US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Orlogsliv og Lune4Oversigt4På sommertogt med MHV 64

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

4Beretningerne

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

På sommertogt med MHV 64 CRUX (1984):

MHV 64 CRUX ses her i Hundested havn.
(Foto: Kurt Therkelsen)

Med Skagen om bagbord

Her følger beretningen om en ældre kutters rutinemæssi-ge sommertogt i danske farvande.

De næste 10 dage skulle føre os rundt i de danske farvande bl.a. via Frederikshavn – Stuer – Thisted – Aalborg – Randers – Sønderborg – Svendborg – Korsør - Hundested.

Strækningen fra Skagen til Thyborøn var den eneste  med hårdt vejr på hele turen og nogle enkelte måtte yde et lille offer til Kong Neptun.

Af Kurt Terkelsen

Efter at den sidste af marinehjemmeværnsfartøj af kutterklassen (MHV 64) nu er  udfaset af marinehjemmeværnet i 2003, er her en beretning om et sommertogt 1984, hvor jeg sejlede som fartøjsfører i Hjemmeværnsflotille 361 "Isefjord".

Hundested ligger skønt ved Kattegat og Isefjorden.

Ved kajpladsen ligger MHV 64 som er bygget  i Skagen 1929 er på 34 BRT med en 2-cyl. Alpha Diesel og med en servicefart på 8–9 knob.

Briefing for sommertogt

Datoen er 6 juli 1984, som hele "Bravo" besætningen havde set frem til og efter morgenskafningen blev der en kort briefing om turen, der de næste 10 dage skulle føre os rundt i de danske farvande bl.a. via Frederikshavn – Stuer – Thisted – Ålborg – Randers – Sønderborg – Svendborg – Korsør - Hundested.

Første stop var Flådestation Frederikshavn, som er base for vores isbryde-re, men på grund af weekend'en desværre uden aktiviteter, hvilket var lidt skuffende, så vi havde intet imod at fortsætte nordpå, runde Skagen, og nu på sydlig kurs forbi Hanstholm ned til Thyborøn.

Strækningen fra Skagen til Thyborøn var den eneste  med hårdt vejr på hele turen og nogle enkelte måtte yde et lille offer til Kong Neptun.

Undervejs overhalede vi en fragtbåd på parallelkurs. Ikke desto mindre brokkede skipperen sig over os i radioen og talte om skærende kurs. Jeg ræsonnerede som så, at manden måtte have sovet dårligt og undlod at gå i polemik med ham.

Første stop gennem Limfjorden var Stuer, hvortil vi ankom om formiddag-en. Vi blev der resten af dagen og natten med.

Den dag kom sommeren til Danmark, og vi nød vejret og fritimerne i fulde mål. Der var en livligaktivitet i havnen, og en lidt ældre, nydelig dame kom forbi med sit indkøbsnet over armen og spurte, om vi havde fisk at sælge.

Da vi høfligt beklagede, at vi ikke havde fanget noget, kunne hun ikke skjule et halvt misbilligende, halvt medlidende blik.

Turens højdepunkt

Næste stop var Thisted, hvor vi også overnattede. Aftenen udviklede sig til en ren kammeratskabsaften med sang og musik fra harmonika, mundhar-pe og 2 guitarer.

Ved  en sådan lejlighed åbenbares ofte skjulte talenter.

Spasmageren Øbberbøv (Kaj og Flemming) morede med deres gags, stor-skæggede Troels afslørede en smuk og fuldtonede sangstemme og Kaj demonstrerede et stort repertoirekendskab på sin harmonika.

Denne aften var uden tvivl turens højdepunkt.

Den næste dag blev der lagt planer for dagens øvelser i Løgstør Bredning og det vrimler med sømandsudtryk og benævnelser som dem på "det tørre" ikke vil kunne omsætte til dansk.

Det var en spændende øvelse, der startede tidlig om morgenen, med land-gang fra vores lille jolle, og angreb på et objekt i land.

Efter endt øvelse ankommer vi til Ålborg og til Randers om torsdagen.

I kanten af sejlrenden

Ukendt med Randers fjord overraskedes vi af den stærke strøm, som ofte tvang os helt ud i kanten af sejlrenden.

Fra Randers gik turen videre sydpå, hvor vi i betimelig afstand ser et par store russiske krigsskibe på vej nordpå for fuld damp, mens dæksgasterne har travlt med bl.a. rengøring og "slangekæder på dæk".

Vi ankrede op i Lillebælt for natten.

Ankervagten lige i morgenbrækningen var et skøn oplevelse. Stilheden var overvældende, kun afbrudt af en cowboy, som sendte sin hæse røst ud i æteren  til en skingrende fiol.

Inde over bugten gled en måge hen over vandlinien med dovne vingeslag foran et natursceneri af skove og kystskrænter.

I Sønderborg mindede nogle oplagte skibe fra rederiet Skou om, hvilken smertelig omstillingsproces vores rederier i disse år må igennem.

Containerdrift er nu tidens løsning.

Det smilende Sønderborg

Om søndagen gik færden videre fra Sønderborg til det smilende og venlige Svendborg.

Samme dag gik det videre nordpå gennem Storebælt, hvor vi øvede vores vigtigste opgave til søs "overvågning" og visitation af skibe, og efter en kort afstikker til Korsør Flådestation tog vi det sidste trækhjem til Hunde-sted og sommertogt 1984 var ved at ebbe ud.

Jeg kan oplyse at jeg i dag er informationsofficer i Marinehjemmeværnet, nærmere betegnet ved Marinehjemmeværnsdistrikt 2.

På sommertogt med MHV 64 CRUX.
(Foto: Kurt Therkelsen)

- Har du en beretning om dit liv i Søværnet,
eller har du blot lidt god orlogslune?

send en e-mail, evt. med vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan evt. også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLERE PERSONLIGE BERETNINGER:

Se oversigten

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 23. februar 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger