US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - S4Sølling, E. T.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Sølling, E. T.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Eugene Thorbjørn Sølling

Fødselsdato:

15. marts 1906

Kommandørkaptajn E. T. Sølling

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af farveribestyrer Einar Thorbjørn Sølling og hustru Ane Kirstine, født Stahl

Ægteskab:

Gift 10. november 1938 i Sct. Budolphi kirke i Aalborg med Gunver Marie-Louise Valeur

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1927

Kadet

1. september 1930

Søløjtnant II

1. september 1931

Søløjtnant I

1. april 1939

Kaptajnløjtnant

Oktober 1944

Orlogskaptajn (konstitueret)

1. september 1945

Orlogskaptajn

11. maj 1954

Kommandørkaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

29. januar 1951

Ridder af Dannebrogordenen

29. januar 1957

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1930

Gennemgik observatorskole ved Flyvevæsenet

Oktober 1931
- august 1932

Gennemgik undervandsbådsskole og var derefter næstkommanderende i ubåde

Januar 1933
- april 1933

Gennemgik søofficerskursus ved søofficersskolen

Juni 1933
- maj 1934

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK, fiskeriinspek-tion i danske farvande, Nordsøen og ved Færøerne

1936

Med kongeskibet DANNEBROG

1936-1937

Ved Søofficersskolen

1937

Med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN, kadetskib

Oktober 1937
- februar 1938

Gennemgik chefskursus ved undervandsbådsdivisio-nen

1. april 1938
- 1. september 1939

Chef for undervandsbåde på selvstændige togter og i eskadre

1. september 1939
- 10. maj 1940

Chef for ubåden DAPHNE i sikringsstyrken

10. maj 1940
- 8. juni 1940

Chef for stationsskibet HEKLA

8. juni 1940
- 29. august 1943

Adjudant hos chefen for Søværnskommandoen og i forbindelse hermed april-juni 1941, oktober-november 1942 og juni-juli 1943 chef for ubåde, personelud-dannelse på Mariager Fjord

November 1943
- maj 1945

I Sverige, herunder marts-september 1944 chef for 4. kompagni i Karlskrona-styrken og fra oktober 1944 som konstitueret orlogskaptajn chef for Den danske Flotille med basis i Karlskrona

44Læs mere om Den danske Flotille

Juni 1945
- februar 1946

Chef for minestrygeren SØHUNDEN

Februar 1946
- december 1947

Ved minestrygningstjenesten, dels i staben, dels som stationsofficer i Hirtshals og september-december 1947 i Frederikshavn

Januar 1948
- maj 1949

Uddannelsesleder ved Søværnets Eksercerskole i Arresødallejren

Juni 1949
- marts 1950

Chef for torpedobåden BILLE (15. juli-15. oktober tillige for 2. torpedobådsgruppe)

Juni 1950
- december 1950

Chef for torpedobåden WILLEMOES

December 1950
- marts 1951

Chef for torpedobåden HUITFELDT og for 1. torpedo-bådsgruppe

April 1951
- maj 1953

Stabschef ved Bælternes Marinekommando i Århus og chef for Lillebælts Marinedistrikt

Maj 1953
- september 1955

Stabschef ved Flådestationen

1. oktober 1955
- 1. oktober 1956

Marine- og Flyverattaché i Stockholm og Oslo

15. oktober 1956
- 1. maj 1959

Marineattaché i London og forsvarsattaché i Haag

8. oktober 1960
- 5. juli 1962

Chef for fregatten NIELS EBBESEN, skoleskib for kon-stabelelever og fiskeriinspektionsskib ved Færøerne

31. august 1962
- 17. februar 1965

Chef for Søværnets Eksercerskole i Auderød

17. februar 1965
- 13. marts 1966

Under Søværnskommandoen med forværret alvorlig sygdom

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

29. maj 1961

Under fiskeriinspektion ved Færøerne anholdtes den skotske trawler A.240 RED CRUSADER for ulovligt fiskeri.
Efter at have låst prisemandskabet inde og til trods for flere træffere på skroget, flygtede trawleren til Aber-deen, forgæves forfulgt af NIELS EBBESEN.

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

13. marts 1966

Bisat fra Holmens kirke, begravet på Søllerød kirke-gård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger