skulle spi-se, så havde vi mindst 20 minutter mere til rådighed om morgenen, hvor tiden var knap.

Det gik et par gange, men alt for mange fik samme ide, og så var det slut.

Hygiejnen var som den tid foreskrev, og da salmonella og lignende bakte-rier ikke var opfundet gik det rimelig godt. Spisebestik havde vi selv at op-bevare.

Udenfor spisebarakken stod fire tønder til rengøring. En til afskrabning af madrester, en med vand til grovskylning, en med sæbevand og en til ren-skylning.

En nat gik det alligevel galt, men det var fra kabyssen (køkken-barakken), kokken havde givet sovsen en forkert behandling.

Næste dag blev rengøringsdag

Alle mand, ca. 1000, fik diare, roskildesyge, (salmonella forgiftning), og når en mand skal, så skal han. Det startede omkring midnat og kl 0200 var det min tur. Ud af køjen og af sted til toiletbarakken, der lå en lille halv km op ad bakken. Der var mange på vej, en hørte jeg sige , jeg når ikke længere.

Det var for øvrigt også lige meget, for de 50 toiletter var fuldt optaget, og der stod mariner på venteliste, selv piskummerne var taget i brug. Resten stod udenfor, hvor mange måtte give op og satte sig i sneen.

Næste dag var rengøringsdag, ud at samle op, en del blev skovlet op, res-ten trampet ned og kom først frem da sneen var smeltet.

8. marts var rekruttiden overstået og jeg blev flyttet til kasernen på Hol-men, men det er et andet kapitel.

Værnepligtig, hoved nr.: 200800 Jens Erik Kildemand.

Kildehenvisninger:

"

Ovennævnte artikel blev bragt i bladet:

Kogehuset, Nr. 2 - April 2001

Bladet er foreningsblad for Assens Marineforening, og gengives her med tilladelse.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en beretning om dit liv i Søværnet,
eller har du blot lidt god orlogslune?

send en e-mail, evt. med vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan evt. også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLERE PERSONLIGE BERETNINGER:

Se oversigten

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 16. februar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger