US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084EJNAR MIKKELSEN nyt navn

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

14. september 2008

EJNAR MIKKELSEN nyt navn:

Andet ny inspektionsfartøj fik som ventet også navn efter polarforsker

Det andet inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen navngivet ved højtidelighed på Karstensens Skibsværft i Skagen lørdag 13. september.

Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN umiddelbart inden navngivningen på Karstensens Skibsværft i Skagen 13. september 2008.
Fartøjet har endnu ikke fået malet skrognummeret, P571, på bagbords side.

(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Af Johnny E. Balsved

Lørdag 13. september var Karstensens Skibsværft A/S i Skagen rammen om navngivningen af det andet inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen.

Efter navngivningen af søsterskibet, KNUD RASMUSSEN, i september sidste år var der vel ingen tvivl om, at det næste fartøj også ville få navn efter en polarforsker, men lige til det sidste herskede der blandt de mange frem-mødte stor uenighed om hvilken polarforsker, der skulle lægge navn til det nye fartøj.

Den grønlandske landstingsformand Ruth Heilmann kunne dog lidt efter kl. 1400 afsløre, at HM Dronningen havde meddelt, at flådens nyeste skib skulle bære navnet EJNAR MIKKELSEN, opkaldt efter den danske polarforsker Ejnar Mikkelsen.

Først operativ i 2009

Selv om navngivningen nu har fundet sted, så tilhører fartøjet dog fortsat værftet, idet dette ikke er endelig færdigbygget og en endelig overdragelse til Forsvarets Materieltjeneste forventes at finde sted 28. november.

Herefter skal gennemføre diverse søprøver, ligesom der skal installeres forskelligt militært udstyr.

I modsætning til KNUD RASMUSSEN skal der ikke denne gang gennem-føres klimatests i det arktiske område. De er allerede gennemført, ligesom nogle af de konstaterede fejl og uhensigtsmæssigheder på skibsklassen allerede er udbedret, når det nye inspektionsfartøj afleveres til søværnet.

Der er endnu ikke fastlagt nogen endelig dato for, hvornår EJNAR MIKKELSEN kan indgå i flådens tal og hejse kommando for første gang, men det forventes, at fartøjet vil være klar til sit første togt i løbet af februar 2009.

Busten af polarforskeren Ejnar Mikkelsen skuer ud over Ittoqqortoormiit, for de fleste syddanskere nok mest kendt under navnet Scoresbysund.
(Foto fra Wikipedia)

Klik på billedet for at forstørre

Ejnar Mikkelsen

Ejnar Mikkelsen (23. december 1880 – 1. maj 1971) var uddannet som skibsfører, og allerede i 1900, som 20 åring, deltog han i sin første polarekspedition (Carlsberg-fondens ekspedition til Øst-grønland).

Det blev til flere ekspeditioner, både som "menig" deltager og senere som leder af ekspeditionerne.

I 1924 forestod Mikkelsen oprettel-sen af kolonien Ittoqqortoormiit, for de fleste syddanskere nok mest kendt under navnet Scoresbysund. I perioden 1933-50 var han inspektør for Østgrønland og en kort overgang tillige kolonibestyrer i Ammassalik.

Ved siden af disse hverv havde Ejnar Mikkelsen samtidig et omfattende forfatterskab med udgivelsen af flere bøger omkring Grønland og det arktiske område.

Navngivningen i Skagen blev i øvrigt overværet af Ejnar Mikkel-sens barnebarn, Naja Mikkelsen, der i dagens anledning fik overrakt det første eksemplar af fartøjets gavevåbenskjold af chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang.

Naja Mikkelsen, Ejnar Mikkelsens barnebarn, fik overrakt fartøjets nye gavevåbenskjold.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Et tredje og eventuelt fjerde fartøj

Når Karstensens Skibsværft i slutningen af november afleverer det færdige fartøj til forsvaret, betyder det afslutningen på den 1. etape af nye inspektionsfartøjer.

De to nye inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen vil afløse de to ældste inspektionskuttere af AGDLEK-klassen, AGDLEK og AGPA, der begge indgik i flådens tal i 1974, samt inspektionsskibet BESKYTTEREN, der udgik af flådens tal i 2000.

Hvorvidt der bliver tale om en 2. etape med bygningen af en tredje og eventuelt fjerde enhed af denne type, vil først blive kendt i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, men for Søværnet er der vel ingen tvivl om, at man ønsker mindst endnu et fartøj til afløsning af inspektionskutteren TULUGAQ, der efterhånden har snart 30 års tjeneste bag sig.

Der er vel ingen tvivl om, at behovet for skibe i det grønlandske område ikke er blevet mindre, når man ser, at operationsområdet øges dagligt, ikke mindst set i lyset af havisens forsvinden.

Skagen fortsat "flådehavn"

Ligesom det var tilfældet da KNUD RASMUSSEN blev navngivet i Skagen sidste år, kunne man næsten få det indtryk, at havnen i Skagen nærmest lignede flådens tredje base.

Sidste år var det miljøskibet MARIE MILJØ, der var i gang med en reparation/modifikation, medens inspektionsskibet VÆDDEREN atter begyndte at ligne sig selv, med helodæk og nymalet henliggende i værftets nye tørdok efter Galathea-ekspeditionen.

I år var det så inspektionsskibet HVIDBJØRNEN, der netop havde ud-dokket fra Karstensens Skibsværft dagen før navngivningen og foran denne lå isbryderen ISBJØRN og ventede på at komme i dok.

Udover de løbende vedligeholdelsesarbejder har de to værfter i Skagen således gennem de sidste tre år stået for leveringen af i alt otte nye far-tøjer til søværnet. Danish Yacht har stået for bygningen af de seks nye enheder af HOLM-klassen, medens Karstensens som nævnt har stået for bygningen af de to nye inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen.

Med afleveringen af EJNAR MIKKELSEN tyder noget desværre på, at der nu kommer en pause i nybyggeriet til søværnet i Skagen.

Skagen er fortsat flådehavn, forrest er det isbryderen ISBJØRN, og bagved ligger inspektionsskibet HVIDBJØRNEN, der netop har forladt dokken.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Flere billeder:

 

 

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Flere inspektionsfartøjer - 07/02/2009

476 mm blasttest - 02/02/2009

4En oplagt mulighed - 29/01/2009

4Fotoserie EJNAR MIKKELSEN modtager indsatsfartøj - 25/01/2009

4Der var kanonen - 24/01/2009

4EJNAR MIKKELSEN nyt navn - 14/09/2008

4Nymalet inspektionsfartøj - 10/08/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 på vej - 07/03/2008

4Kommandohejsning på KNUD RASMUSSEN - 20/02/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 ankommet - 09/10/2007

4KNUD RASMUSSEN er dit navn - 23/09/2007

4Inspektionsfartøj forsinket? - 05/07/2007

4Første inspektionsfartøj "landet" - 20/11/2006

4Inspektionsfartøj på vej - 13/10/2006

4Klar til produktionsstart - 28/09/2005

4Ny avanceret overvågningsradar - 17/09/2005

4To nye indsatsfartøjer - 11/02/2005

4Kontrakt på nye inspektionsfartøjer - 20/12/2004

4Nye inspektionsfartøjer - 21/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarets Materieltjeneste, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 14. september 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger