US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20044Nyy inspektionsfartøjer

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Nye inspektionsfartøjer:

Tegning af de nye inspektionsfartøjer til Søværnet.
(Illustrationen stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

Dobbelt så brede og dobbelt så lange

De bliver store, men fleksibilitet er et af nøgleordene omkring konstruktionen af de nye inspektionsfartøjer, der bl.a. skal afløse de nu 30 år gamle inspektionskuttere.

Søværnets Materielkommando har 9. juni 2004 udgivet en orientering til de danske værfter omkring projekteringen og bygningen af de planlagte 2 nye inspektionsfartøjer til brug ved bl.a. Grønland.

Af Johnny E. Balsved

De to nye inspektionsfartøjer er ment som afløsning for de to ældste inspektionskuttere af AGDLEK-klassen, AGDLEK og AGPA, der begge ind-gik i flådens tal i 1974, samt inspektionsskibet BESKYTTEREN, der jo udgik af flådens tal i 2000 og senere samme år blev leveret som våbenhjælp til Estland.

I indeværende forsvarsforlig er der bevilliget 2 fartøjer. På sigt planlægges yderligere anskaffet et fartøj til afløsning for TULUGAQ, den sidst byggede (1979) af de tre enheder af AGDLEK-klassen.

Kutter af AGDLEK-klassen på fiskeriinspektion i friskt vejr.
(Foto fra Søværnets Materielkommando)

Store fartøjer

De to nye inspektionsfartøjer bliver omtrent på samme større som det tidligere inspektionsskib BESKYTTEREN, medens de blive næsten dobbelt så brede og dobbelt så lange som inspektionskutterne af AGDLEK-klassen.

Længden overalt forventes maksimalt at blive på 70 meter, og bredden på maksimalt 14 meter.

Dybgangen skal maksimalt være på 5 meter, og fartøjerne forventes at kunne sejle med en fart af minimum 17 knob.

Størrelsen er ikke kun nødvendiggjort af behovet for at kunne medtage en helikopter til løsning af opgaverne ved bl.a. Grønland.

Men der er også i projekteringen taget højde for at fartøjerne skal kun-ne løse en lang række andre opga-ver.

Dermed passer de ind i Søværnets fremtidige meget mere fleksible kon-cept, herunder indsættelse i interna-tionale operationer.

Inspektionsskibet BESKYTTEREN, der udgik af flådens tal i 2000, ses her i estisk udgave.
(Foto fra
Søværnets Materielkommando)

Hoveddata

I forbindelse med projektet har Søværnets Materielkommando offentliggjort følgende specifikationer, som de nye inspektionsfartøjer skal kunne op-fylde.

Længde overalt maksimalt 70 m, bredde max. 14 m og en dybgang på max. 5 m.

Farten skal ligge på minimum 17 knob.

Fartøjerne skal have plads til en besætning på mellem 16 og 42 mand, heraf 6-10 personer i rollen som kommandoskib.

Maskineriet skal bestå af:

 • 2 stk. Hovedmotorer, ca. 3.000 kW

 • 2 stk. Hjælpemotorer, ca. 350 kW

 • 1 stk. Havnegenerator, ca. 100 kW

 • 1 stk. Akselgenerator, ca. 480 kW

 • 1 stk. Bovpropel, ca 320 kW

Fartøjerne udstyres med et isforstærket skrog, og skal konstrueres således, at de kan holde søen i under alle vejrforhold. De skal have en mulig aktionsradius på ca. 3.000 sømil (eller ca. 5.500 km).

Der skal derudover være en helikopterlandingsplatform.

Opgaver

De nye inspektionsfartøjer skal primært kunne løse følgende opgaver, specielt ved og omkring Grønland:

 • Suverænitetshævdelse og overvågning

 • Kollektiv forsvar (Grønland)

 • Fiskeriinspektion

 • Miljøopgaver

 • Transportopgaver

 • Isbrydning

 • Søopmåling

 • Dykkerassistance

 • Katastrofehjælp

herudover skal fartøjerne også kunne deltage i løsningen af følgende opgaver:

 • Krisestyring (overvågning, sekundært kombattant)

 • Kommandoskib (stab 6-10 mand)

 • Fredsstøtte (globalt)

 • Katastrofehjælp (globalt)

Tegning af de nye inspektionsfartøjer til Søværnet.
(Illustrationer stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

Kapacitet

Med henblik på at kunne løse sine primære opgaver skal fartøjerne derfor udrustes med:

 • HIFR

 • SAR fartøj med en aktionsradius på 100 sømil

 • Kran

 • Slæbekapacitet (3.500 bt)

 • Artillerisystem med ildledelse

 • Gummibåd i "single point davit" og hangar

 • Skibshospital

 • Dykkershop

 • Varslingsradar

 • Sonar

herudover skal fartøjerne være forberedt på at kunne medtage noget af følgende udrustning til løsning af sekundære opgaver:

 • FLEX-rum

 • 50 m3 ekstra brændstof

 • Forsyne mindre enheder

 • Artillerisystem med ildledelse

 • Close-In-Weapons System

 • DLS

 • ASW sonar

 • ASW våben

Tidsplanen

Det første af de nye inspektionsfartøjer forventes leveret medio 2007, medens nr. 2 enhed forventes leveret i slutningen af samme år.

I efteråret 2004 vil bygningen af fartøjerne blive sendt i udbud, og Søværnets Materielkommando forventer, at der kan indgås kontrakt med et værft i slutningen af november, herefter vil den efterfølgende konstruktion og bygning finde sted fra 2005 til medio 2007.

Hvorvidt der senere vil blive tale om en tredje enhed af denne klasse, fremgår ikke helt klart af teksten til det nye forsvarsforlig.

 Relaterede historier:

4Flere inspektionsfartøjer - 07/02/2009

476 mm blasttest - 02/02/2009

4En oplagt mulighed - 29/01/2009

4Fotoserie EJNAR MIKKELSEN modtager indsatsfartøj - 25/01/2009

4Der var kanonen - 24/01/2009

4EJNAR MIKKELSEN nyt navn - 14/09/2008

4Nymalet inspektionsfartøj - 10/08/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 på vej - 07/03/2008

4Kommandohejsning på KNUD RASMUSSEN - 20/02/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 ankommet - 09/10/2007

4KNUD RASMUSSEN er dit navn - 23/09/2007

4Inspektionsfartøj forsinket? - 05/07/2007

4Første inspektionsfartøj "landet" - 20/11/2006

4Inspektionsfartøj på vej - 13/10/2006

4Klar til produktionsstart - 28/09/2005

4Ny avanceret overvågningsradar - 17/09/2005

4To nye indsatsfartøjer - 11/02/2005

4Kontrakt på nye inspektionsfartøjer - 20/12/2004

4Nye inspektionsfartøjer - 21/06/2004

 

Kildehenvisninger:

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 21. juni 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger