US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20074KNUD RASMUSSEN er dit navn

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

KNUD RASMUSSEN er dit navn:

Første nye inspektions-fartøj navngivet i Skagen

Det var anden gang inden for blot tre måneder Skagen havn leverede omgivelserne til navngivningen af ét af Søværnets nye skibe.

Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN ses her ved navngivningen i Skagen

Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN ses her ved navngivningen i Skagen,
lørdag 22. september 2007.

(Foto: Johnny Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Lørdag 22. september, lidt efter kl. 14, kunne Færøernes Lagmand, Jóannes Eidesgaard meddele de mange fremmødte på Karstensens Skibsværft A/S i Skagen, at HM Dronningen havde meddelt, at flådens nyeste skib skulle bære navnet KNUD RASMUSSEN, opkaldt efter den danske polarforsker Knud Rasmussen.

Inspektionsfartøjet, der er den første i en serie på foreløbig to enheder, lægger også navn til skibsklassen, der fremover vil blive kendt som KNUD RASMUSSEN-klassen.

Navngivet som planlagt

For blot to måneder siden kunne navalhistory.dk ellers berette, med Forsvarets Materieltjeneste som kilde, at det var tvivlsomt, hvorvidt den fastlagte navngivningsdato 22. september ville holde, men det lykkedes alligevel.

Selvom det nye fartøj dog ikke er færdig fra værftet, og stadig ikke var grå-malet. Men fartøjet forventes endelig overdraget til Søværnet inden ud-gangen af dette år, en endelig dato for kommandohejsningen er dog endnu ikke fastsat.

Skrog og overbygning til de nye inspektionsfartøjer er bygget på det polske skibsværft Stocznia Pólnocna (Northern Shipyard) i Gdansk, hvor produk-tionen af dette første fartøj blev indledt i slutningen af november 2005.

Efter søsætning og motorinstallation mm. blev det færdige skrog bugseret til Skagen, hvor Karstensens Skibsværft A/S har stået for aptering og de resterende "civile" installationsarbejder.

Den færøske lagmand, Jóannes Eidesgaard, der her inspicerer æresvagten, navngav det nye inspektionsfartøj.
(Foto: Johnny Balsved)

Skagen som flådehavn

I øvrigt var det anden gang inden for blot tre måneder, at Skagen havn leverede omgivelserne til navngivningen af ét af Søværnets nye skibe. I slutningen af juni måned var det naboværftet, Danish Yacht A/S, hvor den 5. enhed af HOLM-klassen, minerydningsdronen HIRSHOLM, blev navn-givet.

Med det blotte øje kunne enhver se, at der lå hele tre af Søværnets skibe i Skagen havn denne lørdag eftermiddag, og faktisk lå der fire, men det fjerde, den sjette og sidste enhed af HOLM-klassen lå dog inde i hallen hos Danish Yacht.

Miljøskibet MARIE MILJØ var i gang med en reparation/modifikation, medens inspektionsskibet VÆDDEREN atter begynder at ligne sig selv, med helodæk og nymalet henliggende i værftets nye tørdok.

Skagen som flådehavn

Skagen som flådehavn, i forgrunden MARIE MILJØ, dernæst KNUD RASMUSSEN, og bagved skimtes masten af inspektionsskibet VÆDDEREN.
(Foto: Johnny Balsved)

Ny navneserie

For mange er valget af navn til det nye inspektionsfartøj vel nok kommet som en overraskelse. Søværnet har ikke tidligere haft et skib af det navn, lige som der ikke har være tradition for at give søværnets skibe "civile" navne.

Med valget af navnet KNUD RASMUSSEN-klassen ligger det vel næsten fast, at det eller de efterfølgende fartøjer formentlig også vil blive navngivet efter danske polarforskere.

Valget af skibsnavn er naturligvis med til at understrege de tætte bånd inden for rigsfællesskabet, ligesom det vel også sender et signal om fartøjets fremtidige anvendelse, der primært er løsningen af civile opgaver til støtte for det grønlandske samfund.

Dette afspejler sig også tydeligt i fartøjets nye våbenskjold.

De nye inspektionsfartøjer er primært indrettet og udrustet til løsning af op-gaver knyttet til operationer i det nordatlantiske område, men gennem far-tøjernes konstruktion under anvendelse af bl.a. flex-container princippet, vil de også kunne anvendes til løsning af opgaver i international sammen-hæng.

Polarforskeren Knud Rasmussen

Knud Rasmussen blev født 7. juni 1879 i præsteboligen i Jakobshavn, Grønland, som søn af præst og sprogforsker Christian Rasmussen og dennes grønlandskfødte hustru, Lovise Rasmussen, født Fleischer.

En akademisk uddannelse lå ham fjernt, og drømmen om at blive kunstner førte heller ikke til noget.

Under hele skoletiden var han opfyldt af udlængsel, og straks da han var fri, begav han sig på sin første rejse, som gik til Island.

På denne rejse mødte han journa-listen Ludvig Mylius-Erichsen. Dette møde kom til at danne indledning til et liv fyldt med rejser.

7 Thule ekspeditioner

Af de ekspeditioner Knud Rasmussen gennemførte og blev berømt for, overskygger den 5. Thule-ekspedition dem alle – 18.000 km fra Grønland til Stillehavet.

Polarforskeren Knud Rasmussen

Polarforskeren Knud Rasmussen
(1879-1933).
(Foto fra
Knud Rasmussen Selskabet)

Knud Rasmussen kortlagde eskimoernes åndelige udvikling og kultur, som ingen før havde gjort det. Desuden lykkedes det ham at samle og hjemføre over 15.000 etnografiske og arkæologiske genstande. Denne skat findes på Nationalmuseet i København.

På den 7. Thule-ekspedition blev Knud Rasmussen alvorligt syg. Han måtte forlade ekspeditionen for at komme under lægebehandling i Julianehåb. Sygdommen var imidlertid så alvorlig, at lægen valgte at sende ham til behandling i Danmark.

Han blev indlagt på Gentofte Sygehus, men kom sig aldrig og døde et par måneder senere, den 21. december 1933, i en alder af kun 54 år. Knud Rasmussen blev ved en enkel højtidelighed stedt til hvile på Vestre Kirkegård i København.

Operative i 2008

Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN forventes officielt afleveret fra værf-tet til Søværnet i december i år, hvorefter der skal foregå en del installatio-ner af militært udstyr.

Fartøjet skulle gerne være teknisk klar og fuldt operativ i juli måned 2008, men allerede inden da forventes det, at man vil kunne test fartøjets egenskaber i isen omkring. Grønland.

Det næste fartøj vil blive navngivet i foråret 2008 og forventes at blive af-leveret til Søværnet i løbet af juni måned 2008, lige som med den første enhed skal der efterfølgende installeres militært udstyr.

Anden enhed forventes af være fuldt operativ inden udgangen af næste år.

Et tredje fartøj

De første to nye inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen er så klar til at afløse de to ældste inspektionskuttere af AGDLEK-klassen, AGDLEK og AGPA, der begge indgik i flådens tal i 1974, samt inspektionsskibet BESKYTTEREN, der udgik af flådens tal i 2000.

Hvorvidt der bliver tale om bygningen af en tredje enhed af denne type, vil først blive kendt i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, men for Søværnet er der vel ingen tvivl om, at man ønsker endnu et fartøj til af-løsning af inspektionskutteren TULUGAQ, der efterhånden har snart 30 års tjeneste bag sig.

Men dette ved vi lidt mere om til næste år, når et kommende forsvarsforlig formentlig er forhandlet på plads.

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Flere inspektionsfartøjer - 07/02/2009

476 mm blasttest - 02/02/2009

4En oplagt mulighed - 29/01/2009

4Fotoserie EJNAR MIKKELSEN modtager indsatsfartøj - 25/01/2009

4Der var kanonen - 24/01/2009

4EJNAR MIKKELSEN nyt navn - 14/09/2008

4Nymalet inspektionsfartøj - 10/08/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 på vej - 07/03/2008

4Kommandohejsning på KNUD RASMUSSEN - 20/02/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 ankommet - 09/10/2007

4KNUD RASMUSSEN er dit navn - 23/09/2007

4Inspektionsfartøj forsinket? - 05/07/2007

4Første inspektionsfartøj "landet" - 20/11/2006

4Inspektionsfartøj på vej - 13/10/2006

4Klar til produktionsstart - 28/09/2005

4Ny avanceret overvågningsradar - 17/09/2005

4To nye indsatsfartøjer - 11/02/2005

4Kontrakt på nye inspektionsfartøjer - 20/12/2004

4Nye inspektionsfartøjer - 21/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Materieltjeneste, København

"

Knud Rasmussen Selskabet

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 23. september 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger