US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (I/J)4INGOLF

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

INGOLF (1878-1926)

Skonnerten INGOLF

Skrueskonnerten INGOLF.
(Foto fra Orlogsmuseet arkiv)

-

Klassifikation

Skibstype:

Skrueskonnert
- fra 18. december 1885: Krydser af 3. klasse
- fra 17. august 1896: Skoleskib, skonnert

Klasse:

Ikke oplyst

Andre enheder
i klassen:

Ikke oplyst

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

Ikke oplyst

Søsat:

1. september 1876

Indgået i flåden:

1878

Udgået af flåden:

23. oktober 1926

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

1.012 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

63,9 m

8,53 m

4,16 m

Besætning:

125 mand

Maskineri:

R. Napier & Sons - 630 Hk

Aktionsradius:

2.800 sømil ved 8 knob

Armering:

Oprindeligt:

3 stk. 15 cm bagladekanoner

Senere:

2 stk. 12 cm Kanoner
2 stk. 57 mm Patronkanoner
2 stk. 37 mm Revolverkanoner
1 stk. 37 mm Rekylkanon
2 stk. 37 mm Patronkanoner
2 stk. 8 mm Mitrailleuser
1 stk. 40 cm Spejlprojektør

Fart:

10,2 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

9. august 1878
- 8. november 1878

På prøvetogt

1. april 1879
- 30. september 1879

På togt til Færøerne, Island og Grønland

5. april 1890
- 1. september 1880

På togt til Færøerne og Island

1. april 1881
- 30. september 1881

På togt til Færøerne og Island

16. oktober 1884
- 31. marts 1885

På togt til Vestindien

18. december 1885

Ved Kgl. resolution indordnet blandt "krydsere af 3. klasse"

14. april 1890
- 15. september 1890

På togt til Island og Færøerne

15. oktober 1890
- 14. marts 1891

På togt til Vestindien

15. april 1891
- 14. september 1891

På togt til Island og Færøerne

15. oktober 1891
- 14. marts 1892

På togt til Vestindien

2. maj 1895
31. august 1895

På videnskabelig ekspedition til Grønland

30. april 1896
- 29. august 1896

På videnskabelig ekspedition til Grønland

17. august 1896

Ved kgl. resolution overført til gruppen "Skoleskibe"

26. august 1896

Ved Marineministeriets kundgørelse bestemt, at skibet skal benævnes "Skonnert"

1. maj 1897
- 24. september 1897

Øvelsesskib for underofficerseleverne

7. oktober 1897
- 6. april 1898

På togt til Vestindien

2. maj 1898
- 23. september 1898

Øvelsesskib for underofficerseleverne

27. april 1899
- 26. september 1899

Øvelsesskib for underofficerseleverne

28. april 1900
- 24. september 1900

Øvelsesskib for underofficerseleverne

29. april 1901
- 28. september 1901

Øvelsesskib for underofficerseleverne

30. april 1902
- 14. juli 1902

Øvelsesskib for underofficerseleverne

28. juli 1902
- 6. april 1903

Stationsskib ved De dansk Vestindiske Øer

30. april 1903
- 26. september 1903

Øvelsesskib for Elevskolen

30. april 1904
- 24. september 1904

Øvelsesskib for Elevskolen

6. maj 1905
- 22. september 1905

Øvelsesskib for Elevskolen

16. oktober 1905
- 1906

Stationsskib ved De dansk Vestindiske Øer

1907-1908

Stationsskib ved De dansk Vestindiske Øer

Oktober 1909
- 1910

Stationsskib ved De dansk Vestindiske Øer

Efteråret 1910
- 8. april 1911

Stationsskib ved De dansk Vestindiske Øer

8. maj 1911
- 22. september 1911

Øvelsesskib for Konstabelelevskolen

10. oktober 1911
- 21. marts 1912

Stationsskib ved De dansk Vestindiske Øer

9. maj 1912
- 18. september 1912

Øvelsestogt i danske farvande og besøg i Falmouth og Bilbao

1. oktober 1912
- 17. marts 1913

Stationsskib ved De dansk Vestindiske Øer

1913
- 17. september 1913

Øvelsesskib for Konstabelelevskolen

10. maj 1914
- 16. august 1914

Øvelsesskib for Konstabelelevskolen med togt til Island og Grønland

16. august 1914

Indlemmet i Sikringsstyrken, men forsatte som skoleskib for Konstabelelevskolen hvert år fra maj til september (undtagen 1916)

15. oktober 1918
- 17. november 1918

Stationsskib for den flydende Defension, dvs. distriktsfartøj i Københavns nordre patruljedistrikt

1919

Øvelsesskib for Konstabelelevskolen

1920

På øvelsestogt i danske farvande og til Færøerne

1. november 1920
- 20. januar 1921

På togt til Middelhavet

1921

På togt i sønderjyske farvande, herefter indgik den i "Flådedelingen til overførsel og ledsagelse af H.M. Kongen til Færøerne, Island og Grønland", herefter i skoledelingen

20. oktober 1921
- 7. februar 1922

Vintertogt i danske farvande og Atlanten

16. maj 1922
- 17. september 1922

Øvelsesskib for Konstabelelevskolen med besøg i bl. a. Le Havre, Malaga og Dartmouth, herefter i Eskadreøvelserne

17. september 1922
- 23. oktober 1926

Oplagt i Flådens Leje i København

23. oktober 1926

Udgået af flådens tal - INGOLF blev ophugget på et værft i Marstal

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

9. august 1878
- 8. november 1878

Kaptajn P. C. H. U Jessen

1. april 1879
- 30. september 1879

Kaptajn L. A. Mourier

5. april 1890
- 1. september 1880

Kaptajn T. Jessen

1. april 1881
- 30. september 1881

Kaptajn P. U. Bruun

16. oktober 1884
- 31. marts 1885

Kaptajn T. Jessen

14. april 1890
- 15. september 1890

Kaptajn C. F. Wandel

15. oktober 1890
- 14. marts 1891

Kaptajn G. E. Fugl

15. oktober 1890
- 14. marts 1891

Kaptajn C. F. Wandel

15. oktober 1891
- 14. marts 1892

Kaptajn E. F. Løitved

1895 og 1896

Kommandør C. F. Wandel

1. maj 1897
- 24. september 1897

Kaptajn V. J. Schoustrup

7. oktober 1897
- 6. april 1898

Kommandør A. C. de Fine Skibsted

2. maj 1898
- 23. september 1898

Kaptajn C. F. Scheller

27. april 1899
- 26. september 1899

Kaptajn V. J. Schoustrup (Kommandør fra 24. september)

28. april 1900
- 24. september 1900

Kommandør V. J. Schoustrup

29. april 1901
- 28. september 1901

Kaptajn P. A. Grove

30. april 1902
- 14. juli 1902

Kaptajn C. F. Maegaard

28. juli 1902
- 6. april 1903

Kaptajn N. T. Olsen

30. april 1903
- 26. september 1903

Kaptajn O. P. F. F. Holck

30. april 1904
- 24. september 1904

Kommandør C. F. Maegaard

6. maj 1905
- 22. september 1905

Kaptajn A. Garde

16. oktober 1905
- 1906

Kaptajn O. P. F. F. Holck

1907-1908

Kaptajn T. V. Garde

Oktober 1909
- 1910

Kaptajn H. Konow

Efteråret 1910
- 8. april 1911

Kaptajn C. V. E. Carstensen (Kommandør fra 1. oktober

8. maj 1911
- 22. september 1911

Kommandør H. Konow

10. oktober 1911
- 23. december 1911

Kaptajn E. H. C. Rørby (afgik p.g.a. sygdom)

23. december 1911
- 29. januar 1912

Premierløjtnant Godfred Hansen

29. januar 1912
- 17. marts 1913

Kaptajn F. C. F. Gotschalk

1913
- 17. september 1913

Kaptajn E. F. B. Wessel

1914

Kaptajn G. C. Amdrup

1920-1921

Kaptajn Aage Bojesen

1921

Kaptajn Rudolf Moth

1921-1922

Kaptajn A. G. Topsøe-Jensen

16. maj 1922
- 17. september 1922

Kaptajn H. J. W. Asmussen

-

Evt. yderligere bemærkninger

Ingen

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore krydsere, af R. Steen Steensen, kommandør-kaptajn, Marinehistorisk Selskab, Strubes forlag, 1971

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 30. marts 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger