US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - T4Thostrup S. S.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Thostrup, S. S.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Sven Støckel Thostrup

Fødselsdato:

28. januar 1915

Viceadmiral S. S. Thostrup

Fødested:

Aalborg

Familie
relationer:

Søn af lodsformand Gustav Gustavusen Thostrup og hustru Holcha, født Støckel

Ægteskab:

Gift  9. september 1939 i Gentofte med Lizzie Clementsen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1934

Kadet

24. september 1938

Søløjtnant II

1. maj 1939

Søløjtnant I

1. maj 1943

Kaptajnløjtnant

16. november 1949
- 28. februar 1950

Midlertidig grad som orlogskaptajn

20. november 1950

Orlogskaptajn

6. juli 1954

Kommandørkaptajn

1. juni 1961

Kommandør

8. januar 1962

Midlertidig grad som kontreadmiral

14. februar 1962

Kontreadmiral

1. december 1965

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, Dekoration eller Udmærkelse:

9. maj 1958

Ridder af Dannebrogordenen

2. april 1963

Ridder af 1. klasse af Dannebrogordenen

29. januar 1967

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

29. januar 1972

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

1. juli 1977

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

Oktober 1938
- marts 1939

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK, fiskeriinspektion i danske farvande, Nordsøen og ved Færøerne

Maj 1939
- juli 1939

Med kystforsvarskibet PEDER SKRAM

Juli 1939
- september 1939

Med artilleriskibet NIELS IUEL

September 1939
- maj 1940

Med kystforsvarskibet PEDER SKRAM i Sikringsstyrken

August 1940
- oktober 1940

Med opmålingsskibet FREJA

Februar 1941
- april 1941

Gennemgik ubådsskole

April 1941
- juni 1941

Næstkommanderende i ubåden DRYADEN

Juli 1941 og
juli 1942

Forstander for eksercerskole for søkadetlærlinge

2. august 1941
- 16. marts 1942

Chef for minestrygeren MS2

April 1942
- juni 1942

Næstkommanderende i ubåden FLORA

August 1942
- september 1942

Med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN i skoledeling for kadetter mfl.

Oktober 1942
- maj 1943

Skoleofficer og lærer ved Søofficersskolen

20. maj 1943
- 29. august 1943

Med inspektionsskibet INGOLF, standerskib i skole-deling for kadetter mfl.

1944-1945

I marineafdelingen i Den danske Brigade i Sverige, herunder august-december 1944 tjenestegørende i den svenske krydser FYLGIA i skoledeling for kadet-ter og på patrulje i Østersøen

44Læs mere om Den danske Flotille

Maj 1945
- september 1947

Skoleofficer og lærer ved Søofficersskolen

1946 og 1947

Med fregatten HOLGER DANSKE, kadetskib, til USA og Grønland, samt i øvelsesdeling til Sverige

September 1947
- oktober 1956

I Marinestabens (fra 1. august 1951 benævnt Søværns-staben) O-sektion

Oktober 1947
- april 1948

Gennemgik Kungliga Sjökrigshögskolans stabskursus i Stockholm

16. november 1949
- 28. februar 1950

Medlem af den danske delegation til NATO Northern European Regional Planning Group, London

24. oktober 1956
- 23. oktober 1957

Chef for fregatten HOLGER DANSKE, mobiliserings-uddannelse  i danske farvande og Den engelske Kanal med basis i Portland, senere som kadetskib

4. november 1957
- 18. april 1958

Chef for 1. fregatdivision og for fregatten ROLF KRAKE

1. juni 1958
- 15. december 1958

Chef for Søværnsstabens O-afdeling

15. december 1958
- 15. oktober 1960

Chef for Forsvarsstabens O-afdeling

1959-1960

Lærer ved Hærens Officersskole

20. oktober 1960
- 8. januar 1962

Chef for Ubådseskadren, og til 24. november 1961 for depotskibet ÆGIR. 6. juni - 25. august 1961 tillige chef for skoledeling for kadetter mfl.

8. januar 1962
- 31. marts 1965

Stabschef hos Commander Allied Forces, Baltic Approaches, i Karup

1. april 1965
- 30. november 1965

Chef for Søværnsstaben

1. december 1965
- 31. januar 1980

Chef for Søværnet (1. januar 1970 ved Søværns-kommandoens ophør med Marinestaben indgået i Forsvarskommandoen i Vedbæk)

31. januar 1980

Afsked pga. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1953-1960

Redaktør af Tidsskrift for Søvæsen

1960

Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde, fra 1970 som formand

1966-1974

Medlem af Orlogsværftets Styrelsesråd

1969-1972

Medlem af Forsvarskommissionen af 1969

1969-1985

Medlem af Dansk Nationalråd for Oceanologi

1969-1987

Medlem af bestyrelsen for AEG Telefunken, Danmark

1970-1990

Medlem af bestyrelsen for Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne

1972-1996

Medlem af bestyrelsen for Det kgl. danske Geografiske Selskab (fra 1977-1995 vicepræsident)

1972-1990

Medlem af bestyrelsen for A/S Det Østasiatiske Kompagni

1972-1981

Medlem af bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme

1978-1985

Medlem af Dansk Nationalråd for Geografi

1978-1991

Medlem af komiteen for Handels- og Søfartsmuseet

1978-1983

Næstformand i bestyrelsen for TELAEG Thorshavn mv. (formand fra 1982)

1979-1990

Medlem af bestyrelsen for institutionen NUNA FILM

1979-1987

Medlem af bestyrelsen for A/S Olympia Kontormaskiner

1980-1993

Medlem af bestyrelsen for Arktisk Institut (formand)

1980-1986

Medlem af bestyrelsen for Københavns Havn

1981-1990

Medlem af bestyrelsen for Dansk-engelsk selskab

1986-

Medlem af bestyrelsen for Ebbe Muncks Mindefond

-

Yderligere bemærkninger:

Har skrevet en række sømilitære artikler og afhandlinger, herunder i juni 1972 skitse til Søværnets fremtidige sammensætning (Flådeplan 82), som blev fremlagt til behandling i Folketinget samme år.

Desuden forfatter af:

KØBENHAVN før og nu - og aldrig, Bind 13, Holmen og Orlogsværftet, København 1987/1998

-

Død

Dato:

Begravelse:

20. juni 2006

Bisat fra Holmens Kirke 24. juni s.å.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

É

Viceadmiral S. Thostrup (16/01/2003)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: 18. september 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger