US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - W4Wenck, Henri L. E.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Wenck, Henri L. E.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Henri Lucien Erik Wenck

Fødselsdato:

7. juni 1872

Viceadmiral Henri L. E. Wenck

Fødested:

Paris, Frankrig

Familie
relationer:

Søn af grosserer Johannes Theodor Wenck og hustru Ingeborg Marie, født Kjær

Ægteskab:

Gift 7. august 1926 i St. Marcus kirken i København med Frieda Karen Cecilie Møller

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1888

Kadet

29. august 1892

Sekondløjtnant

8. december 1897

Premierløjtnant

11. oktober 1909

Kaptajn

25. maj 1918

Kommandør

24. december 1924

Kontreadmiral

1. december 1931

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

18. oktober 1909

Ridder af Dannebrogordenen

24. april 1919

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

2. april 1922

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

22. august 1930

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

1. juli 1932

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1893-1896

Gennemgik Hærens Officersskoles ældste klasse, artilleriafdelingen

1900-1901

Med skonnerten INGOLF til Vestindien

1901

Eskadreadjudant og chef for kanonbåden GRØNSUND

16. maj 1905
- 29. juni 1905

Chef for torpedobåden DELFINEN, øvelsesskib for Artilleri- og Torpedoskolen

29. juli 1905
- 28. september 1905

Chef for torpedobåden NARHVALEN

1911

Chef for Torpedobådsflotillen i Eskadre

1911-1914

Afdelingschef i Flådens stab

5. august 1914
- 31. marts 1919

Stabschef ved flådens overkommando under Sikringsstyrken

1. april 1919

Chef for Flådens stab

1920-1921

Chef for panserskibet PEDER SKRAM under vinter-udrustning

Oktober 1921

Danmarks delegerede på konference i Geneve i Folkenes Forbund om Ålandsøernes neutralisering

1921

Udenrigsministeriets delegerede til konferencen i Paris med Grænsekommissionens formand angå-ende den dansk-tyske søgrænse

1921

Udenrigsministeriets delegerede til konferencen i Paris med Ambassadørkonferencens præsident an-gående den dansk-tyske søgrænse

1923

Chef for Øvelsesdelingen

Februar 1924

Danmarks delegerede på konference i Rom om be-grænsning af sømilitære rustninger

1926-1928

Chef for Skibsdivisionen

16. januar 1928
- 1. april 1932

Chef for Marinestaben

1. december 1931
- 31. marts 1932

Flådeinspektør

1. april 1932

Beordret som sagkyndig rådgiver for den danske de-legation ved den internationale konference i Geneve om rustningernes indskrænkning

30. juni 1932

Afgang fra Søværnet med ventepenge i anledning af Lov om Søværnets ordning af 23. marts 1932

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1911

Modtog Søe-Lieutenant-Selskabets guldmedalje for en afhandling om torpedobådes anvendelse

-

Yderligere bemærkninger:

Har udover den oven for nævnte afhandling om torpedobådes anvendelse, skrevet mange lødige afhandlinger om militære emner, hvoraf skal næv-nes: Krigsledelsen i 1864 i Tidsskrift for Søvæsen 1814

-

Død

Dato:

Begravelse:

10. august 1933

Begravet på Garnisons kirkegården i København

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger