US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - Z4Zahrtmann, C. C.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Zahrtmann, C. C.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Christian Christopher Zahrtmann

Fødselsdato:

21. december 1793

Fødested:

Viborg

Familie
relationer:

Søn af sognepræst Henrich Zahrtmann og hustru Bodil Jochumine, født Tetens

Ægteskab:

Gift 2. september 1827 i Altona med Sophie Elisabeth Donner

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1805

Kadet

23. april 1808

Månedsløjtnant

21, oktober 1810

Sekondløjtnant

4. januar 1818

Premierløjtnant

10. september 1826

Kaptajnløjtnant

28. oktober 1836

Kaptajn

26. marts 1843

Kommandørkaptajn

12. september 1849

Kommandør

3. august 1851

Kontreadmiral

9. november 1852

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. januar 1813

Ridder af Dannebrogordenen

1. november 1828

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

21. april 1841

Kommandør af Dannebrogordenen

14. juli 1850

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

August 1807
- september 1897

Adjudant hos Ekvipagemesteren

30. april 1808
- 1. april 1809

I linieskibet PULTUSK i Auxiliærstyrken på Schelden

20. juni 1809
- 23. september 1809

Ved Rokanonbådsflotillen ved København

23. september 1809
- 1812

Med briggen KIEL ved Norge

1812

Med fregatten NAJADEN, deltog i kampen ved Lyngør som chef for 2 derværende kanonjoller, efter kampen atter tjeneste i briggen KIEL

September 1812
- oktober 1813

Adjudant hos kontreadmiral J. C. Krieger

November 1813

Leder af troppetransport fra Korsør til Kiel

17. februar 1814

Adjudant hos Holmens Overekvipagemester

1817-1818

Med fregatten MINERVA til Middelhavet og Vestindien

1819-1823

Ansat ved Gradmålingen

1824

Med fregatten FREIA, kadetskib

19. september 1824

Atter til tjeneste ved Gradmålingen

1825-1826

Næstkommanderende i briggen ST. JAN til Vestindien, og Interimchef for briggen, da chefen kaptajn J. C. F. Hedemann døde i Venezuela 19. maj 1826

1826

Direktør for Søkortarkivet og Generalinspektør for Søetatens Kronometre

18. april 1830

Medlem af Konstruktions- og Regleringskommis-sionen

1832

Chef for den nye Rokanonchalup med bombekanon på en sammenlignende besejling

1833-1834

Chef for briggen ALLART til Vestindien

8. marts 1835

Orlov i 6-8 måneder for af helbredshensyn at foretage en baderejse til udlandet

1836

Chef for skonnerten ELBEN, vagtskib på Elben

1838

Chef for korvetten DIANA, vagtskib i Sundet

12. december 1839
- 3. marts 1848

Adjudant hos Kongen

1842

Chef for fregatten THETIS til Middelhavet

27. marts 1848

Medhjælper hos Marineministeren

2. april 1852

Flådeinspektør

9. november 1852
- 15. april 1853

Overekvipagemester

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

3. september 1826

Kgl. anerkendelse for indsatsen under brand på St. Thomas 13. juli 1826

14. februar 1838

Kongen udtaler sin tilfredshed med de af Zahrtmann udviste bestræbelser for Søkortarkivets fremgang

26. marts 1843

Udgav "Danske Lods"

1. juli 1844

Medlem af Geografisk Selskab i London

18. september 1845

Kammerherre

18. marts 1846

Medlem af Defensionskommissionen

16. november 1846

Medlem af Kgl. Svenska Orlogsmanna Sällskapet

11. marts 1848

Militær deputeret i Admiralitetskollegiet

4. april 1848
- 10. august 1850

Marineminister

16. september 1851

Formand for Konstruktions- og Regleringskommis-sionen

3. april 1853

Medlem af det Kejserlige Russiske Geografiske Selskab

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

15. april 1853

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger