US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - R4Rechnitzer, Hjalmar
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Rechnitzer, H.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Hjalmar Rechnitzer

Fødselsdato:

1. december 1872

Viceadmiral Hjalmar Rechnitzer

Fødested:

Aalborg

Familie
relationer:

Søn af konsul Peter Petersen Rechnitzer og hustru Hanne Louise Marie, født Møller

Ægteskab:

Gift 20. december 1902 i Vor Frue Kirke i København med Emily Adolph

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1892

Kadet

24. august 1896

Sekondløjtnant

21. oktober 1901

Premierløjtnant

1. oktober 1911

Kaptajn

22. oktober 1922

Kommandør (uden for nr.)

1. april 1925

Kontreadmiral (uden for nr.)

1. april 1932

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

15. september 1910

Ridder af Dannebrogordenen

2. april 1919

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

23. august 1922

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

6. september 1927

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

24. maj 1935

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1896-1897

Med krydseren HEIMDAL til Middelhavet

1902

Næstkommanderende i skonnerten DIANA, opmåling ved Island

1906

Adjudant hos Eskadrechefen

1910-1917

Chef for undervandsbåde

1912-1914

Tillige chef for Undervandsbådsdivisionen

1914-1917

Chef for Undervandsbådsflotillen

1915-1917

Tillige chef for Marinens Flyvevæsen, samtidigt til tjeneste i Marineministeriet

12. december 1917

Chef for Marineministeriets Sekretariat- og Kommandokontor og fung. Departementschef i Marineministeriets 1. Departement

14. september 1919

Uden for nummer i Søværnets officerskorps og kongelig udnævnelse som fung. Departementschef

12. september 1923

Direktør for Marineministeriet

1. april 1932

Chef for Søværnskommandoen i forbindelse med stillingen som Direktør for Marineministeriet

10. maj 1940

Afskediget efter ansøgning i nåde og med pension

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

27. februar 1918
- 12. september 1923

Medlem af kommissionen til at udarbejde udkast til ny straffelov for krigsmagten og til lov om den militære retspleje

8. marts 1919

Tilforordnet ved Forsvarskommissionen af 1919

26. november 1931

Militær delegeret ved Afrustningskonferencen i Genève

5. august 1932

Medlem af kommissionen om eventuel sammen-dragning af Hærens og Søværnets tekniske virksomheder samt disses eventuelle flytning

-

Yderligere bemærkninger:

Efter begivenhederne 9. april 1940 meddelte 4 af de højtstående officerer i Søværnet, at Rechnitzer havde mistet personellets tillid, og henstillede, at han trak sig tilbage for at skabe ro inden for Søværnet. Rechnitzer fulgte dette råd.

44Læs mere om Rechnitzers tilbagetræden her

-

Død

Dato:

Begravelse:

21. juni 1953

Død i København, bisat fra Bispebjerg krematorium, urne nedsat på Aalborg kirkegård.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger