US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (N)4NIELS IUEL

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

NIELS IUEL (1923-1943)

Aritlleriskibet NIELS IUEL

Artilleriskibet NIELS IUEL
(Foto fra Orlogsmuseet arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Artilleriskib/let krydser

Klasse:

Ikke oplyst

Andre enheder
i klassen:

Ingen

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

1914

Søsat:

3. juli 1918

Indgået i flåden:

23. maj 1923

Udgået af flåden:

30. august 1943

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

3.400 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

89,95 m

16,30 m

5,20 m

Besætning:

329 mand

Maskineri:

5.500 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

10 stk. 15 cm kanoner

4 stk. 57 mm Luftværnskanoner

2 stk. 45 cm Torpedorør

Fart:

16 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

1923

Efter et togt i danske farvande, bl.a. Isefjorden, på besøg på Færøerne og i Bergen, Leith og Göteborg

22. oktober 1923
- 1. marts 1924

På togt til Sydamerika

1924

Kommandoskib for Artilleriskolen og i september/ oktober for Øvelseseskadren

1925

På Østersø-togt som standerskib, om efteråret var det kommandoskib for Øvelseseskadren

3. juni 1926
- 27. juni 1926

Kongerejse til Færøerne

15. september 1926
- 15. marts 1927

Stamskib for Skibsdivisionen

1927

På togt i danske farvande, herefter kommandoskib i Øvelseseskadren

1928

Øvelsesskib for Dæksofficerselevskolen og Reserve-kadetskolen, herefter med H.M. Kongen til Finland og slutteligt kommandoskib for Øvelseseskadren

1929

På togt til Middelhavet og efter hjemkomsten kom-mandoskib i Øvelseseskadren

1930

På kongerejse til Færøerne og Island, herefter øvel-sesskib for Kadet- og Dæksofficerselevskolen

1931

På togt til Middelhavet

1943

Øvelsestogt i Isefjorden

29. august 1943

Sat på grund og delvist ødelagt af egen besætning i Isefjorden efter kamp med tyske fly

44Læs mere om Kampen i Isefjorden

1944-1945

Skibet bragt flot af tyskerne og anvendt i Kriegsma-rine som skoleskib under navnet NORDLAND

44Læs mere om NIELS IUEL i tyske tjeneste

3. maj 1945

Sænket ved allierede bombeangreb i Eckernförde Fjord, vraget ikke hævet

19. marts 1952

Vraget solgt til Em. Z. Svitzers Bjærgnings-entréprise

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

23. maj 1923

Kontreadmiral T. A. Topsøe-Jensen

22. oktober 1923
- 1. marts 1924

Kommandør A. Bojesen

1925

Kommandør G. C. Amdrup

3. juni 1926
- 27. juni 1926

Orlogskaptajn Godfred Hansen

1927 og 1928

Kommandørkaptajn H. C. Gad

1930

Kommandørkaptajn Godfred Hansen

1931

Kommandør Godfred Hansen

Juli 1938
- oktober 1938

Kommandør Christian V. Evers

1943

Kommandørkaptajn Carl Westermann

-

Evt. yderligere bemærkninger

Vraget af NIELS IUEL er lokaliseret på 59o 29,00' Nord - 009o 58,00' Øst

-

Flere fotos

Fægtningsskydning

NIELS IUEL under kaliberskydning.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Her ses skibet lidt agten fra.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

NIELS IUEL fortøjet i Københavns havn.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Søsætningen af NIELS IUEL

NIELS IUEL søsættes på Holmen 3. juli 1918.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danmarks Flaade, af kaptajnløjtnant K. Dahl og H. Hjorth-Nielsen, udgivet af Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, København, 1934

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 12. juli 2003

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger