US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20044Byggeboom

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Byggeboom:

Søværnet skaber beskæftigelse
på danske værfter

Søværnet har i alt 19 nye skibe under kontraktforhandlin-ger, i ordre eller under bygning på danske værfter

Det nuværende og det netop indgåede forsvarsforlig betyder bl.a. at Søværnet ved udgangen af 2004 forventes at have omkring 19 nye skibe under kontraktforhandlinger, i ordre eller under bygning på danske værfter

Af Johnny E. Balsved

Søværnets Materielkommando forventer inden udgangen af året at skrive kontrakt med Odense Staalskibsværft/Lindø om bygningen af tre nye pa-truljeskibe til Søværnet.

Dermed vil Søværnet have i alt 19 nye skibe under kontraktforhandlinger, i ordre eller under bygning på danske værfter.

Afløser for BARSØ-klassen

3. december 2004 underskrev Søværnets Materielkommando en kontrakt med Faaborg Værft om bygningen af seks nye standardfartøjer af den så-kaldte MK II type.

MK II fartøjerne skal primært bruges til suverænitets- og myndigheds-opgaver, krisestyring, SAR operationer, miljøovervågning og forurenings-bekæmpelse.

Øvrige opgaver vil være dykkeropgaver, transport- og slæbeopgaver, træ-ning og uddannelse.

De seks nye MK II fartøjer vil få en længde på ca. 43 meter og skal erstatte de ni efterhånden mere end 30 år gamle orlogskuttere af BARSØ-klassen.

Seneste skitse af de nye MK II fartøjer, som Søværnets Materielkommando
nu har bestilt ved Fåborg Værft.
(Skitse fra
Søværnets Materielkommando)

Nye inspektionsfartøjer

Tidligere på efteråret indgik Søværnets Materielkommando en kontrakt med Karstens Skibsværft i Skagen om bygningen af foreløbigt to nye in-spektionsfartøjer.

De to nye inspektionsfartøjer er afløsning for de to ældste inspektions-kuttere af AGDLEK-klassen, AGDLEK og AGPA, der begge indgik i flådens tal i 1974, samt inspektionsskibet BESKYTTEREN.

Disse to fartøjer var allerede bevilget i det tidligere forsvarsforlig. Nu plan-lægges yderligere anskaffet et fartøj til afløsning for TULUGAQ, den sidst byggede (1979) af de tre enheder af AGDLEK-klassen.

De nye inspektionsfartøjer bliver omtrent på samme større som det tidlige-re inspektionsskib BESKYTTEREN, medens de blive næsten dobbelt så bre-de og dobbelt så lange som inspektionskutterne af AGDLEK-klassen.

Tegning af de nye inspektionsfartøjer til Søværnet.
(Illustrationen stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

Travlhed i Skagen

De nye inspektionsfartøjer er ikke de eneste nye skibe til Søværnet, der bygges i Skagen. Tidligere på efteråret blev der indgået en kontrakt med Skagen Shipyard om bygningen af seks nye standardfartøjer af den så-kaldte MK I type.

MK I fartøjerne skal primært anvendes til søopmåling i danske farvande og træningsfartøjer for kadetter. Øvrige opgaver vil være assistance til minerydningsdroner, slæbning af mål, torpedoindbjergning, forurenings-bekæmpelse og lokalisering af havarerede fly og ubåde.

De 6 nye MK I-fartøjer skal afløse de 4 efterhånden aldrende søopmålings-fartøjer (SKA-bådene), samt 4 skolebåde, 3 torpedoindbjærgningsfartøjer og et minørfartøj.

Skitse af de nye MK I fartøjer, som Søværnets Materielkommando
har bestilt seks af i Skagen.
(Skitse fra
Søværnets Materielkommando)

Nye patruljeskibe

Som tidligere nævnt forventer Søværnets Materielkommando inden ud-gangen af året at skrive kontrakt med Odense Staalskibsværft/Lindø om bygningen af tre nye patruljeskibe til Søværnet.

Bygningen af disse nye patruljeskibe er resultatet af det nyligt indgåede forsvarsforlig.

Patruljeskibene skal være søværnets nye store kampskibe, som erstatning for de nuværende korvetter af NIELS JUEL-klassen.

Skibene er planlagt til at afløse de nuværende korvetter, men vil i kraft af såvel størrelse som udholdenhed være væsentligt bedre egnede til at del-tage i internationale operationer.

 

Designudkast til de nye Patruljeskibe.
(Illustrationen stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

Støtteskib nummer to

Søværnets andet fleksible støtteskib, L17, der blev søsat 21. juni 2004, er samtidig under færdiggørelse på Odense Staalskibsværft/Lindø. Oprindeligt skulle skibet være afleveret til Søværnet i sidste kvartal af 2004, men de reviderede planer betyder nu, at L17 forventes navngivet 25. februar 2005.

Efter yderligere klargøringsarbejder på værftet forventes det, at nybyg-ningen afleveres til Søværnet i løbet af 1. kvartal næste år.

L17 er det andet af en serie på to fleksible støtteskibe, som Søværnet skal modtage i indeværende år, hvor det første skib, ABSALON, blev afleveret til Søværnet 19. oktober i år.

Vandet fyldes i dokken, og det andet fleksible støtteskib, L17,
flyder for første gang. Navngivningen vil ske 25. februar 2005.
(Foto: Søværnet)

Relaterede artikler:

4BARSØ-klassens afløser er nu på vej

4MK I fartøjer bygges i Skagen

4Andet fleksible støtteskib søsat

4Nye inspektionsfartøjer

4Nyt Forsvarsforlig 2005-2009

4Søværnet bygger ny store fleksible støtteskibe

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets TV og Mediecenter - et center under Forsvars-akademiet

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. december 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger