US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (V/W)4VALKYRIEN

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

VALKYRIEN (1890-1923)

Krydseren VALKYRIEN

Krydseren VALKYRIEN.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Krydserkorvet, fra 1909 benævnt krydser

Klasse:

 -

Andre enheder
i klassen:

Ingen

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Orlogsværftets Konstruktionskontor

Kølen lagt:

27. oktober 1886

Søsat:

8. september 1888

Indgået i flåden:

1890

Udgået af flåden:

5. oktober 1923

Skrognummer:

Intet

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

3.020 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

85,8 m

13,2 m

5,5 m

Besætning:

309 mand

Maskineri:

5.300 Hk

Aktionsradius:

3.900 sømil ved 10 knob

Armering:

2 stk. 21 cm Kanoner
6 stk. 15 cm Kanoner
4 stk. 57 mm Patronkanoner
8 stk. 37 mm Rekylkanoner
2 stk. 8 mm Mitrailleuser
2 stk. 38 cm Torpedorør (2x1) (i stævnen)
1 stk. 38 cm Torpedorør (agter)
2 stk. 38 cm Torpedorør (2x1) (midtskibs) fjernet i 1913

Fra 1915:

2 stk. 15 cm Kanoner
6 stk. 75 mm Patronkanoner
2 stk. 57 mm Patronkanoner
2 stk. 37 mm Revolverkanoner
2 stk. 38 cm Torpedorør (2x1) (i stævnen)
1 stk. 38 cm Torpedorør (agter)

Desuden:

4 stk. Linseprojektører, senere udskiftet med:

2 stk. 45 cm Spejlprojektører, og i 1913 udskiftet med:

2 stk. 90 cm Projektører

2 stk. TORPEDOBAAD AF 2. KL. (NR. 10 og 11)

Fart:

17,5 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

4. juni 1890
- 25. september 1890

På togt, fra 5. august i Eskadren

16. juni 1893
- 28 september 1893

På togt og fra 2. august i Eskadren. VALKYRIEN eskorterede kongeskibet DANNEBROG til England i anledning af Hertugen af York og Prinsesse Marie af Tecks giftermål. Efterfølgende blev Madeira anløbet.

6. juni 1896
- 30. september 1896

På togt og fra 13. juli i Eskadren. Afgik sammen med IVER HVITFELDT til England for at repræsentere Danmark ved Prins Carls ægteskab med prinsesse Maud

12. oktober 1899
- 31. juli 1900

På togt til østasiatiske farvande

16. oktober 1901
- 5. juli 1902

Stationsskib ved De dansk-vestindiske Øer

1. juli 1903
- 30. september 1903

På togt og fra 3. august i Eskadren

1910

Overført til reserven

4. november 1913
- 4. februar 1914

På togt til Middelhavet

1. august 1914

Indgik i II. Suppleringsstyrke under Sikringsstyrken som kaserne- og skoleskib

14. april 1915
- 21. september 1915

Øvelsesskib for Kadetskolen samt Ingeniørelev- og Konstabelskolen

8. november 1915
- 10. maj 1917

Stationsskib ved De dansk-vestindiske Øer

1918

Oplagt ved Hønsebroen på Holmen og anvendt som hospitalsskib under den spanske syge

Maj 1919
- 10. september 1919

Øvelsesskib for kadetter. I juli blev VALKYRIEN sendt til Ægypten og Malta for at afhente løsgivne danske fanger, i alt 160 danske sønderjyder kunne returneres til Danmark.

28. oktober 1919
- 21. februar 1920

På togt til Holland, Belgien og Frankrig for at hjemføre løsladte sønderjyske krigsfanger, i alt 135 sønderjyder kom ombord.

1920

På kort indenlandsk togt

1. juni 1921
- 6. august 1921

På togt med Kongedelingen til Færøerne og Island

17 Maj 1923
- 15. september 1923

Øvelsesskib for Kadetskolen og Dæksofficerselev-skolen

1923

Solgt til ophugning; ophugningen tilendebragt 1924.

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

1890

Kommandør C. A. Garde

1893

Kommandør C. A. Garde

1896

Kommandør G. E. Fugl

1899-1900

Kommandør Prins Valdemar

1901-1902

Kommandør H. P. Holm

1903

Kommandør V. C. L. Schlütter

1913-1914

Kommandør A. F. M. Evers

1915

Kommandør Hector Kiær

1915-1917

Kommandør Henri Konow

1919

Kommandør Hector Kiær

28. oktober 1919
- 21. februar 1920

Kommandør A. V. Scheel

1. juni 1921
- 6. august 1921

Kommandør F. Cold

17 Maj 1923
- 15. september 1923

Kommandør G. C. Amdrup

-

Evt. yderligere bemærkninger

Krydserkorvetten forlod 9. maj 1902 St. Thomas for at bringe nødhjælp til øen Martinique efter en vulkanudbrud. 11. maj deltog den sammen med franske skibe i redningsarbejdet ved byen Le Precheur.

-

Flere fotos

Krydseren VALKYRIEN

Krydseren VALKYRIEN på vej ud af Københavns Havn,
her set i den hvid/gule bemaling

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Krydseren VALKYRIEN søsættes 8. september 1888

Søsætningen af krydseren VALKYRIEN, 8. september 1888, fra Marsmarken
på Nyholm i København, til højre i billedet ses Mastekranen

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Krydseren VALKYRIEN, her i den oprindeligt sort/gule bemaling.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore krydsere, af R. Steen Steensen, kommandør-kaptajn, Marinehistorisk Selskab, Strubes forlag, 1971

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 5. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger