US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Uniformer mm.4Forsvarets Medaljer4Hjemmværnets Fortjensttegn

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

4Uniformer

4Distinktioner mm.

 4Uddannelsestegn

4Forsvarets Medaljer

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Hjemmeværnets Fortjensttegn

 Officiel betegnelse:

Hjemmeværnets Fortjensttegn

 Officiel forkortelse:

Hjv.Ft.

 Indstiftet:

11. februar 1958

-

Specifikation

Tildeles:

Personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemme-værnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit priva-te liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats.

Grader:

Én

Spænde/vedhæng mm.

Ingen

Beskrivelse:

Rund 30 mm sølvmedalje til at bære i et rødt bånd med otte hvide striber

Udført af:

Medaljør Harald Simonsen, præget på Den kgl. Mønt

Administration:

Fortjensttegnet administreres af Forsvarsministe-riet og tildeles ved kgl. resolution

-

-

Avers:

Revers:

Kong Frederik IX's kronede monogram

Generalinspektøren for Hjemmeværnets emblem bestående af en kronet laurbærkrans belagt med krydset økse og maskinpistol, oven på hvilken en hånd, der holder en fakkel, herover indskriften "FORTJENT"

-

Evt. yderligere bemærkninger:

Ingen

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - Vedbæk

&

Hof & Stat 2005, Kongelig Dansk Hof og Statskalender, IT- og Telestyrelsen, København 2005 (ISBN 87-601-9997-0)

&

Kongeriget Danmarks Ordner, Medaljer og Hæderstegn, af Lars Stevnsborg, Syddansk Universitetsforlag 2005 (ISBN 87-7838-911-9)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til en Orden eller Medalje,
der ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. marts 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger