US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (S)4SØLØVEN

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

SØLØVEN (1917-1947)
Fra 1937: SØRIDDEREN
Fra 1943:
HAIEN

Torpedobåden NORDKAPEREN

Torpedobåd af SPRINGEREN-klassen
(på billedet ses torpedobåden NORDKAPEREN)
(Foto fra Orlogsmuseet arkiv)

-

Klassifikation

Skibstype:

Torpedobåd, fra 1923: Bevogtningsfartøj, fra 1929: Minestryger

Klasse:

SPRINGEREN-klassen

Andre enheder
i klassen:

Torpedobåden SPRINGEREN
Torpedobåden STØREN
Torpedobåden SØHUNDEN
Torpedobåden HAVHESTEN
 -
fra 1938: HAVØRNEN
Torpedobåden
NARHVALEN
Torpedobåden MAKRELEN
Torpedobåden NORDKAPEREN
Torpedobåden HAVKATTEN
Torpedobåden SÆLEN

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

12. april 1916

Søsat:

9. september 1916

Indgået i flåden:

26. maj 1917 - atter indgået: 21. april 1943

Udgået af flåden:

16. juni 1940 - udgået 2. gang: 23. januar 1947

Skrognummer:

Fra 1920: 8, 1923: B 4, 1929: S 3

Int'l kaldesignal:

GSFH, fra 1. januar 1934: OVEX

Deplacement:

109 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

38,50 m

4,25 m

2,64 m

Besætning:

24 mand

Maskineri:

2.000 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

2 stk. 57 mm kanon
1 stk. 452 mm torpedoudskydningsapparat (i stævnen)
1 stk. 452 mm torpedoudskydningsapparat (på dækket)
- sidstnævnte fjernet ved omklassificeringen 1928/1929

Fart:

24,6 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

9. oktober 1918

Bjærgede en havareret hollandsk galease fra Skagerrak og ind til Skagen havn

November 1918

Assisterede politiet ved bevogtningen af russiske skibe

1923

Betegnelsen ændret til bevogtningsfartøj

1928

Ombygget til minestryger

1937

Navnet ændret til SØRIDDEREN

1940

Udrangeret og udgået af flådens tal

1943

Atter indgået i flådens tal under navnet HAIEN

29. august 1943

Taget af tyskerne i Korsør efter kamp

1943-1945

Anvendt af tyskerne

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

29. august 1943

Kaptajnløjtnant Henning Valentiner

-

Evt. yderligere bemærkninger

Ingen

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Da Danmarks Flaade blev sænket, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1945

&

Torpedobåde gennem 100 år - Det danske torpedobådsvåben 1879-1979, af Hans Garde & Hans Chr. Bjerg, Marinehistorisk Selskab, København, 1979 (ISBN 87-87720-02-7)

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

&

Vore Torpedobaade gennem 75 Aar, af R. Steen Steensen, Marinehistorisk Selskab, København, 1953

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen ´

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger