US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Orlogsliv og Lune4Oversigt4Ubåde af HVEDE-klassen

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

4Beretningerne

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Ubåde af HVEDE-klassen (1938-1950):

Tager moderniseringen
måske overhånd?

Gennem tiderne har Søværnet arbejdet på at udvikle forskellige avancerede våbensystemer

Der hersker vel ingen tvivl om, at den danske flåde gennem tiderne har arbejdet med mange forskellige projekter, nogle offentlige og nogle mere hemmelighedsfulde. Formålet har jo nok hele tiden været at forbedre Søværnet, taktikken, dets skibe og dets våben.

Af Johnny E. Balsved

Fra ukendt kilde har jeg modtaget nedenstående foto, der tilsyneladende afslører et hidtil ukendt, måske hemmeligholdt, forsøg sandsynligvis fra slutningen af 1930'erne på at modificere vores ubåde af H-klassen.

Måske Øloplukker i stedet for Dybdebomber

Trods intenst forskning i diverse arkiver er det ikke lykkedes at få opklaret, hvad formålet var med det pågældende forsøg.

Måske mente nogle ubådsfolk blot, at det var bedre at blive jagtet af en øloplukker, end af eksplosive dybvandsbomber?

Ubåde af H eller "Hvede"-klassen

Tre af de fire undervandsbåde af H-klassen, inderst HAVKALEN, dernæst
HAVMANDEN. Yderst ses ubåden HAVFRUEN med den forunderlige modifikation.
(Fotografen ukendt)

Var Orlogsværfter blot forudseende? Officielt blev HVEDE-øllen først lanceret officielt i 2001!

Originalbilledet

For alle eventualiteters skyld indsættes det billede, som blev offentliggjort i medierne i samme periode.

Tre af de fire ubåde af H-klassen

Tre af de fire undervandsbåde af H-klassen, inderst HAVKALEN, dernæst
HAVMANDEN og yderst HAVFRUEN.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

44Du kan læse mere om H-klassen her

- Har du en beretning om dit liv i Søværnet,
eller har du blot lidt god orlogslune?

send en e-mail, evt. med vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan evt. også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLERE PERSONLIGE BERETNINGER:

Se oversigten

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. december 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger