US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Renovering af Batteri SIXTUS

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

13. januar 2009

Renovering af Batteri SIXTUS:

Fredet fortidsminde står foran gennemgribende og  nødvendig restaurering

Forsvarsministeriet har søgt Finansudvalgets tilladelse til at anvende 20,7 millioner kroner til en gennemgribende renovering af Batteri SIXTUS.

Batteri SIXTUS med Rigets Flag på Nyholm i København

Batteri SIXTUS med Rigets Flag på Nyholm i København,
bagved ses Nyholms Vagt.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Forsvarsministeriet har søgt om Finansudvalgets tilladelse til at anvende 20,7 millioner kroner til en gennemgribende og nødvendig renovering af Batteri SIXTUS på Nyholm i København.

Batteri SIXTUS er fredet som fortidsminde, og for de fleste danskere er det vel mest kendt som det salutbatteri, der ved adskillige lejligheder står for salutering ved officielle besøg.

Det var også herfra, at den daværende Kronprins Frederik 2. april 1801 på tæt hold kunne følge begivenhederne under skærtorsdagens blodige slag på Københavns Red.

Siden 1788 har batteri SIXTUS også været hjemstedet for Rigets Flag, hvis hejsning og nedhaling medfølges af daglige kanonskud, og arealet må vel nok sammen med bygningerne på Nyholm betragtes som en del af Køben-havns kulturskat.

13,2 millioner fra fond

Undersøgelser af Batteri SIXTUS har vist, at en snarlig sikring og istand-sættelse er af vital betydning for bygningsværkets fortsatte bevarelse.

Projektet indeholder renovering af batteriets spunsvægge, renovering af voldprofilerne, etablering af handicapvenlige gangarealer og stier inklusiv ramper, samt etablering af anløbsbroer.

I projektet indgår endvidere renovering af muren ved Flagbastionen (Rigets Flag) og etablering af afspærring med let værn omkring Rigets Flag.

Renoveringen af batteriet og flagbastionen vil vare over de næste to år og vil samlet beløbe sig til omkring 20,7 millioner kroner.

Den samlede udgift for Forsvaret bliver dog kun på 7,5 millioner, idet For-svarsministeriet henset til Batteri SIXTUS' kulturværdi i forbindelse med renoveringsprojektet har fået bevilget 13,2 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarsministeriet, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. januar 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger