US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4THETIS tager teten

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

4. januar 2009

THETIS tager teten:

Danmark overtager endnu en gang ledelsen af
NATO flådestyrke

13. januar overtager Danmark kommandoen over NATOs stående minerydningsstyrke (SNMCMG1).

Inspektionsskibet THETIS indtager atter rollen som kommandoskib

Inspektionsskibet THETIS vil hele dette år atter indtage rollen som kommandoskib.
(Foto: Søværnet)

Af Johnny E. Balsved

Tirsdag 13. januar overtager en lille dansk stab fra 2. Eskadre kom-mandoen over NATOs stående minerydningsstyrke, SNMCMG1. Den danske stab vil føre kommandoen fra inspektionsskibet THETIS, der således endnu engang optræder i rollen som kommandoskib.

Det er tredje gang, at Danmark fører kommandoen over denne styrke, en opgave der går på skift for et år ad gangen mellem seks af de NATO lande, der deltager i styrken. Det er således seks år siden, Danmark sidst overtog kommandoen.

Selve kommandooverdragelsen vil finde sted i København 13. januar i for-bindelse med, at styrken aflægger et besøg i perioden 11. til 15. januar. De deltagende enheder vil kunne ses til kajs ved Kvæsthusbroen i København ud for det nye skuespilhus.

SNMCMG1

Den danske stab vil afløse en stab fra Royal Navy, der har haft komman-doen over minerydningsstyrken det seneste år. 19. januar 2010 vil det så blive den polske flåde, der overtager kommandoen.

NATOs stående minerydningsstyrke, SNMCMG1, eller som det kaldes helt officielt Standing NATO Mine Counter Meassures Group 1, består normalt af fire til seks minerydningsfartøjer og et kommandoskib.

I 2009 vil flådestyrken bestå af enheder fra Holland, Tyskland, Stor-britannien, Belgien, Estland, Letland og Danmark.

Ud over at fungere som kommandoskib for minerydningsstaben, vil det også være THETIS opgave at fungere som støtte- og forsyningsskib for de mine-rydningsfartøjer, der indgår i SNMCMG1.

De langt mindre minerydningsenheder har løbende behov for at blive gen-forsynet med brændstof og ferskvand.

Våbenskjoldet for NATOs stående minerydningsstyrke SNMCMG1.

THETIS vil også have en læge ombord, ligesom skibet er blevet udstyret med et trykkammer til behandling af dykkersyge, således at man også her kan støtte de underlagte enheder

Stort operationsområde

SNMCMG1 opererer fortrinsvis i et område, der spænder fra Nordnorge til Middelhavet og fra det Irske Hav til den østlige del af Østersøen.

NATO har yderligere en minerydningsstyrke, SNMCMG2, der opererer i Middelhavet. Denne enhed er sammensat af enheder fra Belgien, Tyskland, Grækenland, Italien, Spanien, Tyrkiet, Storbritannien og USA.

De to minerydningsstyrker er på skift i højeste beredskab til at rykke ud til en mission.

I de første seks måneder under den danske kommando af SNMCMG1 vil det være styrken i Middelhavet (SNMCMG2), der er i beredskab. Herefter tager SNMCMG1 over i de følgende seks måneder.

Den kommende stab for SNMCMG1

Den kommende stab for SNMCMG1, chefen for den danske kommandostab, orlogskaptajn Henrik Holck Rasmussen, ses som nummer tre fra venstre.
(Foto: Søværnet)

Afløsning

Det er planen, at kommandostaben skal være udsendt med kommando-skibet under hele den næsten 13 måneder lange periode, medens den almindelige besætning på THETIS planlægges afløst et par gange under-vejs.

Besætningen planlægges således afløst undervejs af A-besætningen fra inspektionsskibet VÆDDEREN.

A-besætningen fra VÆDDEREN vil tage en tørn på 15 uger ligeligt fordelt på henholdsvis foråret og sensommeren 2009. Første afløsning forventes at finde sted i omkring 21. marts, hvor SNMCMG1 opererer i Middelhavet og i farvandet omkring den engelske kanal.

Besætningen kan således se frem til, i en kortere periode, at afløse den kolde nordatlant med Middelhavet.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnet, 2. Eskadre, Korsør

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 4. januar 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger