US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - K4Kiær, Hector F.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Kiær, Hector F.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Hector Frederik Kiær

Fødselsdato:

7. juni 1862

Kommandør Hector F. Kiær

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af cand. philol., skolebestyrer Ludolph Ove Kiær og hustru Sophie Henriette, født Frisch

Ægteskab:

Gift med Ellenora Marie Henriette Hansen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1880

Kadet

28. august 1884

Sekondløjtnant

4. januar 1886

Premierløjtnant

1. juni 1902

Kaptajn

24. juni 1912

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

16. januar 1907

Ridder af Dannebrogordenen

25. september 1913

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

28. februar 1919

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

19. september 1921

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1886-1889

I fransk tjeneste

1893-1895

Gennemgik Hærens Officersskoles ældste klasse, stabs-afdelingen, særligt kursus for søofficerer

1895 og 1896

Med skonnerten INGOLF på opmåling og hydrografiske undersøgelser i Davis Strædet

1898 og 1899

Næstkommanderende i skonnerten DIANA, opmåling på Island

1990-1903

Fører af postdampskib på Færøerne og Island

1903

Chef for kanonbåden GRØNSUND i Eskadre

26. august 1903
- 30. september 1903

Chef for kanonbåden ØRESUND i Eskadre

1903-1907

Næstkommanderende ved Kadetskolen

1904

Chef for briggen ØRNEN, kadetskib

1905

Næstkommanderende i krydseren HEIMDAL, kadetskib

1906

Meddommer med kadetskibet, krydseren HEIMDAL

1907

Næstkommanderende i dampskibet BIRMA på Kong Frederik VIII's rejse til Færøerne og Island

1907-1908

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN på fiskeri-inspektion ved Færøerne

April 1908
- januar 1911

Vagerinspektør og fører af vagerinspektionsskibet LØVENØRN

1911

Næstkommanderende i panserskibet OLFERT FISCHER på artilleri- og torpedoskole

1911

Chef for krydseren HEIMDAL, kadetskib

1912 og 1913

Chef for kongeskibet DANNEBROG. 16.-17. maj 1912 hjemførte DANNEBROG Kong Frederik VIII's lig fra Lübeck til København.

1. oktober 1912

Chef for Kadetskolen

1914

Chef for krydseren HEIMDAL, kadetskib

1914-1915

Chef for krydseren HEIMDAL under Sikringsstyrken

1915

Chef for krydseren VALKYRIEN, øvelsesskib for Kadet- og Konstabelelevskolen

1916 og 1917

Chef for Skoledelingen og samtidigt chef for krydseren HEIMDAL, kadetskib

1918

Chef for panserskibet HERLUF TROLLE under Sikringsstyrken

1919

Chef for krydseren VALKYRIEN, kadetskib, til Middelhavet for at hjemføre sønderjyske krigsfanger fra Egypten og Malta

1920

Chef for Artilleri- og Torpedoskoledelingen

30. september 1921

Afgang fra stillingen som chef for Kadetskolen

7. juni 1922

Afgang fra Søetaten på grund af alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

Fra 1910

Medlem af bestyrelsen af Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise

1923-1932

Næstformand i Dansk Røde Kors Forretningsudvalg

1923-1926

Formand for Marineforeningens bestyrelse

1923-1936

Formand for den danske afdeling af Foreningen for Skandinaviske Sømandshjem i fremmede havne

1932-1933

Formand for bestyrelsen af Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

2. juni 1939

Begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger