US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - M4Madsen, C. H. A.

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Madsen, C. H. A.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Carl Henrik Axel Madsen

Fødselsdato:

6. februar 1898

Kommandør C. H. A. Madsen

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af lokomotivfører Axel Frederik Cleophas Madsen og  hustru Cathrine Marie Margrethe, født Mikkelsen

Ægteskab:

Gift 1. gang 3. juli 1921 i Frelsers kirke i Vejle med Karen Ane Olsen (ægteskabet opløst 1945)
Gift 2. gang 11. december 1945 på Frederiksberg med Edith Marie Henriksen, født Skougaard (død 1955)
Gift 3. gang 13. december 1958 med afdelingssygeplejerske Ragnhild Baltzersen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1915

Kadet

19. september 1919

Sekondløjtnant

1. oktober 1920

Premierløjtnant

24. december 1929

Kaptajnløjtnant

1. august 1937

Orlogskaptajn

1. september 1945

Kommandørkaptajn

24. september 1952
- 15. juni 1956

Kommandør (midlertidig)

5. marts 1958

Kommandør (reserven)

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

29. januar 1941

Ridder af Dannebrogordenen

29. januar 1949

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

9. maj 1958

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1922

Med inspektionsskibet FYLLA til Island og Grønland

1923-1924

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

Oktober 1924
- april 1926

Gennemgik geodætisk kursus på Hærens Officersskole

1926-1933

Om vinteren ved Søkortarkivet, om sommeren 1927, 1928, 1930 og 1932 med opmålingsskibet MARSTRAND

Maj 1929
- september 1929

Uddannet i skærgårdsopmåling i Sverige

Juni 1930
- september 1930

Organiserede og ledede Islands søopmåling

Juni 1931
- august 1931

Organiserede og ledede Islands søopmåling

Juni 1932
- november 1932

Deltog som astronomisk observatør i Dr.phil. Knud Rasmussens 7. Thule ekspedition til Sydøstgrønland

1933

Chef for opmålingsskibet MARSTRAND

1. december 1933
- 1. oktober 1938

Chef for Søkortarkivets 1. afdeling

1934-1939

Lærer i søopmåling ved Søofficersskolen

1934

Chef for inspektionsskibet DIANA, opmåling i danske farvande

1935 og 1936

Næstkommanderende og opmålingsleder i opmålings-skibet HEJMDAL, opmåling i grønlandske farvande

1937

Chef for opmålingsfartøjet TERNEN, opmåling i grønlandske farvande

1938

Med artilleriskibet NIELS IUEL på selvstændigt togt og som flagskib i eskadren

8. oktober 1938
- 2. maj 1942

Chef for Søkortarkivets 4. afdeling

1939

Med artilleriskibet PEDER SKRAM i øvelseseskadren og fra 1. september i Sikringsstyrken

Oktober 1939
- maj 1940

Næstkommanderende i artilleriskibet PEDER SKRAM

1940 og 1941

Chef for opmålingsskibet HEJMDAL, opmåling i danske farvande

1. juni 1942
- 1. september 1943

Fyrinspektør og fører af fyrinspektionsskibet ARGUS

1. juni 1945
- 15. februar 1946

Fyrinspektør og fører af fyrinspektionsskibet ARGUS

1946-1963

Marineattaché og 1948-1963 tillige Militær og Luft-attaché ved gesandtskabet i Moskva (1950-1963 uden fast bopæl i Sovjetunionen)

1. september 1950
- 13. februar 1951

Chef for fregatten GALATHEA på første del af jord-omspændende dybhavsekspedition

1. september 1951
- 15. juni 1956

Chef for Færøernes Marinedistrikt, og fra 15. februar 1952 tillige designeret NATO Islands Commander Faroes

1. august 1956

Afsked af linien

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

September 1943

Efter anvisning af søværnets illegale stab "erobrede" en motorbåd på Lindholm og overførte med denne et antal flygtninge (nærmeste medlemmer af Friheds-rådet) fra Sjælland til Skåne, meldte sig til legationen i Stockholm, hvor han forblev under resten af Danmarks besættelse med virksomhed, dels som medlem af den Danske Brigades stab og dels i ledelsen af den danske flygtningeadministration

1. august 1956
- 29. februar 1968

Direktør for Søkortarkivet

1956-1958

Danmarks delegerede ved Det internationale hydro-grafiske Bureau i Monaco

1958-1968

Formand for Nordens hydrografiske Forbund

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

30. januar 1980

Bisat fra Sundby kirke, urnen nedsat på Frederiksberg kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 27. november 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger