US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20064Nyhederne

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Uniformsskift på Cypern:

Søværnet iførte sig for første gang de lyseblå baretter og tørklæder

For første gang nogen sinde har man så kunnet opleve et falderebshonnør, hvor gasterne var iført stribet krave og lyseblå baretter.

Del af GLENTENs besætning ses her iklædt FNs karakteristiske lyseblå baret og tørklæde

Del af GLENTENs besætning ses her iklædt FNs karakteristiske lyseblå baret og tørklæde.
(Foto:
Søværnet, 2. Eskadre)

Af Johnny E. Balsved

I begyndelsen af december er det tid til afløsning af besætningerne ved de danske enheder, der er på tjeneste ud for Libanons kyst og i Limassol på Cypern. Efter tre måneders udsendelse går det hjem til en velfortjent juleferie, inden de fleste skal være klar til at vende tilbage om cirka 3 måneder.

Et nyt hold besætninger står nu klar til at overtage missilfartøjerne GLENTEN og RAVNEN, samt OPLOG TEAM ALFA og forberede sig på at holde jul under fremmede himmelstrøg og med fortsat patruljering ud for Libanons kyst.

Lyseblå baret og stribet krave

Nu er det ikke noget nyt for danske orlogsgaster og -skibe at patruljere med skarpladte våben, men denne mission kom dog alligevel til at ska-be lidt historie, i hvert fald uniforms-historie.

Personel fra Søværnet har tidligere båret den lyseblå baret, når de, ofte enkeltvis, har været udsendt i FN-regi, men det er første gang, at hele skibsbesætninger iklædes den meget karakteristiske baret med det store FN-våbenskjold og det lyseblå tørklæ-de.

Falderebshonnør for chefen for Søværnets operative Kommando

Falderebshonnør for chefen for Søværnets operative Kommando.
(Foto:
Søværnet, 2. Eskadre)

15. oktober markerer således en mærkedag i Søværnets uniformshistorie, hvor både besætningerne på RAVNEN og GLENTEN, men også det landfaste personel ved OPLOG TEAM ALFA i Limassol kunne iføre sig det klassiske FN-udrustning.

For første gang nogen sinde har man så kunnet opleve et falderebshonnør, hvor gasterne var iført stribet krave og lyseblå baretter. Det skete, da che-fen for Søværnets operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang, aflagde besøg på RAVNEN i Limassol.

Good Bei'rut

To måneders patruljering ud for Libanons kyst er tilsyneladende forløbet roligt og planmæssigt. Der har været masser af anråb af skibe, men ingen alvorlige episoder.

De danske flådeenheder er her som en den af den multinationale FN-enhed, der opererer under benævnel-sen UNIFIL, hvilket er en forkortelse af "United Nation Interim Force in Lebanon".

Når besætningerne nu drager hjem, må de fleste konstatere, at det ikke ligefrem var Beirut eller Libanon, som ret mange fik lejlighed til at besøge, al hvile og frihed var henlagt til den midlertidige base i Limassol på Cypern.

GLENTEN ses her med Beirut i baggrunden

GLENTEN ses her med Beirut i baggrunden.
(Foto:
Søværnet, 2. Eskadre)

Måske skulle det overvejes at ændre UNIFIL til UNIFOL ("United Nation In-terim Force off Lebanon), altså ud for i stedet for i?

Ikke første gang under FN-flaget

Det er nok historisk, at Søværnets personel er blevet iklædt en ny uniform under denne udstationering, men det er absolut ikke første gang, at Søværnet er udsendt i FN-regi, og under FN-flaget.

Således var også korvetten OLFERT FISCHER under sin første udstatione-ring i Golfen 1990-91 udsendt under et FN-mandat for at deltage i embar-goen mod Irak.

Under hele udstationeringen vajede FN-flaget således fra korvetten.

Også under Korea-krigen vajede FN-flaget sammen med Orlogsflaget, da

FN-flaget vajer i vinden

FN-flaget vajer i vinden.
(Foto:
Søværnet, 2. Eskadre)

JUTLANDIA i tre perioder fra 1951-53 var udstationeret som hospitalsskib ud for Korea.

|Til toppen

 Relaterede historier:

4PETER TORDENSKIOLD til Middelhavet - 30/03/2008

4VIBEN hjemme igen - 31/08/2007

4VIBEN vender hjem - 26/07/2007

4VIBENs deltagelse forlænges - 17/03/2007

4Fotoserie RAVNEN hjemme igen - 07/02/2007

4VIBEN i Beirut - 13/01/2007

4Fotoserie VIBEN i Beirut (2007) - 13/01/2007

4Vagtafløsning i Middelhavet - 04/12/2006

4Uniformsskift på Cypern - 01/12/2006

4Marinestation Limassol - 05/10/2006

4Next Stop Korsør - 21/09/2006

4Måske på vej til Libanon - 05/09/2006

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnet, 2. Eskadre - Korsør

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. december 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger