US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - W4Westermann, Carl A. S.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Westermann, Carl A. S.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Carl August Severin Westermann

Fødselsdato:

14. februar 1894

Kommandør Carl Westermann

Fødested:

Frederiksberg

Familie
relationer:

Søn af professor ved Landbohøj-skolen Anton Marius Theodor Westermann og hustru Henriette Jacobine, født Petersen

Ægteskab:

Gift 1. gang 4. oktober 1918 i Holmens kirke med Ellen Kamma Fog, M.D.R. (ægteskabet opløst)
Gift 2. gang 14. maj 1932 på Københavns Rådhus med Tove Anna Johanne Rohde (ægteskabet opløst)
Gift 3. gang 1. september 1939 i Holmens kirke med Dorrit Lizzie Mary-Ann Jacobsen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1911

Kadet

20. september 1915

Sekondløjtnant

1. juli 1916

Premierløjtnant

1. januar 1923

Kaptajnløjtnant

1. december 1931

Kaptajn

1. juli 1932

Orlogskaptajn

1. oktober 1937

Kommandørkaptajn

1. september 1945

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

29. januar 1935

Ridder af Dannebrogordenen

2. april 1941

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

November 1915
- maj 1917

Med krydseren VALKYRIEN til Vestindien

1917-1918

Elev i undervandsbåde

1918

Chef for torpedobåden T 6

1918-1919

Chef for tenderen FENRIS

1919 og 1920

Med kongeskibet DANNEBROG

1919-1920

Skoleofficer ved Underofficersskolen

1920-1921

Næstkommanderende i inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

1921

Med skonnerten INGOLF, øvelsesskib for konstabel-skolen, til Grønland og i skoledeling

1921-1922

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

1922

Med kystforsvarsskibet OLFERT FISCHER, flagskib i eskadren

1922-1923

Adjudant hos chefen for Den flydende defension på Københavns Red

23. maj 1923
- 25. maj 1923

Chef for torpedobåden STØREN i øvelsesdeling (se under yderligere bemærkninger)

1. august 1923
- 1. april 1924

Uden for nummer i Søværnet

1. april 1924
-1. august 1924

Orlov

Juli 1925
- oktober 1925

Chef for torpedobåden SØLØVEN i øvelsesdeling og i eskadre

Oktober 1925
- december 1925

Chef for torpedobåden NARHVALEN i torpedobådsgruppe

1925-1926

I Marinestaben

1926

Chef for torpedobåden DELFINEN i eskadre

1926-1927

I Marinestaben

1927

Med krydseren GEJSER, øvelsesskib dæksofficers-elevskolen

Oktober 1927
- januar 1928

Næstkommanderende på Søværnets kaserne

1928

Næstkommanderende i inspektionsskibet FYLLA til Island

September 1928
- juli 1931

Næstkommanderende på Søværnets kaserne

1930

Chef for torpedobåden TUMLEREN i eskadre

1931

Chef for 2. torpedobådsgruppe og torpedobåden MAKRELEN i torpedobådsflotille på selvstændigt togt og i øvelsesdeling

1932

Chef for 2. torpedobådsgruppe og torpedobåden SÆLEN i øvelsesdeling

November 1932
- marts 1935

Ved Kystdefensionens stab, samt i forbindelse hermed 1932-1933 og 1934-1935 chef for kommandostationen Lynetten, og i 1933 chef for Dragørfortet

1935

Næstkommanderende i kystforsvarsskibet PEDER SKRAM i flådedeling til eskortering af kongeskibet DANNEBROG under H.M. Kongens rejse til Stockholm og kronprinsens rejse fra Stockholm til København i maj (kronprinsens bryllup)

Juli 1936
- november 1936

Næstkommanderende i artilleriskibet NIELS IUEL i eskadre

1937

Chef for Torpedobådsflotillen i eskadre

Maj 1937
- maj 1940

Chef for Torpedobådsdivisionen, herunder 1938 og 1939 chef for Torpedobådsflotillen på selvstændige togter og i eskadre

Januar 1940
- juni 1941

Chef for Kvartermesterskolen og Underkvartermester-skolen

Juni 1941
- marts 1942

Chef for artilleriskibet NIELS IUEL, stamskib

August 1941
- september 1941

Chef for artilleriskibet NIELS IUEL på togt

November 1941
- marts 1942

Chef for Skibsdivisionen

Marts 1942
- marts 1943

Stabschef ved Kystdefensionen

5. april 1943
-29. august 1943

Chef for artilleriskibet NIELS IUEL på togt (se under yderligere bemærkninger)

29. august 1943
-21. oktober 1943

Interneret af tyskerne, chef for interneringsstedet KB-hallen i København

5. maj 1945
- 25. september 1945

Chef for Søværnets kaserne

11. juni 1945
- 31. oktober 1946

Chef for Søofficersskolen

13. marts 1946
- 22. september 1946

Chef for fregatten HOLGER DANSKE, kadetskib, til England

8. november 1946
- 22. maj 1947

Chef for Kystdefensionen, medlem af Forsvars-kommissionen

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

25. maj 1923

Blev lettere såret ved eksplosion i et tågeudviklings-apparat under dettes demonstration om bord på krydseren GEJSER.

44Læs mere om eksplosionen på GEJSER

1. august 1923
- 1. august 1924

Fører af S/S BORGHILD i koffardifart

2. september 1933
- 22. maj 1947

Medlem af Folketinget for Det konservative Folkeparti

1933-1939

Sekretær for Folketinget

1939

2. næstformand i Folketinget

1940

Medlem af København havnebestyrelse

1940

Medlem af Rigsdagens permanente Grønlandsudvalg

1943

1. næstformand i Folketinget

29. august 1943

Efter at artilleriskibet NIELS JUEL under udløb fra Ise-fjorden var blevet beskadiget ved tyske luftangreb, og chancen for at nå svensk søterritorium var stærkt for-ringet, blev skibet med maksimumfart løbet på grund på Isefjordens vestside, søventiler under vandlinien knust, våben og inventar mest muligt ødelagt eller kastet over bord omkring skibet.

44Læs mere om Slaget i Isefjorden

1945

Formand for Den konservative Vælgerforening for København og Frederiksberg

1945

Medlem af Lønningsrådet

1945

Medlem af den af Folketinget under 19. december 1945 nedsatte kommission i henhold til Grundlovens §45 (Den parlamentariske Kommission)

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

22. maj 1947

Bisat fra Holmens kirke, begravet på Vestre kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: 10. august 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger