US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Flere inspektionsfartøjer

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

7. februar 2009

Flere inspektionsfartøjer:

Forsvarskommissionen peger tilsyneladende på ekstra inspektionsfartøj

Chefen for 1. Eskadre påpeger i et indlæg at yderligere enheder af KNUD RASMUSSEN-klassen vil sætte søværnet i stand til bedre at kunne løse sine mange opgaver.

Arkivbillede af inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN.
(Foto fra Søværnet)

Klik på billedet for at forstørre

Af Johnny E. Balsved

Det har længe ligget i luften, at søværnet i forbindelse med et kommende nyt forsvarsforlig har et stort ønske om mindst endnu et inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen.

Nu tyder meget på, at Forsvarskommissionen, med tidligere forsvarsmini-ster Hans Hækkerup i spidsen, i sin rapport også peger på, at der anskaffes et nyt inspektionsskib. Rapporten skal ligge klar 31. marts i år.

Det ekstra inspektionsfartøj er i første omgang planlagt at tilgå som er-statning for den sidste af de oprindelig tre inspektionskuttere af AGDLEK-klassen, TULUGAQ, der indgik i flådens tal i 1979.

TULUGAQ er cirka 5 år yngre end sine to søsterfartøjer, AGDLEK, der udgik af flådens tal sidste år, og AGPA, der nu er lagt op og forventes solgt på auktion til april i år.

Den sidste inspektionskutter har således fortsat nogle års tjeneste foran sig, men det er vigtigt at erindre, at der vil gå minimum 4 år fra en beslut-ning om endnu et inspektionsfartøj er taget, og til det nye fartøj rent fakisk er operativt.

Egentlig seriebyggeri

Chefen for 1. Eskadre, kommandør Jens Walther, skriver således i det seneste nummer af det ansete "Tidsskrift for Søvæsen": "Hvis der viser sig at være politisk vilje til at styrke indsatsen i Nordatlanten, vil det være op-lagt at indlede et egentlig seriebyggeri af inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen.

KNUD RASMUSSEN har gennemført klimatiske tests i grønlandske farvande og er nu indsat i operativ tjeneste, og det står allerede klart, at disse skibe er særdeles velegnede til tjeneste i Nordatlanten.

De er langt mere kapable end de gamle kuttere af AGDLEK-klassen, som de afløser og kan på mange områder måle sig med de store inspek-tionsskibe af THETIS-klassen. De har dog ikke samme udholdenhed, heller ikke helt samme evne til at operere i alt slags vejr, ligesom de ikke har mulighed for at medbringe en helikopter".

Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN i København 22. januar 2009 med Amalienborg og Amaliehaven i baggrunden.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Velegnet til Nordsøen

"Bliver der bygget tilstrækkelig mange skibe af KNUD RASMUSSEN-klassen", fortsætter kommandøren, "vil disse skibe også kunne indsættes til løsning af myndighedsopgaver i Nordsøen, og det er faktisk en opgave, som Søværnet reelt ikke har skibe til at løse i dag, da hverken Standard Flex skibene (FLYVEFISKEN-klassen, red.) eller de nye patruljefartøjer af DIANA-klassen er tilstrækkelig sødygtige til at løfte den opgave.

Hvis man forsøger sig med lidt visionær tænkning, vil en sådan løsning for-mentlig kunne overflødiggøre erstatningsbyggeri for vores gamle isbrydere, da KNUD RASMUSSEN-klassen også vil kunne klare isbrydningsopgaven i danske farvande, og endelig er det nok en tanke værd, at KNUD RASMUSSEN-klassen også ville have kunnet løse den "bløde" internationa-le eskorteopgave, THETIS løste for FN ved Afrikas Horn".

Billigt dansk byggeri

Chefen for 1. Eskadre fremhæver samtidig i sit indlæg, at bygning af nye inspektionsfartøjer er relativ billigt sammenlignet med moderne højtekno-logiske militære platforme, lige som hovedparten af skibene og deres ud-styr kan bygges og leveres fra danske virksomheder.

En mulig indsættelse i internationale operationer, og vel også til en vis grad i Nordsøen, vil naturligvis medføre overvejelser omkring skibenes bevæb-ning, her tænkes primært på ildledelse og et udvidet luftforsvar, da skibene jo allerede er beregnet at kunne udrustes med en 76 mm Maskinkanon M/85 LvSa!

Det vil naturligvis være muligt at flytte bevæbningen rundt mellem de enkelte enheder, afhængig af opgaven, men udstyret og mandskabet skal være til rådighed.

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Flere inspektionsfartøjer - 07/02/2009

476 mm blasttest - 02/02/2009

4En oplagt mulighed - 29/01/2009

4Fotoserie EJNAR MIKKELSEN modtager indsatsfartøj - 25/01/2009

4Der var kanonen - 24/01/2009

4EJNAR MIKKELSEN nyt navn - 14/09/2008

4Nymalet inspektionsfartøj - 10/08/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 på vej - 07/03/2008

4Kommandohejsning på KNUD RASMUSSEN - 20/02/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 ankommet - 09/10/2007

4KNUD RASMUSSEN er dit navn - 23/09/2007

4Inspektionsfartøj forsinket? - 05/07/2007

4Første inspektionsfartøj "landet" - 20/11/2006

4Inspektionsfartøj på vej - 13/10/2006

4Klar til produktionsstart - 28/09/2005

4Ny avanceret overvågningsradar - 17/09/2005

4To nye indsatsfartøjer - 11/02/2005

4Kontrakt på nye inspektionsfartøjer - 20/12/2004

4Nye inspektionsfartøjer - 21/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

"Tidsskrift for Søvæsen", udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet 1784 - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 7. februar 2009

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger