US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - C4Carstensen, Carl V. E.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Carstensen, C. V. E.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Carl Vilhelm Edvard Carstensen

Fødselsdato:

30. juni 1863

Kontreadmiral C. V. Carstensen

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af kontreadmiral William August Carstensen,
og hustru Emmy Friede Sophie Holtine Carstensen, født Grevenkop-Castenskjold

Ægteskab:

Gift 22. oktober 1908 i Barry South Wales med Mary Louise Lorange

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1880

Kadet

28. august 1884

Sekondløjtnant

19. november 1885

Premierløjtnant

24. februar 1902

Kaptajn

1. oktober 1911

Kommandør

22. oktober 1921

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

3. oktober 1885

Medaljen for Druknedes Redning

17. januar 1906

Ridder af Dannebrogordenen

17. januar 1912

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

29. januar 1919

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

9. maj 1923

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1884 - 1885

Med skonnerten FYLLA til Middelhavet og Konstantinopel

1885

Gennemgik Naval College i Greenwich, England

13. august 1889
- 30. september 1889

Chef for torpedobåden HAJEN

1892

Inspektionsofficer ved de tekniske fag på Orlogsværftet

24. september 1892
- 18. november 1892

Chef for kanonbåden MØEN under skydeforsøg

1894

Med korvetten DAGMAR, kadetskib

1894

Næstkommanderende i Kongeskibet DANNEBROG

1894 - 1895

Med korvetten DAGMAR til Middelhavet og Konstantinopel

31. maj 1895
- 25. september 1895

Chef for torpedobåden SØLØVEN

1898

Med skonnerten ST. THOMAS til Vestindien

3. august 1899
- 6. oktober 1899

Chef for torpedobåden MAKRELEN i Øvelseseskadren

1900

Næstkommanderende i krydseren HEJMDAL til Island

3. august 1901
- 27. september 1901

Chef for kanonbåden STORE BÆLT i Eskadren

14. maj 1903
- 15. august 1903

Chef for kanonbåden FALSTER, øvelsesskib for maskinelever

1903 - 1904

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN (Stationsskib ved Færøerne)

1904 - 1908

Fyrinspektør og fører af fyrinspektionsskibet
C. F. GROVE

1909

Næstkommanderende i panserskibet HERLUF TROLLE, i eskadren

1909-1910

Næstkommanderende i panserskibet OLFERT FISCHER (Vinterudrustning)

1910 og 1911

Chef for kongeskibet DANNEBROG

1910 og 1911

Chef for skonnerten INGOLF (Stationsskib ved de Vestindiske øer)

1912 - 1914

Stabschef hos viceadmiralen

1913

Chef for Torpedobådsflotillen (På selvstændigt togt og i Eskadren)

1914 - 1916

Chef for panserskibet PEDER SKRAM (i Eskadre til 1. august 1914, derefter under Sikringsstyrken)

1917 - 1918

Stationsofficer i Esbjerg (under Sikringsstyrken)

10. oktober 1918

Jagtkaptajn hos HM Kongen

1921

Chef for den flådeafdeling, der overførte og ledsagede HM Kongen og HM Dronningen på rejsen til Færøerne, Island og Grønland

1921

Chef for Skoledelingen

22. oktober 1921

Chef for den Flydende Defension på Københavns Red

1922

Chef for Eskadren

30, juni 1925

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1908

Medlem af bestyrelsen for Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri

1. januar 1918

Medlem af Overkrigsretten

1920 - 1926

Formand for Søofficersforeningen

1. juli 1925 - 1926

Kavaler hos Enkedronning Louise

1926

Formand i Marineforeningens Hovedbestyrelse

1927

Formand i bestyrelsen for Det Forenede Bugserselskab og Det Færøske Hvalfangerselskab

1927

Medlem af bestyrelsen for det danske Spejderkorps

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

23. december 1940

Begravet på Hellerup kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger