US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Maritime Mindesmærker 4Oversigt 4Mindesmærker

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

4Mindetavlen

4Oversigt

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Fællesgraven på Sjællands Odde

(22. marts 1808)

Fællesgraven på Sjællands Odde

Fællesgraven for de faldne i Slaget ved Sjællands Odde 22. marts 1808
(Foto: Johnny E. Balsved)

|Flere billeder|

Specifikation

Rejst for/Til minde om:

Til minde om linieskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIKS kamp og endeligt ved Sjælland Odde 22. marts 1808 mod 2 britiske linieskibe og 3 fregatter.

44Læs historien om kampen ved Sjællands Odde

Inskription:

På Obeliskens sokkel:

"ORLOGSSKIBET/PRINDS KRISTIAN/FØRT AF DEN KJÆKKE JESSEN/KÆMPEDE VED ODDENS KYST/DEN XXII MARTS MDCCCVIII I III TIMER/MOD II ENGELSKE LINIE SKIBE/ WILLEMOES KONGEDYBETS HELT/DALLRUP OG SOLAND//MED XIX MENIG MAND FALDT/ROTHE, TOP, FERRY,/THOSTERUP/OG CXXXII SAAREDES VRAGET/BLEV EROBRET MEN DANMARKS/SØHÆDER STADFÆSTEDES"

"DE SNEKKER MØDTES I KVÆLD PAA HAV/
OG LUFTEN BEGYNDTE AT GLØDE./
DE LEGED ALT OVER DEN AABNE GRAV/
OG BØLGERNE GJORDES SAA RØDE./

HER ER JEG SAT TIL EN BAUTASTEEN/
AT VIDNE FOR SLÆGTER I NORDEN/
DANSKE DE VARE, HVIS MØRE BEEN/
UNDER MIG SMULDRE  I JORDEN/
DANSKE AF TUNGE, AF ÆRE OG AF ID/
THI SKAL DE NÆVNES I LØBENDE TID/
FÆDRENES VÆRDIGE SØNNER"

På mindestenen:

"HER UNDER HVILE LIEUTENANTERNE WILLEMOES OG DAHLERUP AF SØETATEN OG LIEUTENANT SOLAND AF LANDETATEN OMGIVNE AF 29 MAND ALLE AF LINIESKIBET PRINDS CHRISTIANS BESÆTNING./FALDNE I KAMPEN VED SJÆLLANDS ODDE D. 22. MARTS 1808./DETTE MINDE REISTES AF SØLIEUTENANTS SELSKABET D. 11. MAI 1883./HUNDREAARSDAGEN EFTER AT PETER WILLEMOES FØDTES.

Indviet/afsløret:

Mindemærket (obelisken) rejst i 1809, senere blev anlægget udvidet i 1883

Udført af:

Ikke oplyst

Beskrivelse:

Fællesgrav

Placering:

Odden Kirkegård
Overby
Sjællands Odde

-

Flere fotos

Obelisken på fællesgraven - inskriptionen på soklen bærer Grundtvigs berømte verselinier
(Foto: Johnny E. Balsved)

Mindepladen med Grundtvigs inskription

Mindepladen med Grundtvigs inskription

Mindestenen på fællesgraven blev rejst af Søe-Lieutenant-Selskabet i 1883
(Foto: Johnny E. Balsved)

Odden Kirke ved Overby på Sjællands Odde, på hvis kirkegård fællesgraven befinder sig
(Foto: Johnny E. Balsved)

-

Yderligere bemærkninger:

Til minde om slaget ved Sjællands Odde blev der i 1933 rejst en mindesten ved Havnebyen på Sjællands Odde, blot 300 meter fra det sted, hvor slaget fandt sted.

44Se også mindestenen for slaget ved Sjællands Odde

-

Kildehenvisninger:

&

Orlogsskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK, Skibet og dets togter 1807-1808 og dets dramatiske endeligt, dr. med. Helge Andersen, Nyboder Boghandel, København, 1993 (ISBN 87-98089-36-6)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til et Maritimt Mindesmærke,
som ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger