US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Uniformer mm.4Forsvarets Medaljer4Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

4Uniformer

4Distinktioner mm.

 4Uddannelsestegn

4Forsvarets Medaljer

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Hæderstegnet for god Tjeneste
ved Søetaten

 Officiel betegnelse:

Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten, indtil 1843 benævnt Holmens Hæderstegn

 Officiel forkortelse:

H.T.S.

 Indstiftet:

29. januar 1801

-

Specifikation

Tildeles:

Enhver mand eller kvinde, der er ansat i søetaten eller ved Orlogsværftet og har forrettet tjeneste ved forsvaret i uafbrudt fulde 25 år efter sit fyldte 20. år.

Grader:

To, Ved i alt 40 års god tjeneste ved forsvaret tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd.
Dette gælder dog ikke for personer, der kan tildeles Fortjenstmedaljen i Sølv.

Spænde/vedhæng mm.

Egeløv i guld

Beskrivelse:

Rund 31 mm sølvmedalje til at bære i et rødt bånd med hvid midtstribe

Udført af:

Ikke oplyst

Administration:

Hæderstegnet administreres af Forsvarsministeriet og tildeles ved kgl. resolution efter indstilling fra forsvarsministeren

-

-

Avers:

Revers:

Kong Christian VII's kronede monogram med omskrift
"29 JAN 1801" (foroven) og
"FOR GOD TJENESTE" (for neden)

En åben krans af egeløv, hvori indgraveres "FORTJENT", indtil 1992 var inskriptionen "25 AAR"

-

Evt. yderligere bemærkninger:

Indtil 1925 var hæderstegnet en ren underofficersdekoration, men fra 1925 fik også officerer og kvinder adgang til hæderstegnet.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - Vedbæk

&

Hof & Stat 2005, Kongelig Dansk Hof og Statskalender, IT- og Telestyrelsen, København 2005 (ISBN 87-601-9997-0)

&

Kongeriget Danmarks Ordner, Medaljer og Hæderstegn, af Lars Stevnsborg, Syddansk Universitetsforlag 2005 (ISBN 87-7838-911-9)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til en Orden eller Medalje,
der ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 8. april 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. marts 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger