US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (D)4DANMARK

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

DANMARK (1864-1900)

Panserfregatten DANMARK.
(Tegning fra Orlogsmuseets arkiv)

-

Klassifikation

Skibstype:

Panserfregat, fra 1885: Panserskib, fra 1893: Eksercer- og kaserneskib

Klasse:

Ikke oplyst

Andre enheder
i klassen:

Ikke oplyst

-

Specifikationer

Skibsværft:

The Clyde Bank Foundry Co. - Thomson, Glasgow

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

Ikke oplyst

Søsat:

23. februar 1864

Indgået i flåden:

Oktober 1864

Udgået af flåden:

22. november 1900

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

4.770 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

80,16 m

14,59 m

6,43 m

Besætning:

250 mand

Maskineri:

1.000 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

20 stk. 60-punds 88 Cnt. Kanoner
8 stk. 18-punds 40 Cnt. Kanoner (riflede)

Fra 1865:

12 stk. 60-punds Kanoner (riflede)
10 stk. 24-punds Kanoner (riflede)

Efter ombygningen 1867/1868:

12 stk. 60-punds Kanoner (riflede)
12 stk. 24-punds Kanoner (riflede)

Seneste:

8 stk. 8" 176 Cnt. Kanoner
4 stk. 8" 144 Cnt. Kanoner
12 stk. 6" 50 Cnt. Kanoner

Fart:

Ca. 11 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

Oktober 1864

Ankom til København

1867-1868

Underkastet en større ombygning, der blev tilende-bragt i december 1868

1. juni 1869
- 15. oktober 1869

På togt som eksercerskib

1976-1977

Fik nyt øverste dæk og batteridæk

18 december 1885

Efter kgl. resolution indordnet i klassen Panserskibe

3. maj 1893

Efter kgl. resolution indordnet i klassen Eksercer- og kaserneskibe

22. november 1900

Efter kgl. resolution udgået af flådens tal for at an-vendes på mest hensigtsmæssige måde eller rea-liseres

1901

Maskiner og kedler udtaget og ituslået, og panseret demonteret

29. juni 1907

Solgt til ophugning

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

Oktober 1864

Orlogskaptajn O. C. Pedersen

1. juni 1869
- 15. oktober 1869

Kommandør C. V. Schønheyder

-

Evt. yderligere bemærkninger

Ingen

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Fælles kræfter - Danske dampskibe indtil 1870 III, af Holger Munchaus Petersen, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 12, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg,  1986 (ISBN 87-87453-25-8)

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

&

Vore Panserskibe, af R. Steen Steensen, kommandør-kaptajn, Marinehistorisk Selskab, Strubes forlag, 1968

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 3. august 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger