US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Uniformer mm.4Forsvarets Medaljer4Medaljen for Udmærket Lufttjeneste

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

4Uniformer

4Distinktioner mm.

 4Uddannelsestegn

4Forsvarets Medaljer

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Medaljen for Udmærket Lufttjeneste

 Officiel betegnelse:

Medaljen for Udmærket Lufttjeneste

 Officiel forkortelse:

M.f.u.L.

 Indstiftet:

30. maj 1962

-

Specifikation

Tildeles:

Ganske særligt fortjente piloter eller andre besæt-ningsmedlemmer, som har ydet særlig fortjenst-fuld og udmærket tjeneste i luften ved enten at have forrettet en sådan lang og særlig udmærket lufttjeneste, som har kunnet tjene som inspire-rende eksempel for andre, eller ved en enkelt lejlighed under overordentlig kritiske forhold at have vist fremragende tjeneste i luften - særligt hvor menneskeliv eller materiel er reddet ved koldblodigt og udmærket luftmandskab - for så vidt der ikke herved er taget utilbørlig risiko, idet efter alm. luftmandskab en anden udvej var nær-mest foreliggende.

Grader:

Én

Spænde/vedhæng mm.

Ved gentagen tildeling af medaljen forsynes den tidligere tildelte medaljes bånd med et spænde med det pågældende værns mærke i sølv

Beskrivelse:

Rund 30 mm sølvmedalje til at bære i et diagonal-stribet bånd med 3 mm skiftevis røde og hvide striber

Udført af:

Medaljør Harold Simonsen, præget af Den kgl. Mønt

Administration:

Medaljen administreres af Forsvarsministeriet og tildeles ved kgl. resolution efter forsvarsministe-rens indstilling

-

-

Avers:

Revers:

Kong Frederik IX's kronede monogram FR IX med omskriften "FOR UDMÆRKET LUFTTJENESTE"

En åben krans af egeløv, hvori indgraveres "FORTJENT"

-

Evt. yderligere bemærkninger:

Ingen

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - Vedbæk

&

Hof & Stat 2005, Kongelig Dansk Hof og Statskalender, IT- og Telestyrelsen, København 2005 (ISBN 87-601-9997-0)

&

Kongeriget Danmarks Ordner, Medaljer og Hæderstegn, af Lars Stevnsborg, Syddansk Universitetsforlag 2005 (ISBN 87-7838-911-9)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til en Orden eller Medalje,
der ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. marts 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger