US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (S)4ST. THOMAS

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

ST. THOMAS (1872-1907)

Skonnerten ST. THOMAS

Skrueskonnerten ST. THOMAS.
(Foto fra Orlogsmuseet arkiv)

-

Klassifikation

Skibstype:

Skrueskonnert
- fra 18. december 1885: Krydserkorvet
- fra 17. august 1896: Skoleskib, skonnert
- fra 22. november 1901: Eksercer- og kaserneskib

Klasse:

Ikke oplyst

Andre enheder
i klassen:

Ikke oplyst

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

1869

Søsat:

26. juli 1871

Indgået i flåden:

1872

Udgået af flåden:

29. juni 1907

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

1.700 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

69,5 m

10,0 m

5,6 m

Besætning:

180-190 mand

Maskineri:

Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, 1.800 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

Oprindeligt:

1 stk. 60-punds 144 cnt. Kanoner
4 stk. 24-punds 50 cnt. Kanoner

Fra 1876-1881, desuden:

1 stk. 87 mm Kanon

Fra 1878 desuden:

2 stk. 37 mm Revolverkanoner (+ 1 stk. i 1883)

1880:

24-punds 50 cnt. Kanonerne erstattes af
4 stk. 12 cm Bagladekanoner

1888:

8 stk. 12 cm Bagladekanoner
6 stk. 37 mm Revolverkanoner

Fart:

13,3 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

15. november 1872
- 23. december 1872

Prøvetogt

1. september 1873
- 15. oktober 1873

Prøvetogt

1. september 1881
- 26. september 1881

På togt i Nordsøen og Østersøen

17. oktober 1881
- 31. marts 1882

På togt i Middelhavet

18. december 1885

Ved kgl. resolution indordnet blandt "krydserkor-vetter"

1887-1888

Hovedreparation og omarmering

2. oktober 1888
- 23. marts 1889

På togt til Middelhavet og Vestindien

19. september 1889
- 6. marts 1890

På togt til Middelhavet

4. august 1890
- 25. september 1890

På togt i eskadre

19. september 1892
- 18. januar 1893

På togt til Middelhavet

17. august 1896

Ved kgl. resolution overfør til gruppen "Skoleskibe"

26. august 1896

Ved Marineministeriet kundgørelse bestem, at skibet skal benævnes "Skonnert"

2. maj 1898
- 28. september 1898

På togt til Vestindien i anledning af krigen mellem Spanien og de Nordamerikanske fristater

22. november 1901

Overført til gruppen "Eksercer- og kaserneskibe"

29. juni 1907

Udgået af flådens tal og solgt

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

15. november 1872
- 23. december 1872

Kaptajn P. J. C. H. Holbøll

1. september 1873
- 15. oktober 1873

Kaptajn H. J. V. Rambusch

1. september 1881
- 26. september 1881

Kaptajn St. A. Bille

17. oktober 1881
- 31. marts 1882

Kommandør A. E. Christiansen

2. oktober 1888
- 23. marts 1889

Kaptajn A. W. Bonnesen

19. september 1889
- 6. marts 1890

Kommandør F. P. A. Uldall

4. august 1890
- 25. september 1890

Kaptajn F. Lund

19. september 1892
- 18. januar 1893

Kaptajn S. Bojesen

2. maj 1898
- 28. september 1898

Kommandør J. E. V. Hansen

-

Evt. yderligere bemærkninger

Ingen

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Fælles kræfter - Danske dampskibe indtil 1870 III, af Holger Munchaus Petersen, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 12, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg,  1986 (ISBN 87-87453-25-8)

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore krydsere, af R. Steen Steensen, kommandør-kaptajn, Marinehistorisk Selskab, Strubes forlag, 1971

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 30. marts 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger