US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (H)4HEJMDAL

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

HEJMDAL (1895-1930)

Krydseren HEJMDAL

Krydseren HEJMDAL på vej ud af Københavns havn.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Krydser

Klasse:

HEKLA-klassen

Andre enheder
i klassen:

HEKLA
GEJSER

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

Ikke oplyst

Søsat:

30. august 1894

Indgået i flåden:

1895

Udgået af flåden:

22. oktober 1930

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

1.342 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

72,30 m

10,36 m

3,61 m

Besætning:

156 mand

Maskineri:

3.000 Hk

Aktionsradius:

1.800 sømil ved 10 knob

Armering:

2 stk. 12 cm kanoner
2 stk. 87 mm patronkanoner
4 stk. 37 mm revolverkanoner
2 stk. 37 mm rekylkanoner
2 stk. 8 mm mitrailleuser
1 stk. 45 cm torpedoapparat i stævnen
1 stk. 38 cm torpedoapparat agter
2 stk. 38 cm torpedokanoner
2 stk. 90 cm Spejlprojektører

37 mm kanonerne erstattedes 1909/1910 af:

2 stk. 57 mm patronkanoner
2 stk. 57 mm antiluftskytskanoner

Fart:

17,0 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

16. april 1895
- 30. september 1895

Efter værftsprøverne, stations-, fiskeriinspektions- og opmålingsskib ved Færøerne og Island

1. april 1896
- 15. september 1896

Stations-, fiskeriinspektions- og opmålingsskib ved Færøerne og Island

3. oktober 1896
- 22. februar 1897

Vintertogt til Middelhavet, bl.a. med besøg i Toulon

1897-1901

Stations-, fiskeriinspektions- og opmålingsskib ved Færøerne og Island fra medio marts til oktober-november

16. maj 1903
- 30. juni 1903

Kadetskib

1. juli 1903
- 30. september 1903

I eskadre

15. oktober 1903
- 30. marts 1904

Vintertogt til Middelhavet, bl.a. med besøg i Cadiz, Alexandria, Piræus, Pola, Venedig og Malaga

20. maj 1904
- 1. juli 1904

Kadetskib

12. oktober 1904
- 15. februar 1905

Vintertogt til Middelhavet og Madeira

31. maj 1905
- 30. september 1905

Kadetskib, fra 19. juli i eskadre

31. maj 1906
- 27. september 1906

Kadetskib, fra 29. juli i eskadre

15. oktober 1906
- 26. februar 1907

Vintertogt til Middelhavet, bl.a. med besøg i Antwerpen, Gibraltar og Greenhithe

1. juni 1907
- 27. september 1907

Kadetskib. I september i eskadre

1. juni 1908
- 29. september 1908

Kadetskib. I september i eskadre

15. oktober 1908
- 23. februar 1909

Til Middelhavet og Konstantinopel, bringer under Middelhavstogtet hjælp til de nødlidende efter jordskælvet på Messina i begyndelsen af januar-måned.
Desuden anløbes La Spezia, hvor 2 stk. 45 cm torpedoer afleveres til undervandsbåden DYKKEREN, der var under bygning.
Under hjemturen blev krydseren 19. februar påsejlet i Øresund af den engelske damper ASTRAKHAN af Liverpool.

1. juni 1909
- 24. september 1909

Kadetskib, fra 31. juli i eskadre. I Skagerrak afholdtes en serie radioøvelser med radiostationen på Orlogsværftet på Holmen

1909-1910

Hovedeftersyn med bl.a. kedeludskiftning

27. maj 1910
- 24. september 1910

Kadetskib, fra 5. august i eskadre

22. maj 1911
- 14. september 1911

Kadetskib. I september i eskadre

28. maj 1912
- 14. september 1912

Kadetskib

26. maj 1913
- 18. september 1913

Kadetskib

3. oktober 1913
- 31. marts 1914

I vintereskadre med HERLUF TROLLE i danske farvande

28. maj 1914
- 1. august 1914

Kadetskib

1. august 1914
- 27. marts 1919

I Sikringsstyrken med tjeneste ved skiftevis 1. og 2. eskadre, samt som kadetskib

1. april 1919
- 12. april 1919

Til disposition på Holmen

4. august 1919
- 15. oktober 1919

Afhentning af sønderjyske krigsfanger fra England og Frankrig

1920-1928

Hver sommer udrustet som kadetskib

22. maj 1930
- 30. august 1930

Kadetskib

1930

Solgt til ophugning og ophugget

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

3. oktober 1896
- 22. februar 1897

Kaptajn T. A. Th. Schultz

15. oktober 1903
- 30. marts 1904

Kaptajn C. G. Schack

12. oktober 1904
- 15. februar 1905

Kaptajn A. F. M. Evers

31. maj 1906
- 27. september 1906

Kaptajn T. V. Garde

15. oktober 1906
- 26. februar 1907

Kaptajn H. G. C. Ammundsen

1. juni 1908
- 29. september 1908

Kaptajn L. Bauditz

15. oktober 1908
- 23. februar 1909

Kaptajn J. H. Schultz

1. juni 1909
- 24. september 1909

Kommandør A. F. M. Evers

22. maj 1911
- 14. september 1911

Kommandør H. F. Kiær

28. maj 1912
- 14. september 1912

Kommandør H. Konow

3. oktober 1913
- 31. marts 1914

Kommandør A. V. Scheel

1914-1915

Kommandør H. F. Kiær

1916 og 1917

Kommandør H. F. Kiær

4. august 1919
- 15. oktober 1919

Kaptajn H. C. Gad

1921 og 1922

Kommandør V. J. A. Harttung

1924 og 1925

Orlogskaptajn Godfred Hansen

1926 og 1927

Orlogskaptajn F. H. Trap

1928

Orlogskaptajn H. B. Barfoed

1930

Orlogskaptajn J. Wolfhagen

-

Evt. yderligere bemærkninger

Under en ubådsøvelse i 1926 indtraf en kollision med ubåden ROTA. Da man fra ubåden opdagede faren, dykkede man straks ud, og bege skibe slog fuld kraft bak. Det lykkedes at få taget så meget af farten, at kollisionen kun skete med ringe kraft og uden alvorlige skader.

-

Flere fotos

Krydseren HEJMDAL

HEJMDAL ses her 1904 i den sort/gule bemaling.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Krydseren HEJMDAL

Krydseren HEJMDAL
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Krydseren HEJMDAL og ubåden ROTA

Luftfotografi af kollisionen i 1926 mellem krydseren HEJMDAL og ubåden ROTA.
- Ubåden er gået i overfladen og begge skibe bakker for fuld kraft.

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore krydsere, af R. Steen Steensen, kommandør-kaptajn, Marinehistorisk Selskab, Strubes forlag, 1971

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. juni 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger