US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - E4Evers Christian V.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Evers, Christian V.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Christian Vilhelm Evers

Fødselsdato:

18. oktober 1887

Kommandør Christian V. Evers

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af viceadmiral Anton Ferdinand Mazanti Evers og hustru Marie Alexandra, født Lindholm

Ægteskab:

Ugift

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1904

Kadet

30. september 1908

Sekondløjtnant

30. juli 1909

Premierløjtnant

15. oktober 1919

Kaptajn

1. oktober 1924

Orlogskaptajn

1. juli 1932

Kommandørkaptajn

1. oktober 1937

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

9. maj 1926

Ridder af Dannebrogordenen

9. maj 1935

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

29. januar 1942

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1908-1909

Med krydseren HEJMDAL til Middelhavet og Konstan-tinopel

1911-1913

Gennemgik Søværnets Officersskole

1913

Med kystforsvarsskibet HERLUF TROLLE i eskadre

1913-1914

I flådens stab, 3. afdeling

1914

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK til Island

1915-1916

Elev i undervandsbåde

1916-1919

Chef i undervandsbåde

1919 og 1920

Næstkommanderende i kongeskibet DANNEBROG

oktober 1919
 maj 1920

Chef for undervandsbåd

1920-1923

Marineattaché ved gesandtskabet i London

23. maj 1923
- 25. maj 1923

Chef for torpedobåden SPRINGEREN i øvelsesdeling

1924

Chef for torpedobådsgruppe og torpedobåden VINDHUNDEN i eskadre

Oktober 1924
- maj 1925

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

1925

Chef for torpedobådsgruppe og torpedobåden SØULVEN i eskadre

1926

Næstkommanderende i kystforsvarsskibet OLFERT FISCHER i artilleriskoledeling og i eskadre

1. januar 1927
- 12. oktober 1929

Chef for Flådens Mærkevæsen

1927, 1928 og 1929

Chef for opmålingsskibet WILLEMOES

1929-1930

Chef for inspektionsskibet ISLANDS FALK, fiskeriin-spektion i Nordsøen, ved Færøerne og i danske far-vande

1931

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN, øvelses-skib for Dæksofficerselevskolen og i øvelsesdeling

1932

Chef for inspektionsskibet HVIDBJØRNEN til Grønland og Island

1934

Chef for inspektionsskibet INGOLF, kadetskib

1935

Chef for inspektionsskibet INGOLF til Grønland

1936 og 1937

Chef for kongeskibet DANNEBROG

18. december 1936
- 12. maj 1939

Chef for Kvartermesterskolen og Underkvartermester-skolen

Juli 1938
- oktober 1938

Chef for artilleriskibet NIELS IUEL, kommandoskib i øvelseseskadren

12. maj 1939
- 11. juni 1945

Chef for Søofficersskolen

1940

Chef for inspektionsskibet INGOLF, kadetskib

20. maj 1943
- 29. august 1943

Chef for inspektionsskibet INGOLF, kadetskib. og skoledelingen for kadetter

29. august 1943
- 21. oktober 1943

Interneret af tyskerne

22. august 1945

Meddelt afsked i nåde og med pension

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

25. maj 1923

Blev, som chef for torpedobåden SPRINGEREN, hårdt såret ved eksplosion i et tågeudviklingsapparat under dettes demonstration om bord på krydseren GEJSER.

44Læs mere om eksplosionen på krydseren GEJSER

1935-1945

Formand i Hovedorganisationen for Søofficerer

1941-1966

Medlem af bestyrelsen for stiftelsen "Bombebøssen", fra 1957 som formand

1953-1960

Medlem af bestyrelsen for A/S BP Oliekompagniet

1956-1963

Medlem af bestyrelsen for A/S BP Gas

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

1. juni 1966

Bisat fra Holmens kirke til Bispebjerg Sanatorium, urnen nedsat på Holsteinborg kirkegård.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger