US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - I/J4Ipsen, Paul
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Ipsen, Paul

Personlige Informationer

Fulde navn:

Paul Ipsen

Fødselsdato:

15. april 1884

Kommandør Paul Ipsen

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af justitarius i landsover-, samt hof- og stadsretten Johannes Ipsen og hustru Christel Augusta Louise, født Schultz

Ægteskab:

Gift 25. marts 1909 i Hellerup kirke med Ellen Kristiane Bjerrum

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1901

Kadet

28. september 1905

Sekondløjtnant

20. april 1907

Premierløjtnant

8. juli 1918

Kaptajn

1. januar 1923

Orlogskaptajn

1. juli 1931

Kommandørkaptajn

13. maj 1937

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

2. april 1923

Ridder af Dannebrogordenen

2. april 1933

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

13. juli 1939

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

4. oktober 1950

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1905-1906

Med skonnerten INGOLF til Vestindien

1906-1907

Med inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne og Island, fiskeriinspektion og opmåling

1908-1909

Med S/S SIAM til Østasien

1909-1911

Gennemgik Søværnets Officersskole

1912

Næstkommanderende i mineskib

1912-1914

Lærer i Marineorganisation ved Søværnets Officersskole

15. juni 1914
- 15.december 1915

Chef for torpedobåden SVÆRDFISKEN i Sikrings-styrken

December 1915
- December 1916

Ved Københavns Minespærringer

1917-1918

Chef for mineskibet HJÆLPEREN i Sikringsstyrken

1918

Chef for mineskibet LOSSEN i 2. Eskadre, Sikrings-styrken og chef for minespærringerne i Storebælt

22. december 1918
- 15. oktober 1919

Adjudant hos Viceadmiralen

1919

Med den britiske flådestyrke, der opererede i den finske bugt mod Sovjet

1919-1920

Chef for en torpedobådsdivision og torpedobåden SPRINGEREN

1. marts 1920
- 25. maj 1923

Chef for Matros- og Søminekorpsets 1. afdeling (flådens minevæsen)

1920, 1921, 1922 og 1923

Chef for mineskibet LOSSEN i eskadre

1920-1924

Lærer i søminelære ved Officersskolen

Januar 1923
- april 1923

Studerede Søkrigskunst ved Sjökrigshögskolan i Stockholm

1923-1926

Afdelingschef i Marinestab

15. januar 1926
- 31. januar 1928

Fungerende chef for Marinestaben

1924 og 1925

Souschef i Eskadren

1924-1930

Lærer i søstrategi, marineorganisation og stabstje-neste ved officersskolen

1924-1954

Lærer i søkrigslære ved Hærens Officersskole (fra 1951 Forsvarsakademiet)

1928

Chef for inspektionsskibet FYLLA til Island

1930-1932

Chef for inspektionsskibet ISLANDS FALK, fiskeriin-spektion i Nordsøen, ved Færøerne og i danske far-vande

1. juni 1932
- 31. oktober 1932

Stabschef ved Københavns Sødefension

1. november 1932
-2. juli 1934

Stabschef ved Kystdefensionen

2. juli 1934
-19. september 1934

Chef for artilleriskibet PEDER SKRAM, stamskib, på selvstændigt togt og i eskadre

19. september 1934
- 1. august 1936

Stabschef ved Kystdefensionen

20. august 1936
- 7. maj 1937

Ekvipagemester

7. maj 1937
-31. juli 1940

Stationschef på Flådestationen

1. marts 1940
- 31. juli 1940

Tillige chef for Kystdefensionen

1. august 1940
- 31. oktober 1941

Chef for Flådestationen

1. november 1941
- 29. august 1943

Chef for Kystflåden

29. august 1942
- 22. oktober

Interneret af tyskerne

5. maj 1945
- 30. april 1946

Chef for Kystdefensionen og for marinedistrikt Sjælland Øst

1945

Formand for den sø- og landmillitære kystbefæst-ningskommission

30. april 1946

Afsked

1946

Genantaget til tjeneste under Søværnskommandoen til 1951, delegeret ved international diplomat konference i Geneve 1949

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1921

Tilkendt Søe-Lieutenant-Selskabets guldmedalje for en prisafhandling: Om anvendelse af forankrede miner, trykt i Tidsskrift for Søvæsen, 1922

1923-1956

Medlem af Marineforeningens hovedbestyrelse

1924-1946

Redaktør af Tidsskrift for Søvæsen

1935-1961

Medlem af bestyrelsen for Sømandsforeningen af 1856

Fra 1941

Formand for Marineforeningens hovedbestyrelse, derefter æresmedlem af Marineforeningen

29. august 1943

Organiserede og ledede som chef for Kystflåden sænkningen af flådens skibe på Holmen ved tyskernes indtrængen på Holmen

1946-1961

Administrerende direktør for Admiral Winterfeldts Stiftelse

1949-1951

Næstformand for Sømandsforeningen af 1856

1950-1960

Medlem af udvalget til behandling af Genéve-konventionerne

1951-1961

Formand for Sømandsforeningen af 1856

-

Yderligere bemærkninger:

Blev hårdt såret ved eksplosion i et tågeudviklingsapparat under dettes demonstration om bord på krydseren GEJSER 25. maj 1923.

44Læs mere om eksplosionen på krydseren GEJSER

-

Død

Dato:

Begravelse:

20. september 1961

Urne begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger