US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - K4Kieler, S. S. v. F.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Kieler, Svend S. v. F.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Svend Schack von Fyren Kieler

Fødselsdato:

13. november 1922

Kommandør Svend S. v. F. Kieler

Fødested:

Tønder

Familie
relationer:

Søn af redaktør Ingvald Kieler og hustru Johanne Elise, født Schack

Ægteskab:

Gift 7. juni 1952 i Holmens kirke med Ellen Hervad-Jørgensen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1942

Kadet

20. juni 1946

Søløjtnant II (med tjenestealder fra 01/12/1945)

1. november 1946

Søløjtnant I

1. maj 1951

Kaptajnløjtnant

1. november 1954

Orlogskaptajn

1. maj 1966

Kommandørkaptajn

1. maj 1973

Kommandør

1. marts 1983

Midlertidig kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

9. maj 1967

Ridder af Dannebrogordenen

9. maj 1973

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1943

Med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN i skoledeling for kadetter mfl.

August 1945
- oktober 1945

Næstkommanderende i minestrygeren ME 1042 i 2. minestrygerflotille

Oktober 1945
- december 1945

Ved Søværnets Eksercerskole

December 1945
- juli 1946

På Søværnets Officersskole

Oktober 1946
- marts 1947

Med fregatten HOLGER DANSKE, kommandoskib i skolegruppe for mathelever

Juli 1947
- marts 1948

Med torpedobåde af HUITFELDT-klassen

Marts 1948
- juni 1948

Med torpedobåden KRIEGER, fra 2. april i artillerisko-ledeling og tillige elev på artilleriskolen

Juni 1948
- oktober 1948

Næstkommanderende i minestrygeren SØLØVEN i skoledeling for kadetter mfl.

1. januar 1949
- 4. april 1949

Gennemgik Navigation and Direction Course på H.M.S. Dryad i England

1949

Med torpedobåde af HUITFELDT-klassen

December 1949
- oktober 1950

Ved Søminevæsenets Radiosektion

Maj 1950
- oktober 1950

Med kongeskibet DANNEBROG

November 1950
- marts 1954

I Marinestabens (fra 01/08/1951 Søværnsstabens) O-sektion (O-afdeling)

August 1951
- november 1951

og juni 1952
- marts 1954

Tillige adjudant hos henholdsvis Chef for Søværnet og Chefen for Søværnsstaben

Maj 1954
- august 1954

Ved Søværnets Kampinformationsskole

27. august 1954
- 20. juni 1955

Chef for minestrygeren SØHESTEN, stationsskib ved Bornholm

Juni 1955
- oktober 1957

I Kystflådens stab

oktober 1958
- januar 1962

Staff Officer Intelligence i HQ Allied Forces Northern Europe i Oslo, Norge

29. januar 1962
- 16. juli 1962

Chef for patruljebåden HUITFELDT

1. marts 1963
- 22. januar 1965

Chef for Søværnets Kampinformationsskole

22. januar 1965
- 11. januar 1966

Chef for patruljebåden WILLEMOES på dennes sidste togt

1. februar 1966
- 1. oktober 1968

Chef for Torpedobådseskadren med depotskibet HJÆLPEREN som kommandoskib

Oktober 1968
- august 1971

Chef for O-afdelingen i Søværnets operative Kommando

August 1971
- februar 1973

Gennemgik Naval Command Course for Senior Foreign Officers ved US Naval War College, Newport, Rhode Islands, USA samt flere kortere kurser i USA

Februar 1973
- april 1973

Ved Søværnets Taktikskole

10. april 1973
- 30. september 1974

Søværnets Taktikinspektør og Chef for Søværnets Taktikskole

1. oktober 1974
- 1. november 1978

Chef for Fregateskadren

1. november 1978
- 28. februar 1982

Stabschef hos Chefen for Søværnet

1. mart 1982
-

Naval Deputy ved HQ AFNORTH i Oslo, Norge

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

29. august 1943

Var ombord i HVIDBJØRNEN, da denne blev sænket af egen besætning i Storebælt. Det lykkedes for Kieler og to andre at få hejst det danske orlogsflag på det synkende skib.

November 1943
- august 1944

På "Det civile Navigationskursus" for kadetter arran-geret af Søværnet

1944
- august 1945

I Søværnets del af modstandsbevægelsen

Oktober 1944
- december 1944

Med M/S INGEBORG, våbentransport mm. mellem Sverige og Danmark

December 1944
- august 1945

Leder af havnegruppe i Kalundborg, bl.a. våbenned-kastning og -transport samt jernbanesabotage

1952

Initiativtager til oprettelse af Søværnets Kampinforma-tionsskole

Januar 1962

Modtog en hæderspris fra Kaj Munks Mindefond som anerkendelse for tjeneste i forsvaret under og efter besættelsen.

1972

Skrevet afhandlingen "Skandinavien i maritimstrate-gisk belysning i det 20' århundrede" (Tidsskrift for Søvæsen)

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

 -

Ikke oplyst

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger