US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - M4Meyer, Johan A.

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Meyer, J. A.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Johan Anton Meyer

Fødselsdato:

12. april 1799

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af premierløjtnant i Søetaten Jacob Meyer og hustru Henningette Eleonora, født Gether

Ægteskab:

Gift 26. februar 1831 i Holmens Kirke med Karen Cæcilie Hall

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1810

Kadet

3. september 1820

Sekondløjtnant

9. december 1827

Premierløjtnant

26. januar 1840

Kaptajnløjtnant

16. januar 1847

Kaptajn

1. december 1852

Kommandørkaptajn

24. marts 1858

Orlogskaptajn

16. september 1869

Kommandør (kar.)

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

20. december 1842

Ridder af Dannebrogordenen (som påskønnelse af hans indsats under Hamborgs brand 4.-8. maj 1842)

12. december 1843

Medalje præget i anledning af Hamborgs brand 4.-8. maj 1842

6. oktober 1856

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

27. november 1864

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1822-1823

Med korvetten NAJADEN til Vestindien

1827-1834

Opmålinger i danske farvande

29. april 1833
- 13. maj 1834

Fungerende direktør for Søkortarkivet under kaptajn-løjtnant Zahrtmanns udkommando til Vestindien

1. august 1835
- 1837

Fungerende Krydstoldkontrollør (Krydstoldinspektør) under General-Toldkammer- og Kommercekollegiet, udgik midlertidig af gage i Søetaten

1838-1839

Næstkommanderende i briggen ST. CROIX til Vest-indien

1840

Næstkommanderende i korvetten FLORA, kadetskib

1841

Med linieskibet CHRISTIAN VIII

1842

Chef for skonnerten ELBEN, vagtskib ved Altona (se også andre præstationer/funktioner)

1843

Chef for skonnerten PILEN, vagtskib i Storebælt

5. april 1844
12. december 1844

Chef for korvetten NAJADEN, vagtskib i Sundet

1845

Chef for Vagtskibsposten på batteriet Trekroner

1. maj 1846
- 10. december 1847

Chef for briggen MERCURIUS til Færøerne, Guinea kysten og Vestindien

13. april 1848
- 1. november 1848

Chef for fregatten GEFION på blokade i Elben

17. marts 1849
- 5. april 1849

Chef for fregatten GEFION i Østersøeskadren (se også andre præstationer/funktioner)

24. maj 1850
- 18. oktober 1850

Chef for fregatten HAVFRUEN

1. december 1852
-29. september 1853

Konstitueret Havnekaptajn i København

8. maj 1855
- 13. august 1855

Chef for linieskibet VALDEMAR

28. februar 1860
-28. december 1862

Flådeinspektør

1864

Formand i Priseretten

27. november 1864

Afsked pga. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

4.-8. maj 1842

Ydede som chef for skonnerten ELBEN virksom hjælp under Hamborgs brand, afgiver 6. maj rapport til Admiralitetet om branden, hvor Rådhuset, St. Nicolai Kirke, den gamle børs og 2.500 bygninger blev lagt i aske, og ca. 30.000 mennesker blev hjemløse.

5. april 1849

Efter kampen ved Eckernførde måtte fregatten stryge flaget, og kaptajn Meyer mfl. kom i tysk fangenskab, blev udvekslet medio august 1849 og tiltalt ved Generalkrigsret.

13. april 1850

Frifundet ved Generalkrigsretten

20. april 1850

Dommen (frifindelsen) af 13. april 1850 stadfæstet

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

17. november 1875

Død på Frederiksberg, begravet på Holmens Kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. april 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger