US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Maritime Mindesmærker 4Oversigt 4Mindesmærker

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

4Mindetavlen

4Oversigt

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Viceadmiral A. H. Vedel (1894-1981)

Mindesmærket for viceadmiral A. H. Vedel (1894-1981).
(Foto: Johnny E. Balsved)

Specifikation

Rejst for/Til minde om:

Viceadmiral Aage Helgesen Vedel (1894-1981)

Inskription:

VICEADMIRAL dr.phil.pc.//
A. H. VEDEL//
* 1. 9. 1894 + 9. 2. 1981//
CHEF FOR SØVÆRNET 1941-58//
1943 29. AUGUST 1883//

Indviet/afsløret:

29. august 1993, i anledning af 50 året for flådens sænkning 29. august 1943

Udført af:

Knud Nellemose

Beskrivelse:

Relief udført i marmor og bronze

Placering:

Orlogsmuseet (foyeren)
Ovengaden oven Vandet, København

-

-

Yderligere bemærkninger:

Ved Marineforeningens jubilarstævne på Holmen i 1989 gav A. Kaldahl fra Gentofte Marineforening udtryk for, at Danmarks Marineforening burde rejse et værdigt minde for viceadmiral A. H. Vedel med baggrund i begiven-hederne 29. august 1943.
Marineforeningen etablerede en indsamlingskomite, bestående af: Vice-admiral S. S. Thostrup (formand), landsformand, kommandør P. Heise (Danmarks Marineforening), kontreadmiral Arvid Sørensen (Søværnet), professor Aage Vedel (familien) og landsnæstformand K. Flatau (Danmarks Marineforening).
Mindesmærket blev afsløret få dage før 29. august 1993 af HM Dronning Ingrid, der var komiteens protektor.

-

Kildehenvisninger:

"

Danmarks Marineforening

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til et Maritimt Mindesmærke,
som ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. august 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. januar 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger