US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054De nye inspektionsfartøjer

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

De nye inspektionsfartøjer:

De nye inspektionsfartøjer

Grafisk fremstilling af de nye inspektionsfartøjer, bemærk at fartøjet ikke længere er udrustet med en 76 mm kanon på fordækket.
(Illustrationen stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

Klar til produktionsstart på de nye inspektionsfartøjer

I næste måned starter bygningen af det første af to helt nye inspektionsfartøjer til Søværnet

Levering af det første fartøj forventes at ske med udgangen af 2007 og begge de nye inspektionsfartøjer forventes at være fuldt operative inden udgangen af 2008.

Som noget helt nyt vil de nye inspektionsfartøjer også blive udrustet med et såkaldt søredningsfartøj til brug for søredningsoperationer, patient-transport og støtte til lokale myndigheder.

Af Johnny E. Balsved

I december 2003 godkendte finansudvalget anskaffelsen af to af de planlagte tre nye inspektionsfartøjer til Søværnet, og i december 2004 kunne Søværnets Materielkommando indgå en kontrakt med Karstensens Skibsværft A/S i Skagen om konstruktion og bygning af de to fartøjer.

Levering af det første fartøj forventes at ske med udgangen af 2007 og begge de nye inspektionsfartøjer forventes at være fuldt operative inden udgangen af 2008.

Ingen kanon bevæbning

På de første skitser af de nye inspektionsfartøjer var disse oprindeligt udstyret med en 76 mm kanon på fordækket, men dette synes nu skrottet, og fartøjerne vil umiddelbart kun blive bevæbnet med to stk. 12,7 mm tunge maskingeværer.

Den praktiske anvendelse og de vedligehol-delses- og bemandingsmæssige omkostninger har formentlig medført, at det ikke vil være for-målstjenligt med så tungt et våben til løsning af fartøjernes primære opgaver.

Anvendelse af FLEX-konceptet på fartøjerne gør dog, at det er umiddelbart ukompliceret at ud-ruste fartøjerne med en 76 mm kanon, hvis dette skulle være nødvendigt i forbindelse med løsningen af andre opgaver.

Flere anvendelsesmuligheder

Inspektionsfartøjerne vil primært være indrettet og udrustet til løsningen af de primære opgaver i det nordatlantiske område.

Disse opgaver drejer sig primært om overvågning, suverænitets og myndighedsopgaver, søredning og eftersøgning samt fiskeriinspektion og andre kontrolopgaver.

Fartøjerne forventes også periodevis at skulle yde assistance til bl.a. Hjemmestyret i Grønland, Danmarks Meteorologiske Institut, Farvandsvæ-

FAKTA OM DE NYE INSPEKTIONS-FARTØJER

Type:

Inspektionsfartøj

Enheder i klassen:

2

Byggeår:

2005-2008

Dimensioner:

Længde:61,0 m
Bredde: 14,6 m
Dybgang: 4,95 m

Tonnage:

1.720 tons

Besætning:

18 mand (plads til 43)

Armering:

2 - 12,7 mm TMG

Fart:

ca. 17 knob

Aktionsradius:

3.000 sømil

senet, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, Grønlands Fiskeriundersøgelser, Politi, Toldmyndigheder m.fl.

Men fartøjerne vil blive konstrueret således, at de vil kunne ombordtage standard flex containere, hvilket medfører at de efter behov vil kunne ud-rustes til at løse andre opgaver i bl.a. international sammenhæng.

Øget overvågning

Søværnets Materielkommando underskrev i starten af september en kontrakt med Terma A/S om leveringen af nye overvågningsradarer, af typen SCANTER 4100, til de nye inspektionsfartøjer.

Det nye radarsystem vil være i stand til både at overvåge overfladen og luftrummet på samme tid, og har en effektiv overvågningsrækkevidde på op til 160 km, og har en enestående evne til at opdage og fastholde selv små radarmål under de værst tænkelige vejrforhold.

Tidligere på året skrev Søværnets Materielkommando ligeledes under på en ordre til Terma om levering af kommando- og kontrolsystemer til de nye inspektionsfartøjer.

Kommando- og kontrolmodulerne er de samme, der er installeret i de to støtteskibe af ABSALON-klassen, ligesom systemet er under indfasning i de af FLYVEFISKEN-klassens enheder, der bliver tilbage efter det nye forsvarsforlig.

Indsats- og søredningsfartøj af LCP typen

Inspektionsfartøjerne bliver udrustet med et sørednings- eller indsatsfartøj af LCP-klassen, her ses LCP1 under prøvesejlads på Flådestation Frederikshavn.
(Foto: Flådestation Frederikshavn)

Søredningsfartøj

Som noget helt nyt vil de nye inspektionsfartøjer også blive udrustet med et såkaldt søredningsfartøj til brug for søredningsoperationer, patienttrans-port og støtte til lokale myndigheder.

Allerede i begyndelsen af januar måned kunne Storebro værftet i Sverige bekræfte, at Søværnets Materielkommando havde bestilt yderligere to af de nye hurtige indsatsfartøjer af LCP-klassen til brug på de nye inspek-tionsfartøjer.

Sørednings- eller indsatsfartøjerne er af samme type som dem, der anven-des på de to støtteskibe af ABSALON-klassen.

Operationsklar i 2008

Det første af de to nye inspektionsfartøjer leveres fra værftet i december 2007 og forventes at være fuldt operativt i juni 2008. Det andet fartøj forventes at være teknisk klar og fuldt operativt i december 2008.

De to nye inspektionsfartøjer skal afløse de to ældste inspektionskuttere af AGDLEK-klassen, AGDLEK og AGPA, der begge indgik i flådens tal i 1974, samt inspektionsskibet BESKYTTEREN, der udgik af flådens tal i 2000.

De nye inspektionsfartøjer

På illustrationen vises helikopterdækket og læsserampen agter, hvorfra søredningsfartøjet hurtigt kan søsættes eller ombordtages.
(Illustrationen stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Flere inspektionsfartøjer - 07/02/2009

476 mm blasttest - 02/02/2009

4En oplagt mulighed - 29/01/2009

4Fotoserie EJNAR MIKKELSEN modtager indsatsfartøj - 25/01/2009

4Der var kanonen - 24/01/2009

4EJNAR MIKKELSEN nyt navn - 14/09/2008

4Nymalet inspektionsfartøj - 10/08/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 på vej - 07/03/2008

4Kommandohejsning på KNUD RASMUSSEN - 20/02/2008

4Inspektionsfartøj nr. 2 ankommet - 09/10/2007

4KNUD RASMUSSEN er dit navn - 23/09/2007

4Inspektionsfartøj forsinket? - 05/07/2007

4Første inspektionsfartøj "landet" - 20/11/2006

4Inspektionsfartøj på vej - 13/10/2006

4Klar til produktionsstart - 28/09/2005

4Ny avanceret overvågningsradar - 17/09/2005

4To nye indsatsfartøjer - 11/02/2005

4Kontrakt på nye inspektionsfartøjer - 20/12/2004

4Nye inspektionsfartøjer - 21/06/2004

Kildehenvisninger:

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 28. september 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger