US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084PETER TORDENSKIOLD til Middelhavet

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

PETER TORDENSKIOLD til Middelhavet:

Korvetten indgår fra medio april i europæisk ledet flådestyrke

Umiddelbart har det dog ikke været muligt at få oplyst om korvetten deltager under kommando af FN eller den EU ledede flådestyrke EuroMarFor.

Korvetten PETER TORDENSKIOLD anløber København

Korvetten PETER TORDENSKIOLD ses her under anløb af København 31. august 2007 i forbindelse med øvelse DANEX 07.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Lørdag afsejlede korvetten PETER TORDENSKIOLD Korsør med destina-tionen sat til det østlige Middelhav. Her venter tre måneders tjeneste i FN operationen UNIFIL.

Korvetten forventes at starte på første patrulje omkring 12. april ud for Libanons kyst efter den undervejs har gjort et kort ophold i Rota i Spanien, hvorefter der vil ske nødvendige genforsyninger i Limassol på Cypern, som også vil være skibets base under udstationeringen.

Der er to formål med den maritime del af FN operationen UNIFIL. Det ene formål er at hindre våbensmugling ind til Libanon. Det gøres igennem intens overvågning, anråb af handelstrafikken og ved gennemsøgning af skibe, der anløber libanesiske havne. Gennemsøgningen udføres af de libanesiske myndigheder.

Det andet formål er at støtte Libanon med uddannelse af deres flåde, så de med tiden selv kan varetage overvågningen af deres eget farvand.

EuroMarFor

Den maritime del af UNIFIL varetages for øjeblikket af EuroMarFor (European Maritime Force), der er en europæisk multinational flådestyrke etableret tilbage i 1995 og direkte under EU kommando. Flådestyrken er således ikke hverken en FN eller NATO flådestyrke.

For nærværende består flådestyrken af det italienske flagskib ITS ESPERO, den italienske patruljebåd ITS BETTICA, den franske fregat FS COURBET, den tyske fregat FGS HESSEN, den tyske flådetanker FGS WERRA og de to tyske minestrygere FGS AUERBACH og FGS UEBERHERRN.

Hertil kommer så fra medio april også korvetten PETER TORDENSKIOLD. Spanien overvejer også at bidrage med et skib til styrken, men dette er ikke udpeget endnu. Flådestyrken ledes af en italiensk admiral.

EU eller FN kommando

Indsættelsen af korvetten PETER TORDENSKIOLD i denne operation kan så umiddelbart stille spørgsmål om, hvorvidt korvetten indgår i den europæ-iske flådestyrke EuroMarFor under taktisk/operativ kommando!

Umiddelbart vurderes det, at et sådan kommandoforhold måske vil være i strid med Danmarks forsvarsforbehold inden for det europæiske samarbejde.

Omvendt virker det vel heller ikke særlig hensigtsmæssig, at korvetten skulle indgå i en fælles europæisk flådestyrke og så være under direkte og selvstændig taktisk/operativ kommando af chefen for UNIFIL, dvs. den stedlige militære FN chef.

Det har desværre ikke været muligt på nuværende tidspunkt at få en kommentar fra Søværnets Operative Kommando omkring det konkrete kommandoforhold.

Navalhistory.dk vil naturligvis følge op på denne sag.

Opgaven

Opgaven i Middelhavet er bl.a.:

  • at sikre stabilitet og fred i Libanon

  • støtte den iværksatte FN embargo, der hindrer indsmugling af våben

  • at imødegå organiseret grænseoverskridende kriminalitet ind i Libanon

  • opbygning af et farvandsbillede i samarbejde med de libanesiske myndigheder.

Samtidig har styrken en kapacitet til at kunne assistere og yde beskyttelse til den civile skibsfart.

Herudover vil flådestyrken deltage i øvelsesvirksomhed som trænings-partner for Libanons flåde.

Den maritime FN operation støtter en tilsvarende FN landmilitær operation, og begge operationer skal ses som én FN operation, sanktioneret af verdenssamfundet – dvs. godkendt af de stater, der er med i FN.

Den maritime del af UNIFIL blev oprettet i august 2006 og har også tidligere haft dansk deltagelse, bl.a. missilfartøjerne GLENTEN, VIBEN og RAVNEN.

Godt forberedt

Inden PETER TORDENSKIOLD igen blev sendt ud på mission i Middelhavet, havde skib og besætning naturligvis gennemgået en periode med målrettet træning og uddannelse.

De har i 2008 netop været gennem en systemkontrol, der sikrer, at alle materielsystemer virker samt netop afsluttet en større øvelse, hvori der indgik flere udenlandske enheder.

Besætningen er således igen godt trænet og forberedt til den kommende opgave, derudover kender hovedparten af besætningen operationsområdet fra deres sidste tur i Middelhavet.

Sejlprogram

Korvetten afsejlede fra Flådestation Korsør 29. marts 2008 og forventes at være tilbage i Korsør omkring 18. juli 2008. Korvettens sejlprogram vil typisk være cirka 9-10 dage til søs afbrudt af 2-3 dages havneophold for bl.a. at tage proviant om bord og vedligeholdelse af skibet.

For tiden undersøges endvidere, om der bliver mulighed for et længere-varende havneophold, således at det evt. vil være muligt at modtage besøg hjemmefra.

|Til toppen

 Relaterede historier:

4PETER TORDENSKIOLD til Middelhavet - 30/03/2008

4VIBEN hjemme igen - 31/08/2007

4VIBEN vender hjem - 26/07/2007

4VIBENs deltagelse forlænges - 17/03/2007

4Fotoserie RAVNEN hjemme igen - 07/02/2007

4VIBEN i Beirut - 13/01/2007

4Fotoserie VIBEN i Beirut (2007) - 13/01/2007

4Vagtafløsning i Middelhavet - 04/12/2006

4Uniformsskift på Cypern - 01/12/2006

4Marinestation Limassol - 05/10/2006

4Next Stop Korsør - 21/09/2006

4Måske på vej til Libanon - 05/09/2006

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnets 2. Eskadre, Korsør

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 30. marts 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger