US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - H4Hansen, Godfred
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Hansen, Godfred

Personlige Informationer

Fulde navn:

Godfred Hansen

Fødselsdato:

23. februar 1876

Kontreadmiral Godfred Hansen

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af konferensråd Hans Nicolai Hansen og hustru Ovidia Hansen, født Rode

Ægteskab:

Gift med Johanne Ane Sophia, født Plum

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1893

Kadet

26. august 1897

Sekondløjtnant

7. april 1902

Premierløjtnant

9. marts 1914

Kaptajn

1. januar 1923

Orlogskaptajn

7. februar 1927

Kommandørkaptajn

6. april 1931

Kommandør

1. februar 1937

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1. december 1906

Fortjenstmedaljen i Guld

29. januar 1919

Ridder af Dannebrogordenen

29. januar 1933

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1903 - 1906

Næstkommanderende på Roald Amundsens Gjøa-Ekspedition gennem Nordvest passagen

1911 - 1912

Næstkommanderende på skonnerten INGOLF til Vestindien (Interimchef 25. december 1911 - 29. januar 1912)

1912 - 1914

Fører af postdampskib på Island

1915

Chef for torpedobåden TUMLEREN

1918

Næstkommanderende i panserskibet PEDER SKRAM

1. november 1918
- 1. juni 1919

Adjudant hos HM Kongen

1. juni 1919
- efteråret 1920

Orlov fra Søværnet

18. oktober 1920
- 15. november 1929

Adjudant hos HM Kongen

1. januar 1923
- 25. maj 1923

Chef for krydseren GEJSER på artilleriskole og i øvelsesdeling

1924 og 1925

Chef for krydseren HEJMDAL, kadetskib

1926

Chef for artilleriskibet NIELS IUEL på kongerejsen til Færøerne og Island

1928 og 1929

Stabschef i Eskadren

1. oktober 1930

Chef for kadetskolen (Søofficersskolen)

1931

Chef for artilleriskibet NIELS IUEL, kadetskib, til Middelhavet,  Konstantinopel og Odessa

1935

Chef for kadetdelingen og øvelsesdelingen

1. februar 1937

Til rådighed for Søværnskommandoen

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

Juni 1919
- efteråret 1920

Leder af en af den norske regering udrustet ekspedition, der skal udlægge depoter for Amundsens Nordpolsekspedition

25. maj 1923

Afgik som chef for krydseren GEJSER, da han blev hårdt såret ved eksplosion i et tågeudviklingsapparat under dettes demonstration om bord

44Læs mere om eksplosionen på krydseren GEJSER

19. maj 1924

Medlem af direktionen for sømandsstiftelsen "Bombebøssen"

26. maj 1934

Formand i bestyrelsen for Det danske Luftfartselskab

1935 - 1937

Formand for Søofficersforeningen

-

Yderligere bemærkninger:

& Skrevet Gjøa-Ekspeditionen 1903-06 (København 1912) og kapitlet "Den tredie Thuleekspedtion" i Nordostpassaten (Christiania 1921)

-

Død

Dato:

Begravelse:

27. maj 1937

Begravet på Vestre kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Kundgørelse for Søværnet A-14/1915, af 4. december 1915

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger