US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (A/Aa)4ABSALON

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 
Datablad Historie Skibschefer Fotoalbum Heraldik

ABSALON (1862-1908)

Panserskonnerten ABSALON.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

-

Klassifikation

Skibstype:

Panserskonnert
- fra 1864: Skrueskonnert
- fra 1865: Skonnert
- fra 1. december 1885: Krydser af 3. klasse
- fra 1897: Skoleskib, skonnert

Klasse:

Ikke oplyst

Andre enheder
i klassen:

Panserskonnerten ESBERN SNARE

-

Specifikationer

Skibsværft:

The Thames Shipbuilding Company, England

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

Ikke oplyst

Søsat:

Ikke oplyst

Indgået i flåden:

25. juni 1862

Udgået af flåden:

14. maj 1908

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

533 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

47,77 m

7,92 m

3,26 m

Besætning:

50 mand

Maskineri:

John Penn & Sons, 500 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

Oprindeligt:

1 stk. 60-pund 88 cnt kanon
2 stk. 5 3/4" riflede Metalkanoner

Senere (omkring 1890):

2 stk. 12 cm Kanoner
2 stk. 37 mm Revolverkanoner
1 stk. 37 mm Patronkanon
1 stk. 8 mm Mitrailleuse
1 stk. 40 cm Spejlprojektør

Fart:

11 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

6. juli 1863
- 7. august 1863

På togt i eskadre

27. august 1863
- 9. september 1863

I troppetransportfart

20. september 1863
- 12. oktober 1863

I troppetransportfart

22. november 1863
- 19. september 1864

Under krigsudrustning

9. juni 1869
- 4. august 1869

Vagtskib på Københavns Red, på krydstogt i Østersøen og i troppetransportfart

1. juni 1870
- 5. juni 1870

I troppetransportfart og vagtskib på Københavns Red

11. juni 1870
- 30. juli 1870

I troppetransportfart og vagtskib på Københavns Red

9. juni 1871
- 23. juni 1871

I troppetransportfart

22. juli 1871
- 4. august 1871

I troppetransportfart

1871-1872

I vintermånederne stillet til Fyr- og Vagervæsenets rådighed

6. juni 1872
- 13. september 1872

På togt i eskadre

1872-1875

I vintermånederne stillet til Fyr- og Vagervæsenets rådighed

15. juni 1875
- 21. juni 1875

I troppetransportfart

20. juli 1875
- 31. juli 1875

I troppetransportfart

1875-1876

I vintermånederne stillet til Fyr- og Vagervæsenets rådighed

13. juni 1876
- 26. juni 1876

I troppetransportfart

22. juli 1876
- 31. juli 1876

I troppetransportfart

11. august 1876
- 18. august 1876

Foretog en rejse til Rostock

24. august 1876
- 7. oktober 1876

På togt i eskadre

1876-1877

I vintermånederne stillet til Fyr- og Vagervæsenets rådighed

7. juni 1877
- 23. juni 1877

I troppetransportfart

21. juli 1877
- 1. august 1877

I troppetransportfart

1. september 1877
- 15. oktober 1877

På togt i eskadre

31. maj 1878
- 6. juli 1878

I troppetransportfart

21. juni 1879
- 3. juli 1879

I troppetransportfart

24. juli 1879
- 2. august 1879

I troppetransportfart

1. september 1879
- 15. oktober 1879

På togt i eskadre

1879-1880

I vintermånederne stillet til Postvæsenets rådighed som istransportskib på Storebælt

9. juni 1880
- 22. juni 1880

I troppetransportfart

21. juli 1880
- 3. august 1880

I troppetransportfart

12. januar 1881
- 6. april 1881

Stillet til Postvæsenets rådighed som istransportskib på Storebælt

2. juni 1881
- 1. september 1881

Udrustet til øvelser i mærkesejlads

1. september 1881
- 15. oktober 1881

På togt i eskadre

1881

Forsynet med nye dampkedler

27. juli 1882
- 1. september 1882

Anvendt til mærkesejlads og signaleringsøvelser

2. september 1882
- 12. oktober 1882

På togt i eskadre

12. oktober 1882
- 28. oktober 1882

I troppetransportfart

7. december 1882
- 3. april 1883

Stillet til Postvæsenets rådighed som istransportskib på Storebælt

28. juli 1883
- 9. oktober 1883

Anvendt til mærkesejlads og troppetransporter

26. maj 1884
- 7. juli 1884

På togt i eskadre

7. juli 1884
- 19. august 1884

Anvendt til mærkesejlads og signaleringsøvelser

8. september 1884
- 17. september 1884

I troppetransportfart

26. september 1884
- 9. oktober 1884

I troppetransportfart

30. november 1884
- 18. marts 1885

Stillet til Statsbanernes rådighed som istransportskib på Storebælt

2. august 1885
- 27. august 1885

Udrustet til signaleringsøvelser

18. december 1885

Ved kongelig resolution indordnet blandt krydsere af 3. klasse

11. januar 1886
- 29. marts 1886

Stillet til Statsbanernes rådighed som istransportskib på Storebælt

18. maj 1886
- 17. juli 1886

Stillet til rådighed for Fyr- og Vagervæsenet

18. september 1886
- 28. september 1886

Anvendt til transportbådes omskiftning i Århus og til øvelser med artilleri indskibning ved Helgenæs, lå derefter i nogen tid disponibel til eventuel brug under en engelsk eskadres ophold ved København

5. januar 1887
- 8. marts 1887

Stillet til Statsbanernes rådighed som istransportskib på Storebælt

29. december 1887
- 30. april 1888

Stillet til Statsbanernes rådighed som istransportskib på Storebælt

19. januar 1889
- 15. marts 1889

Stillet til Statsbanernes rådighed som istransportskib på Storebælt

23. marts 1889
- 13. april 1889

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

1. juni 1889
- 30. september 1889

På togt i eskadre

24. marts 1890
- 15. april 1890

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

28. juli 1890
- 27. august 1890

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

7. februar 1891
- 4. marts 1891

På isbrydningsekspedition

4. april 1891
- 28. april 1891

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

27. juli 1891
- 2. september 1891

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

23. marts 1892
- 11. april 1892

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

30. juli 1892
- 27. august 1892

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

11. marts 1893
- 23. marts 1893

På isbrydningsekspedition

9. april 1893
- 1. maj 1893

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

26. juli 1893
- 23. august 1893

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

19. april 1894
- 12. maj 1894

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

30. juli 1894
- 27. august 1894

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

2. februar 1895
- 28. marts 1895

På isbrydningsekspedition

24. april 1895
- 18. maj 1895

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

27. juli 1895
- 24. august 1895

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

7. april 1896
- 30. april 1896

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

4. maj 1896
- 4. juni 1896

Anvendt til øvelser i farvandskendskab

27. juli 1896
- 24. august 1896

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

17. august 1896

Ved kongelig resolution overført til gruppen skole-skibe og ved Marineministeriet kundgørelse af 26. august 1896 bestemt, at skibet skal klassificeres skonnert

3. april 1897
- 4. maj 1897

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

31. juli 1897
- 26. august 1897

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

2. april 1898
- 3. maj 1898

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

18. juli 1898
- 17. august 1898

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

25. august 1898
- 27. august 1898

Assisterede panserbatteriet GORM, der var på grund ved Saltholm

4. april 1899
- 4. maj 1899

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

27. juli 1899
- 24. august 1899

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

2. april 1900
- 2. maj 1900

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

28. juli 1900
- 24. august 1900

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

13. januar 1901
- 28. januar 1901

På isbrydningsekspedition

14. februar 1901
- 13. marts 1901

På isbrydningsekspedition

6. april 1901
- 30. april 1901

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

5. juli 1901
- 26. august 1901

Øvelsesskib for kadetter og aspiranter

10. februar 1902
- 10. marts 1902

På isbrydningsekspedition

1. april 1902
- 28. april 1902

Anvendt til skydekursus for befalingsmænd

1. maj 1902
- 1. juli 1902

Øvelsesskib for Søofficersskolen

14. juli 1902
- 27. september 1902

Øvelsesskib for Underofficersskolen

12. december 1902
- 18. december 1902

På isbrydningsekspedition

24. november 1904
- 5. december 1904

På togt til øvelse i mærkesejlads

1904-1906

På skoletogt i sommermånederne

14. maj 1908

Udgået af flådens tal

1908

Solgt til Pas & Co., Zonen, Rotterdam til ophugning

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

6. juli 1863
- 7. august 1863

Kaptajnløjtnant O. A. K. Wilde

27. august 1863
- 9. september 1863

Kaptajnløjtnant O. A. K. Wilde

20. september 1863
- 12. oktober 1863

Kaptajnløjtnant O. A. K. Wilde

22. november 1863
- 11. januar 1864

Kaptajnløjtnant C. V. Schønheyder

11. januar 1864
- 19. september 1864

Kaptajnløjtnant O. A. K. Wilde

9. juni 1869
- 4. august 1869

Kaptajn H. J. V. Rambusch

1. juni 1870
- 5. juni 1870

Kaptajn L. C. Braag

11. juni 1870
- 30. juli 1870

Kaptajn L. C. Braag

9. juni 1871
- 23. juni 1871

Kaptajn P. H. Bräem

22. juli 1871
- 4. august 1871

Kaptajn P. H. Bräem

6. juni 1872
- 13. september 1872

Kaptajn W. I. Pedersen

15. juni 1875
- 21. juni 1875

Kaptajn J. C. Tegner

20. juli 1875
- 31. juli 1875

Kaptajn J. E. V. Hansen

13. juni 1876
- 26. juni 1876

Kaptajn P. F. Gjødesen

22. juli 1876
- 31. juli 1876

Kaptajn P. F. Gjødesen

11. august 1876
- 18. august 1876

Kaptajn P. F. Gjødesen

24. august 1876
- 7. oktober 1876

Kaptajn A. E. Christiansen

7. juni 1877
- 23. juni 1877

Kaptajn N. C. R. Møller

21. juli 1877
- 1. august 1877

Kaptajn N. C. R. Møller

1. september 1877
- 15. oktober 1877

Kaptajn A. E. Christiansen

31. maj 1878
- 6. juli 1878

Kaptajn C. O. E. Normann

21. juni 1879
- 3. juli 1879

Kaptajn S. J. Paulsen

24. juli 1879
- 2. august 1879

Kaptajn S. J. Paulsen

1. september 1879
- 15. oktober 1879

Kaptajn C. A. Bruun

9. juni 1880
- 22. juni 1880

Kaptajn H. L. R. Thalbitzer

21. juli 1880
- 3. august 1880

Kaptajn H. L. R. Thalbitzer

2. juni 1881
- 15. oktober 1881

Kaptajn P. C. H. U. Jessen

27. juli 1882
- 28. oktober 1882

Kaptajn L. A. Mourier

28. juli 1883
- 9. oktober 1883

Kaptajn P. U. Bruun

26. maj 1884
- 19. august 1884

Kaptajn N. C. R. Møller

8. september 1884
- 17. september 1884

Kaptajn H. P. Holm

26. september 1884
- 9. oktober 1884

Kaptajn H. P. Holm

2. august 1885
- 27. august 1885

Kaptajn S. Bojesen

18. september 1886
- 28. september 1886

Kaptajn I. N. Sølling

23. marts 1889
- 13. april 1889

Kaptajn C. L. With

1. juni 1889
- 30. september 1889

Kaptajn G. A. Caroc

24. marts 1890
- 15. april 1890

Kaptajn C. L. With

28. juli 1890
- 27. august 1890

Kaptajn V. R. L. Hoffmann

7. februar 1891
- 4. marts 1891

Kaptajn C. A. P. Schultz

4. april 1891
- 28. april 1891

Kaptajn C. L. With

27. juli 1891
- 2. september 1891

Kaptajn V. R. L. Hoffmann

23. marts 1892
- 11. april 1892

Kaptajn C. F. Scheller

30. juli 1892
- 27. august 1892

Kaptajn F. C. C. Bardenfleth

11. marts 1893
- 23. marts 1893

Kaptajn G. A. Caroc

9. april 1893
- 1. maj 1893

Kaptajn C. F. Scheller

26. juli 1893
- 23. august 1893

Kaptajn C. F. Maegaard

19. april 1894
- 12. maj 1894

Kaptajn V. C. L. Schlüter

30. juli 1894
- 27. august 1894

Kaptajn C. F. Maegaard

2. februar 1895
- 28. marts 1895

Kaptajn C. A. P. Schultz

24. april 1895
- 18. maj 1895

Kaptajn V. C. L. Schlüter

27. juli 1895
- 24. august 1895

Kaptajn C. F. Maegaard

7. april 1896
- 30. april 1896

Kaptajn V. C. L. Schlüter

4. maj 1896
- 4. juni 1896

Kaptajn P. J. Paulsen

27. juli 1896
- 24. august 1896

Kaptajn C. F. Maegaard

3. april 1897
- 4. maj 1897

Kaptajn V. C. L. Schlüter

31. juli 1897
- 26. august 1897

Kaptajn C. F. Maegaard

2. april 1898
- 3. maj 1898

Kaptajn F. L. H. Hammer

18. juli 1898
- 17. august 1898

Kaptajn R. R. J. Hammer

25. august 1898
- 27. august 1898

Kaptajn E. A. C. Jessen

4. april 1899
- 4. maj 1899

Kaptajn F. L. H. Hammer

27. juli 1899
- 24. august 1899

Kaptajn J. C. D. Bloch

2. april 1900
- 2. maj 1900

Kaptajn T. E. Messerschmidt

28. juli 1900
- 24. august 1900

Kaptajn J. C. D. Bloch

13. januar 1901
- 28. januar 1901

Kaptajn A. Garde

14. februar 1901
- 13. marts 1901

Kaptajn A. Garde

6. april 1901
- 30. april 1901

Kaptajn T. E. Messerschmidt

5. juli 1901
- 26. august 1901

Kaptajn J. C. D. Bloch

10. februar 1902
- 10. marts 1902

Kaptajn J. P. Bay Schmith

1. april 1902
- 28. april 1902

Kaptajn O. P. F. F. Holck

1. maj 1902
- 1. juli 1902

Kaptajn J. C. D. Bloch

14. juli 1902
- 27. september 1902

Kaptajn C. F. Maegaard

12. december 1902
- 18. december 1902

Kaptajn R. H. Kjølsen

24. november 1904
- 5. december 1904

Kaptajn J. Nyholm

-

Evt. yderligere bemærkninger

27. juli 1898 - Panserskonnerten rammes af en øvelsestorpedo affyret fra torpedobåden SØBJØRNEN. Skonnerten sættes på grund på Lysegrunden og tætnes. Afsejlede efterfølgende til København for reparation, og ankom 28. juli, lagde ud igen 30. juli og fortsatte togtet.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger