US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Russserne gik i land

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Russerne gik i land:

Multinational styrke i evakueringsøvelse af danskere fra "krisezone"

65 mennesker blev onsdag 18. juni evakueret fra et område ved Sjællands Odde og bragt i sikkerhed på det britiske amfibie-kommandostøtteskib BULWARK.

Russiske marineinfanterister landsættes fra britisk landgangsfartøj

Russiske marineinfanterister landsættes fra britisk landgangsfartøj på stranden ved Søværnets Artillerikursus på Sjællands Odde.
(Foto: Royal Navy)

Af Johnny E. Balsved

65 mennesker blev onsdag 18. juni evakueret fra et område ved Søværnets Våbenkursus på Sjællands Odde og bragt i sikkerhed og sejlet væk om bord på det britiske amfibie-kommandostøtteskib BULWARK.

Inden evakueringen startede, var en kombineret styrke af russiske marine-infanterister og britiske kommandosoldater i løbet af morgenstunden ble-vet landsat i området.

De russiske marineinfanterister havde til opgave at sikre området omkring evakueringszonen og samtidig sikre de personer, der skulle evakueres, mens de britiske kommandosoldater stod for registreringen af personerne og selve evakueringen.

Således var en del af scenariet i  den multinationale flådeøvelse BALTOPS 2008. Øvelsen afholdes i regi af "Partnership for Peace" og har deltagelse fra bl.a. landene omkring Østersøen.

Scenariet

Selve øvelsesscenariet er bygget op omkring en terrortrussel mod en ambassade, hvor det viser sig nødvendigt at evakuere ambas-sadens ansatte og deres familier.

En aktuel situation som senest blev ført ud i livet, da næsten 5.000 personer skulle transporteres ad af Libanon for nogle år siden. I den operation deltog i øvrigt også det britiske HMS BULWARK.

Chefen for Søværnets Våbenkursus (SVK), kommandørkaptajn Gustav Lang, understregede allerede i sin indledende briefing, at den igang-værende evakueringsøvelse er plan-lagt længe inden angrebet på den danske ambassade i Pakistan, og der er absolut ingen sammenhæng herimellem.

En tilsvarende øvelse blev i øvrigt gennemført i samme område for knapt to år siden.

Når øvelsen gennemføres netop i dette område, så skyldes det ikke mindst at farvandet omkring Sjællands Odde er fri for sejlads, hvilket medfører at skibene kan operere frit, og samtidig har SVK mulighed for at indlægge forskellige elementer, der blandt andet kan være med til at "stresse" de del-tagende enheder.

Den militære betegnelse for evakue-ringsøvelsen er ""Non-Combatant Evacuation Operation" (NEO), altså evakuering af folk, hvor der ikke for-ventes at opstå kamphandlinger, for-di nogen vil forhindre, at disse folk forlader området.

En russisk marineinfanterist på vagt.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Der er altså ikke tale om en evakuering fra en egentlig krigszone, men snarere hvad der må betegnes som en krisezone.

Evakueringen

Selve evakueringen blev ledet fra det britiske amfibie-kommandostøtteskib HMS BULWARK og det russiske landgangsfartøj RFS KALININGRAD.

Tidligt onsdag morgen var cirka 50 russiske marineinfanterister fra den 336. Marineinfanteribrigade under kommando af chefen, oberst Yurig Boishenko, gået i land fra HMS BULWARK om bord på britiske land-gangsfartøjer.

De russiske marineinfanterister gik omgående i gang med at forsøge at sikre selve zonen omkring evakue-ringsområdet.

Lidt sprogforviklinger gjorde nok, at dette tog lidt ekstra tid, men en stor indsats fra blandt andet de del-tagende danske sprogofficerer fik hurtigt guidet de russiske enheder på rette sted.

Samtidig gik de britiske kommando-soldater fra den 4. Assault Squadron Royal Marines under kommando af oberstløjtnant Nick Bentham-Green i land.

Den britiske styrke havde til opgave at varetage selve registreringen, for-plejning, eventuel førstehjælp og evakuering af de "truede".

65 frivillige hjemmeværnsfolk age-rede i rollen som det truede ambas-sadepersonel og deres familier. En opgave som de i øvrigt løste med godt humør.

Britiske kommandosoldater visiterede de evakuerede inden registrering og ombordtagning

Britiske kommandosoldater visiterede
de evakuerede inden registrering og ombordtagning.

(Foto: Johnny E. Balsved)

"Ambassadepersonellet" blev samlet i et område beskyttet af de russiske marineinfanterister, hvorefter de holdvis blev ført ud til selve evakuerings-zonen, hvor de efter en grundig visitation og registrering fik mulighed for lidt forplejning..

Hurtigt efter blev de holdvis fragtet i sikkerhed om bord på HMS BULWARK af dagens evigt sejlende vandtaxier i form af de britiske landgangsfartøjer, LCP'er eller Landing Craft Personel.

Under hele operationen blev landgangszonen beskyttet fra søsiden og mod eventuel lufttrussel af de øvrige deltagende flådeenheder, ligesom mine-skibe sørgede for at holde farvandet omkring Sjællands Odde risikofrit.

Vellykket samarbejde

Omkring ved middagstid var hele evakueringen vellykket gennemført, hvilket var på næsten det halve af den tid, der fra starten var sat af til at gennemføre operationen.

Chefen for Søværnets Våbenkursus, kommandørkaptajn Gustav Lang, kunne da også efter øvelsen blot konstatere: "Det gik godt!"

"Øvelsen skal styrke det internationale samarbejde og lære de unge at arbejde på tværs af hinandens kulturer og sproglige barrierer. Samtidig giver øvelsen mulighed for at lære noget omkring hinandens våben-systemer, men ikke mindst er den slag øvelser også med til at skabe tillid på internationalt niveau", slutter Gustav Lang.

Chefen for HMS BULWARK, kommandør Jeremy Blunden, LVO, var også ganske godt tilfreds med øvelsens forløb og ikke mindst med samarbejdet med den russiske flåde. Han anså de indhøstede erfaringer for meget vigtige i det fremtidige samarbejde, og ikke mindst evnen til fælles at håndtere denne type opgaver, der desværre er meget aktuelle.

"Denne dag er et pragteksempel på, at denne type øvelser skaber vigtige relationer mellem landene. De har en fredsskabende effekt, og det er god træning for vores personel. Når flere og nye nationer skal samarbejde, giver det naturligvis nogle sprog- og samarbejdsvanskeligheder.

Vi kan løse fælles opgaver, når og hvis det bliver nødvendigt!

Øvelsen var planlagt længe før det tragiske angreb på den danske ambas-sade i Pakistan, men dette viser også, hvor vigtigt det er, at vi øver disse scenarier", slutter kommandøren.

Et hold evakuerede på vej til at blive sejlet i sikkerhed på HMS BULWARK

Et hold evakuerede på vej til at blive sejlet i sikkerhed på HMS BULWARK.
(Foto: Johnny E. Balsved)

For 36. gang

BALTOPS er en årligt tilbagevendende flådeøvelse, der primært har til formål at træne samarbejdet mellem flådestyrker i "Partnership for Peace"-medlemslandene.

I årets øvelse, der i øvrigt er den 36. i rækken af disse øvelser, deltager i alt 32 flådeenheder fra 12 lande, udover Danmark deltager enheder fra Finland, Frankrig, Holland, Litauen, Letland, Polen, Rusland, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA.

Fra dansk side deltog korvetten OLFERT FISCHER og missilfartøjet VIBEN.

BALTOPS 2008 startede i Gdynia i Polen mandag 9. juni og afsluttes ved et besøg i Kiel fredag 20. juni.

De 65 deltagende hjemmeværnsfolk i dagens operation fik en gratis natsejlads til Kalundborg om bord på HMS BULWARK som en ekstra oplevelse og tak for deres medvirken.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

-

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. juni 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger