US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - P4Paludan, Frederik A.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Paludan, F. A.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Frederik August Paludan

Fødselsdato:

11. december 1792

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af slotspræst i Fredensborg, Peter Hansen Paludan og hustru Margaretha Benedicte, født Thillerup

Ægteskab:

Gift 28. august 1818 i Trinitatis kirke med Elise Christence Paludan

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1804

Kadet

1809

Månedsløjtnant

21. oktober 1810

Sekondløjtnant

28. februar 1819

Premierløjtnant

3. juni 1827

Kaptajnløjtnant

16. september 1838

Kaptajn

27. november 1846

Kommandørkaptajn

2. april 1852

Kommandør (kar.)

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. januar 1812

Ridder af Dannebrogordenen

16. juni 1844

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

13. september 1848

Kommandør af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1808-1809

Ved flotillen ved Frederiksværn

20. juni 1809
- 9. september 1809

Med briggen TURBULENT

1809-1811

Med briggen LANGELAND, deltog med denne i 1810 på togt til Nordlands og Finmarkens kyster

1811-1812

Ved Bergens Station, chef for kanonbådene i Tananger

1813

I Rokanonbådsflotillen ved København

7. marts 1814

Interims Ekvipagemester på Gammelholm

9. juli 1815

Tilladt at rejse til Riga og være borte i 2-3 måneder

24. september 1815

À la suite på ubestemt tid for at gå i koffardifart

1. januar 1820

Indrulleringsofficer i Stege

20. februar 1820

À la suite på ubestemt tid for at gå i koffardifart

28. oktober 1821

À la suite for at gå i koffardifart

5. januar 1823

À la suite for at gå i koffardifart

16. marts 1826

Indrulleringsofficer i Varde

1826-1827

Næstkommanderende i briggen ST. CROIX til Vest-indien

13. juli 1829

Skal føre tilsyn med Søkortarkivet i 8 uger under Zahrtmann's permission

16. januar 1830

Rejsepas til Slesvig og Stettin på tømmerindkøb

5. januar 1832

Rejsepas til Lauenborg og Preussen på tømmerindkøb

1833-1834

Chef for briggen ST. JAN til Vestindien

1835

Næstkommanderende i fregatten BELLONA til Middel-havet

1836

Chef for skonnerten PILEN, vagtskib i Storebælt

1837

Chef for skonnerten ELBEN, vagtskib ved Altona

1838

Chef for skonnerten DELPHINEN, vagtskib i Storebælt

18. april 1839
- 1851

Medlem af direktionen for Navigationsskolen

23. april 1839
- 15. september 1839

Konstitueret Navigationsdirektør

1841

Næstkommanderende i linieskibet CHRISTIAN VIII

1843

Chef for korvetten FLORA, kadetskib

16. juni 1844

Permission i 3 uger for at rejse til Sverige

7. august 1847

Permission i 5 uger for at rejse til Norge

1848

Chef for Blokadeeskadren ved Hertugdømmernes østkyst

1849

Chef for linieskibet CHRISTIAN VIII, der blev ødelagt ved Eckernförde 5. april 1849

5. april 1849
- august 1849

I tysk fangenskab

7. august 1850

Militærguvernør på Femern

3. august 1851

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1820

Fører af galeasen THERESE til Vestindien

1820-1821

Fører af fregatskibet DANMARK til Vestindien

1821-1822

Fører af fregatskibet DANMARK til Vestindien

1823-1825

Fører af fregatskibet DANMARK til bl.a. Sydamerika

22. januar 1850

Tiltalt ved Generalkrigsret for hans forhold ved Eckernförde

13. april 1850

Dømt ved Generalkrigsretten til 4 måneders fæst-ningsarrest af 2. grad

20. april 1850

Straffen nedsat til fæstningsarrest af 1. grad i 3 må-neder

23. april 1850
- 16. juli 1850

Straffen afsones i Citadellet

1. juli 1852
- 1. januar 1867

Overlods i østlige distrikt

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

3. januar 1872

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger