US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - E4Evers, Anton F. M.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Evers, Anton F. M.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Anton Ferdinand Mazanti Evers

Fødselsdato:

9. december 1857

Viceadmiral Anton F. M. Evers

Fødested:

Vejle

Familie
relationer:

Søn af købmand Christian Malthe Evers og hustru Flora Eggertine Evers, født Mazanti

Ægteskab:

Gift med Marie Alexandra, født Lindholm (sønnedatter af kontreadmiral H. Lindholm)

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1874

Kadet

21. august 1878

Sekondløjtnant (med H.M. Kongens Æressabel)

30. juni 1880

Premierløjtnant

19. marts 1894

Kaptajn

15. marts 1905

Kommandør

9. marts 1914

Kontreadmiral

27. april 1918

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

21. august 1878

H.M. Kongens Æressabel

8. april 1893

Ridder af Dannebrogordenen

27. juli 1900

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

12. september 1911

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

24. januar 1917

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

26. september 1920

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1878

Med skonnerten INGOLF til Atlanterhavet

1879-1880

Med korvetten DAGMAR til Vestindien

1883-1885

I engelsk tjeneste

1886-1905

Adjudant hos Prins Valdemar

13. juli 1888
- 15. september 1888

Chef for torpedobåden SØLØVEN i Øvelseseskadren

1890

Næstkommanderende i Kongeskibet DANNEBROG

1891

Næstkommanderende i skonnerten INGOLF til Island

1892

Næstkommanderende i skonnerten ABSALON

4. august 1892
- 22. september 1892

Chef for kanonbåden ØRESUND i eskadre

1893 og 1894

Næstkommanderende i Kongeskibet DANNEBROG

1894-1895

Næstkommanderende i korvetten DAGMAR (Middelhavet)

1895 og 1896

Næstkommanderende i skonnerten INGOLF på opmåling og havundersøgelser i Davidstrædet ved Grønland

1897

Med panserskibet HELGOLAND (i Eskadre)

1898-1900

Tredjekommanderende i krydseren VALKYRIEN (Togt til Østasien)

1901 og 1902

Næstkommanderende i panserskibet HERLUF TROLLE

1903

Chef for krydseren HEKLA (Stationsskib ved Island)

1904 og 1905

Chef for krydseren HEIMDAL (Kadetskib og på togt til Middelhavet)

12. maj 1905
-1. oktober 1912

Chef for Kadetskolen

1911

Chef for panserskibet OLFERT FISCHER (i Eskadre)

1912-1913

Chef for panserskibet OLFERT FISCHER (Vinterudrustning)

1913-1914

Chef for krydseren VALKYRIEN (Togt til Middelhavet)

9. marts 1914

Chef for den flydende Defension på Københavns Red

11. april 1918

Chef for Flådens Overkommando under Sikringsstyrke

27. april 1918

Kommanderende Admiral, Generalinspektør for Søværnet og Chef for Søofficerskorpset.

31. marts 1923

Afsked af Søetaten på grund af alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1915

Medlem af bestyrelsen for Dampskibsselskabet ORIENT

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

10. oktober 1951

Bisat fra Holmens kirke, begravet på Tranebjerg kirkegård på Samsø.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger