US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20044Nyt Forsvarsforlig 2005-2009

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Nyt forsvarsforlig 2005-2009:

Nye patruljeskibe,
men farvel til ubådene, minelæggere og Auderød

Regeringen (Venstre og Konservative) indgik 10. juni 2004 et nyt 5-årigt forlig om forsvarets opgaver og økonomi for perioden 2005-2009 med Socialdemokratiet, Dansk Folke-parti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Det nye forsvarsforlig medfører adskillige ændringer i Søværnet, men også anskaffelse af nye patruljeskibe til erstatning for korvetterne.

Men forliget indebærer også, at en del skibe udfases uden erstatning, ligesom det er definitivt slut med ubåde i det danske forsvar.

Af Johnny E. Balsved

Med det nye forsvarsforlig er der lagt op til de største ændringer i dansk forsvar i mange år. Forsvarets, herunder Søværnets, internationale enga-gement træder tydeligt frem, men det er også tydeligt, at det politiske forlig er blevet til efter megen diskussion, lige som meget er blevet både strøget og tilføjet i regeringens oprindelige oplæg.

Nye skibe

Færdiggørelsen og udrustningen af de nye fleksible støtteskibe, hvoraf det første ABSALON afleveres til Søværnet 1. juli 2004, fortsætter uændret.

Desuden er det besluttet, at der skal bygges 3 nye patruljeskibe til afløs-ning af de tre snart 25 år gamle korvetter af NIELS JUEL-klassen. Korvet-terne vil blive udfaset i takt med, at de nybyggede patruljeskibe bliver operative.

Forliget indebærer bl.a., at der bygges tre nye patruljeskibe til erstatning for de 3 snart 25 år gamle korvetter af NIELS JUEL-klassen.
(Illustrationen stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

Der bygges desuden 6 nye såkaldte MK II fartøjer til erstatninger for de 8 orlogskuttere af BARSØ-klassen. Herudover bygges der også nye fartøjer til Marinehjemmeværnet til erstatning for de seks ældre enheder af MHV90-klassen.

Nye helikoptere

I forbindelse med forsvarsforliget er det besluttet at opdatere de eksiste-rende 8 LYNX-helikoptere i Søværnets Helikoptertjeneste.

Herudover anskaffes der 4  helikoptere i en speciel maritim udgave til brug på de fleksible støtteskibe og de nye patruljeskibe.

Anskaffelsen sker ud over de allerede bestilte 14 EH-101 helikoptere til Fly-vevåbnet.

Yderligere 4 helikopter af maritim type anskaffes til brug på de fleksible støtteskibe og patruljeskibene.

Farvel til ubåde i Søværnet

Mest smerteligt for Søværnet, og for mange nok også komplet uforståeligt, er meddelelsen om, at ubådsvåbnet nedlægges.

Dette indebærer ikke kun, at det oprindeligt fælles nordiske projekt, VIKING, der hidtil har kostet et ukendt millionbeløb nu skrottes, og hvor det var planlagt, at Danmark i 1909 skulle modtage 3 nye ubåde, men det indebærer samtidigt, at de resterende 4 danske ubåde udfases.

De 3 ubåde af TUMLEREN-klassen, TUMLEREN, SÆLEN og SPRINGEREN, samt den i det danske søværn kun 4 år gamle ubåd KRONBORG, bliver dermed flådens sidste ubåde.

Hermed er der sat punktum for en æra, der startede med ubåden DYKKEREN tilbage i 1909, en æra hvor Søværnet på nogle tidspunkter hav-de mere end 10 operative ubåde.

Fra fjorten til ti

Men det er ikke kun ubådene, der forsvinder ud af det danske forsvar. Det nye forsvarsforlig udfaser også de resterende 3 danske minelæggere, MØEN, LINDORMEN og LOSSEN. Andre enheder har fortsat kapacitet til at udlægge miner, men siden 1864 har flåden rådet over deciderede mine-lægningsfartøjer.

De 14 patruljefartøjer af FLYVEFISKEN-klassen, der er tilgået Søværnet i perioden 1989-1996 reduceres til blot 10 enheder, idet 4 af enhederne udfases. Det må konstateres at være en ret kort levetid for et orlogsfartøj.

Også farvel til Auderød

Søværnets Grundskole flyttes fra Auderød til Frederikshavn, hvor den indgår i den nyoprettede Søværnets Sergent- og Grundskole. Auderød-lejren ned-lægges og området sælges.

Siden 1958 har alt Søværnspersonel modtaget deres grundlæggende uddannelse på det, der først hed Søværnets Eksercerskole, og senere Søværnets Grundskole.

Hvorvidt LAPPEDYKKEREN også forlægges til Frederikshavn nævner forligs-teksten intet om.

Siden 1958 har alt Søværnspersonel modtaget deres grundlæggende uddannelse på det, der først hed Søværnets Eksercerskole, og senere Søværnets Grundskole.
(Foto: Søværnet)

Værnepligtig i Søværnet

Værnepligten i Søværnet omlægges, således at værnepligtige i Søværnet principielt gennemfører samme uddannelse som Hærens værnepligtige, idet uddannelsen i Søværnet tillige omfatter et antal sejldage med henblik på rekruttering til Søværnets faste personel.

Herudover indkaldes et antal værnepligtige i 9 måneder med henblik på at indgå i besætningen på kongeskibet DANNEBROG. Værnepligtige, der har forrettet tjeneste på kongeskibet, har ikke efterfølgende beredskabs-forpligtigelse, som for øvrige værnepligtige.

Samlede ændringer

Samlet ser ændringerne for Søværnet således ud, ifølge forsvarsforliget:

 • Ubådsvåbnet nedlægges.

 • Søværnets Taktiske Stab videreføres i Korsør og tilmeldes NATO på højt beredskab.

 • "Maritime Assistance Service" (MAS) ved Søværnets operative Kommando, der er i den indledende fase, udbygges.

 • Flyvevåbnets og søværnets operative udførelse af redningstjene-sten styres fremover fra Søværnets operative Kommando i Århus.

 • 2 fleksible støtteskibe med 2 besætninger og 1 vedligeholdelses-besætning placeres under 2. Eskadre i Frederikshavn. 1 fleksibelt støtteskib med helikopter tilmeldes NATO på højt beredskab.

 • 3 patruljeskibe med 3 besætninger og 1 vedligeholdelsesbesætning placeres under 2. Eskadre i Korsør. 3 korvetter udfases i takt med, at patruljeskibene bliver fuldt operative. Et patruljeskib eller korvet tilmeldes NATO på højt beredskab.

 • 10 patruljefartøjer (FLYVEFISKEN-klassen), herunder 4 i kamprollen med 4 besætninger og 1 vedligeholdelsesbesætning placeres under 2. Eskadre i Korsør. 2 fartøjer i overvågningsrollen med 3 besætnin-ger placeres under 1. Eskadre i Korsør. 4 fartøjer i minerydningsrol-len med 4 besætninger og 1 vedligeholdelsesbesætning placeres under 2. Eskadre i Frederikshavn. 2 fartøjer i kamprollen og 2 i mineryd-ningsrollen tilmeldes NATO på højt beredskab.

 • 4 patruljefartøjer af FLYVEFISKEN-klassen udfases sammen med de 2 minelæggere af LINDORMEN-klassen og minelæggeren MØEN. 8 kuttere af BARSØ-klassen udfases i takt med, at fartøjerne af MK II typen indfases.

 • Chartring af yderligere 1 civilt skib til strategisk søtransport, således at den samlede kapacitet udgør 2 i henhold til NATO's kapacitets-initiativer.

 • 4 inspektionsskibe af THETIS-klassen, med 4 besætninger og 1 vedligeholdelsesbesætning, samt 2 inspektionsfartøjer og 1 inspektionskutter af AGDLEK-klassen med i alt 5 besætninger placeres under 1. Eskadre i Frederikshavn.

 • 2 skolefartøjer, 1 transportfartøj og 3 isbrydere placeres under 1. Eskadre i Frederikshavn.

 • 6 enheder af MK II typen med 6 besætninger og 2 miljøenheder placeres under 1. Eskadre i Korsør. 2 miljøenheder under 1. Eskadre forbliver i København.

 • Frømandskorpset, der søges øget til ca. 90 specialuddannede soldater, og Minørtjenesten samles i Kongsøre.

 • Der etableres operative logistiske funktioner i Korsør og Frederiks-havn, der kan udskille den nødvendige logistik i forbindelse med indsættelse af søværnets enheder i internationale operationer.

 • Søværnets Grundskole flyttes fra Auderød til Frederikshavn. Søværnets Sergent- og Grundskole oprettes i Frederikshavn, og Auderød afhændes.

 • Antallet af eskadrer reduceres til 2, idet 3. Eskadre og 5. Eskadre nedlægges.

Hertil kommer så, at Søværnets Materielkommando flyttes til Vedbæk og sammenlægges med de øvrige værns materielkommandoer i et nyoprettet Forsvarets Materieltjeneste.

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Nyt Forsvarsforlig 2005-2009 - 11/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarsministeriet - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 24. juni 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 11. juni 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger