US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (H)4HUITFELDT

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 
Datablad - - - Heraldik

HUITFELDT (1947-1964)

Kystjageren HUITFELDT

Kystjageren HUITFELDT
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Torpedobåd, fra 1951 kystjager, fra 1958 patruljebåd

Klasse:

HUITFELDT-klassen

Andre enheder
i klassen:

WILLEMOES

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

3. juli 1942

Søsat:

22. juni 1943

Indgået i flåden:

26. juli 1947

Udgået af flåden:

27. juli 1964

Skrognummer:

T1, fra 01/04/1951: D320, fra 01/09/1958: P520

Int'l kaldesignal:

OVCD

Deplacement:

901 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

86,51 m

8,50 m

3,25 m

Besætning:

108 mand (11 officerer og 97 befalingsmænd og menige)

Maskineri:

2 stk. dampturbiner 24.000 hk
2 stk. skruer

Aktionsradius:

1.600 sømil ved 12 knob

Armering:

2 stk. 105 mm Kanon M/40 Sa (2x1) *)
2 stk. 40 mm Maskinkanon M/36 LvSa (2x1)
6 stk. 20 mm Maskinkanon M/41 LvSa (6x1)
6 stk. 452 mm Torpedoudskydningsapparater (2x3) **)
2 stk. Dybdebombemorterer af svensk type
60 stk. miner (Skinner på dækket)

Fra 1951:

2 stk. 105 mm Kanon M/40 Sa (2x1)
3 stk. 40 mm Maskinkanon M/36 LvSa (3x1)
2 stk. 20 mm Maskinkanon M/41 LvSa (6x1) (-1953)
6 stk. 533 mm torpedoudskydningsapparater (2x3)
4 stk. Dybdebombemorterer, Mk. 6
2 stk. Dybdebombekasteapparat (18 dybdebomber)
60 stk. miner (Skinner på dækket)

Fra 1955:

2 stk. 105 mm Kanon M/40 Sa (2x1)
3 stk. 40 mm Maskinkanon M/48 LvSa (3x1)
6 stk. 533 mm torpedoudskydningsapparater (2x3)
4 stk. Dybdebombemorterer, Mk. 6
2 stk. Dybdebombekasteapparat (18 dybdebomber)
60 stk. miner (Skinner på dækket)

*)   Skibene var oprindeligt bygget til 120 mm kanoner.
**) Stammede fra torpedobådene af DRAGEN-klassen.

Fart:

36,3 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

Juli 1947

Prøvesejlads

September 1947
- oktober 1947

Indgik i Kongedeling til Norge

Maj 1959

Besøg i Polen

27. maj 1966

Solgt til ophugning, og ophugget i Antwerpen, Belgien

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

December 1950
- marts 1951

Orlogskaptajn E. T. Sølling

5. marts 1952
- 15. december 1953

Kommandørkaptajn Poul Würtz

13. december 1956
- 9. januar 1958

Orlogskaptajn O. Brinck-Lund

-

Evt. yderligere bemærkninger

Oprindeligt var det besluttet, at skibene i HUITFELDT-klassen skulle navngives AARHUS og AALBORG, men allerede samme år (1939) blev navnene ændret til hhv. NYMFEN og NAJADEN, hvilket var de navne som skibene blev søsat med.

Efter 29. august 1943 henlå skibene i Søminegraven på Holmen. De søsat-te skibe blev ikke færdigbygget af tyskerne.

I forbindelse med færdiggørelsen af skibe blev det i oktober 1945 beslut-tet, at skibene skulle bære navnene HUITFELDT og WILLEMOES i stedet.

-

Flere fotos

Patruljebåden HUITFELDT under øvelse "Light Jack Stay".
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

&

Torpedobåde gennem 100 år - Det danske torpedobåds-våben 1879-1979, af Hans Garde & Hans Chr. Bjerg, Marinehistorisk Selskab, København, 1979 (ISBN 87-87720-02-7)

&

Vore Torpedobaade gennem 75 Aar, af R. Steen Steensen, Marinehistorisk Selskab, København, 1953

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 11. marts 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger