US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - A/Aa4Arendrup, August
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Arendrup, A. E.

Personlige Informationer

Fulde navn:

August Emil Arendrup

Fødselsdato:

12. juni 1900

Kommandør A. E. Arendrup

Fødested:

St. Croix, Dansk Vestindien

Familie
relationer:

Søn af plantageejer Herluf Christian Arendrup og hustru Margaret, født Moore

Ægteskab:

Gift 9. maj 1933 i Søllerød kirke med Gunver Arntzen, født Bryde (ægteskabet opløst 1944)

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1918

Kadet

1. april 1923

Søløjtnant II

1. april 1924

Søløjtnant I

1. juli 1932

Kaptajnløjtnant

1. maj 1939

Orlogskaptajn

15. maj 1947

Kommandørkaptajn

1. november 1951

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

15. juni 1946

Ridder af Dannebrogordenen

2. april 1952

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

29. januar 1960

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

Oktober 1923
- maj 1924

Med inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

1924

Gennemgik flyvevæsenets observatorskole

1924-1925

Ved Flyvevæsenet

1925

Med kongeskibet DANNEBROG

Oktober 1925
- februar 1926

Gennemgik undervandsbådsskole for søofficerer

1926-1927

Gennemgik Søværnets Officersskole

1927-1928

Gennemgik Søværnets Officersskole

1926, 1927 og 1928

Skiftevis i perioder tjeneste ved Flyvevæsenet og ved undervandsbådsdivisionen

Maj 1928
- august 1928

Med orlogsskibet OLFERT FISCHER på artilleriskole-togt, selvstændigt togt og i eskadre

1929

Med inspektionsskibet FYLLA til Island

2. april 1930
- 8. april 1931

Tjenestegørende i den italienske flåde

1931

Med orlogsskibet NIELS IUEL, kadetskib

1931-1934

Ved Søartilleriets skydesektion

Maj 1932
- august 1932

Med BESKYTTEREN, kommandoskib i kadetskole-deling, og tillige adjudant hos delingschefen

1933 og 1934

Med artilleriskibene OLFERT FISCHER, hhv. PEDER SKRAM på selvstændigt togt og som flagskib i eskadren

1934 og 1935

Adjudant ved Kystdefensionen

1935

Chef for Mosede batteri

1936, 1937, 1938 og 1939

I Kystdefensionens stab

1938

Chef for inspektionsfartøjet MAAGEN, fiskeriinspektion ved Grønlands vestkyst

Maj 1939
- juli 1939

Med artilleriskibet PEDER SKRAM i eskadre

15. juli 1939
- 29. august 1943

Chef for Søartilleriets skydesektion

20. september 1939
- 1. maj 1940

Med artilleriskibet PEDER SKRAM i Sikringsstyrken

1939-1943

Lærer ved Søofficersskolen i anvendt artilleri

28. april 1943
- 29. august 1943

Med artilleriskibet NIELS IUEL som 1. artilleriofficer og forstander for artillerikursus

1944-1945

I Aalborg med opgaver for Søværnets "illegale" stab

1945

Chef for marinedistrikt Jylland Nord

August 1945
- oktober 1945

Chef for Flakfortet

Oktober 1945
- december 1945

Chef for opmålingsskibet HEJMDAL i skolegruppen  for kadetter mfl.

Januar 1946
- maj 1946

Chef for eksercerskole med mathelevskole i Arresødallejren

April 1946
- april 1950

Stabschef ved Kystdefensionen

Maj 1950
- December 1950

Chef for fregatten NIELS EBBESEN og for skole-gruppen for mathelever

Juni 1951
- august 1953

Stabschef ved Kystflåden

April 1953
- maj 1953

Chef for Kystflådens øvelsesgruppe

September 1953
- februar 1954

Gennemgik NATO Defence College i Paris

September 1954
- november 1956

Deputy Chief of Staff, Training and Personnel, i Headquarters Allied Forces Northern Europe, Kolsås, Norge

December 1956
- oktober 1960

Chef for Bælternes Marinekommando i Århus

oktober 1960
- 30. juni 1962

Chef for Søtransportvæsenet

30. juni 1962

Afsked på grund af alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

26. april 1930
- 15. november 1930

Med den italienske krydser TRENTO i det østlige Middelhav

16. november 1930
- 8. april 1931

Med den italienske jager EMANUELE PESSAGNO til bl.a. Dakar og Rio de Janeiro

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

 -

Ikke oplyst

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger