US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - R4Ramlau-Hansen, Svend
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Ramlau-Hansen, Svend

Personlige Informationer

Fulde navn:

Svend Ramlau-Hansen

Fødselsdato:

29. december 1897

Kommandør Svend Ramlau-Hansen

Fødested:

Frederikssund

Familie
relationer:

Søn af amtslæge Christian Ferdinand August Valdemar Hansen og hustru Anna Margrethe, født Koefoed

Ægteskab:

Gift 21. december 1920 i Holmens kirke med Hetty Melskens

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1914

Kadet

14. september 1918

Sekondløjtnant

1. oktober 1919

Premierløjtnant

15. januar 1926

Kaptajnløjtnant

1. oktober 1926

Orlogskaptajn

1. april 1940

Kommandørkaptajn

1. juni 1947

Kommandør

1. oktober 1950
- 1. maj 1957

Midlertidig Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

29. januar 1939

Ridder af Dannebrogordenen

4. oktober 1947

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

4. oktober 1951

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1919-1920

Elev i undervandsbåde

1920 og 1921

Med skonnerten INGOLF, skoleskib for Konstabel-skolen

1920-1921 og
1921-1922

Adjudant hos Forsvarsministeren og til tjeneste i Marineministeriet

1922

Chef for torpedobåden STØREN i eskadre

1922-1923

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

Maj 1923
- maj 1924

Orlov

1924

Chef for værkstedsskibet GRØNSUND

Januar 1925
- oktober 1925

Med inspektionsskibet FYLLA til Island og Færøerne

Februar 1926
- januar 1933

Chef for undervandsbåde

1929

Tillige forstander for og lærer ved en undervandsbåds-skole for søofficerer

Januar 1933
- november 1933

Næstkommanderende i inspektionsskibet HVIDBJØRNEN til Island og Grønland

Januar 1934
- januar 1935

Chef for undervandsbåde (DAPHNE og DRYADEN)

1935

Næstkommanderende i inspektionsskibet HVIDBJØRNEN til Island

Januar 1936
- april 1938

Chef for Undervandsbådsdivisionens stationsskib HEKLA på Holmen, afbrudt af 7, ca. 1 måned lange togter som chef for værkstedsskibet HENRIK GERNER, kommandoskib i Undervandsbådsflotillen

April 1938
- november 1938

Næstkommanderende på Søværnets Kaserne

November 1938
- september 1941

I Marinestaben, fra 25. juli - 20. september 1941 som fg. souschef

20. september 1941
- 6. december 1941

Chef for inspektionsskibet INGOLF, personeluddan-nelse under den tyske besættelse

15. december 1941
- 31. maj 1945

Marineattaché ved gesandtskabet i Berlin

Juni 1945
- oktober 1945

I midlertidig tjeneste som souschef i Marinestaben

Oktober 1945
- marts 1946

Stabschef ved Kystflåden

Marts 1946
- august 1950

Souschef i Marinestaben

1. oktober 1950
- 1. maj 1957

Marineattaché ved ambassaden i Washington, USA og gesandtskabet (fra 1955 ambassaden) i Ottawa, Canada - se endvidere bemærkningerne

1. maj 1957
- 31. december 1957

Til rådighed for Søværnskommandoen (Forbindelses-officer til planlægningsgruppen i Kiel-Holtenau, Vest-tyskland)

31. december 1957

Afsked efter ansøgning

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

Maj 1923
- maj 1924

På rejse jorden rundt som styrmand og lærer for eleverne på Ø.K.'s skoleskib KØBENHAVN

1. januar 1958

International Correspondent for The Informal Contact of West European Shipbuilders

-

Yderligere bemærkninger:

I forbindelse med tjenesten som Marineattaché i Washington, desuden formand (1950-1952) for den danske delegation til Den nordatlantiske Planlægningsgruppe i Washington, endvidere 1950-1957 dansk militær repræsentant til NATO's militærkomite's stående gruppe samme sted og 1952-1957 desuden dansk militær repræsentant hos Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT) i Norfolk, Virginia, USA.

-

Død

Dato:

Begravelse:

29. september 1961

Bisat fra Holmens kirke, begravet på Kirke-Hyllinge kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger