US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Maritime Mindesmærker 4Mindetavlen 4Alfabetisk
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

4Mindetavlen

4Oversigt

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i TjenesteMindetavlen

Oversigt over faldne og omkomne i tjenesten

Nedenfor findes en foreløbig alfabetisk oversigt over personel, der er faldet eller omkommet i tjenesten i Søværnet siden 1940. Listen vil løbende blive ajourført, ligesom fotobidrag mm. meget gerne modtages.

Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i Tjeneste, indstiftet 30. oktober 1996, er hidtil kun tildelt Marinekonstabel Jan Nordskov Larsen.

44Mindetavlen i kronologisk orden

Den ultimative pris

Siden 1940 har over 70 tjenestegørende mistet livet i forbindelse med tjeneste i Søværnet, og dermed betalt den ultimative pris.

Æret være deres minde.

-

-

Navn

Alder

Enhed

Hjemsted

Hændelse

Arthur Andersen,
Værnepligtig

20

Orlogskutteren TERNEN

Ikke oplyst

Omkom sammen med hele besætningen på 8 mand, da orlogskutteren forliste ved Ravns Storø, Grønland formentlig som følge af overisning, 25. januar 1957.

Georg Krogh Andersen,
Værnepligtig

21

Orlogskutteren TERNEN

Ikke oplyst

Omkom sammen med hele besætningen på 8 mand, da orlogskutteren forliste ved Ravns Storø, Grønland formentlig som følge af overisning, 25. januar 1957.

Henning Andersen,
Matroskonstabel

21

Inspektionskutteren ALKEN (ex. P 1)

Esbjerg

Forsvandt sammen med syv øvrige besætningsmedlem-mer og en grønlandsk kajakmand, da kutteren forsvandt sporløst ud for Grønlands østkyst 6. oktober 1948.

Helge Emil Andreasen,
Artilleri-Kvartermester
af 3. grad

25

Artilleriskibet NIELS IUEL

Ikke oplyst

Hårdt såret ved angrebet på artilleriskibet i Isefjorden 29. august 1943 og døde få dage senere på sygehuset.

C. J. Antonsen,
Værnepligtig

?

Motortorpedobåden HAJEN

Ikke oplyst

Faldet i vandet og druknet ved torpedobådsbroerne på Holmen i København 10. september 1957.

Peter Rasmus Bech-Christensen,
Værnepligtig

?

Minørtjenesten

Sejerø

Omkom sammen med fire andre, da en tysk mine eksploderede under mine-rydning i Vesterhavet ud for Hvide Sande 27. januar 1947.

Bent Mollerup Bensen,
Radiokonstabel

21

Inspektionskutteren ALKEN (ex. P 1)

København

Forsvandt sammen med syv øvrige besætningsmedlem-mer og en grønlandsk kajakmand, da kutteren forsvandt sporløst ud for Grønlands østkyst 6. oktober 1948.

Børge Christensen, Mekaniker (Base)

?

Bugserbåden FREMAD V

Ikke oplyst

Omkom sammen med en anden, da bugserbåden for-liste under bugsering af fre-gatten HERLUF TROLLE ved Flådestation Frederikshavn 7. januar 1974.

Børge Emil Georg Christensen,
Værnepligtig

?

Kaserneskibet FYEN

Ikke oplyst

Faldt ved tyskernes over-fald på Holmen 29. august 1943.

Gert Christensen,
Værnepligtig Befaren

21

Inspektionskutteren ALKEN (ex. P 1)

Fureby

Forsvandt sammen med syv øvrige besætningsmedlem-mer og en grønlandsk kajakmand, da kutteren forsvandt sporløst ud for Grønlands østkyst 6. oktober 1948.

John Christensen,
Kommandørkaptajn af maskinlinien

51

Eskadreteknikoffi-cer, Fregateskadren

Ikke oplyst

Omkom sammen med en anden, da fregatten HERLUF TROLLEs gummibåd kæntre-de under en rutinemæssig fartøjsoperation mellem fre-gatten og korvetten NIELS JUEL ud for Stavanger 27. februar 1981.

Jørgen Christensen,
Værnepligtig

21

Bevogtningsfartøjet RAN

Skørbæk

Omkom sammen med to andre under en sørednings-aktion ud for Rønne 15. oktober 1982.

Knud Alexander Edvards,
Orlogskaptajn

43

Forbindelsesofficer ved Grønlands Kommando

Aalborg

Omkom ved et helikopter-styrt med en amerikansk helikopter nær Thule 26. august 1959

Morten Bøgetoft Eriksen,
Maskinsergent

?

Minerydningsfartøjet FLYVEFISKEN

Ikke oplyst

Omkom under en rutine-dykning på 25 m vand i Helnæs Bugt (Lillebælt) 8. april 1994.

Knud Estrup,
Overkonstabel

26

Flådestation GRØNNEDAL

Ikke oplyst

Omkom sammen med to andre, da en lavine knuste konstabelbanjen på Flådestation GRØNNEDAL 7. februar 1983.

A. T. Evers,
Maskinløjtnant

?

Minelæggeren LOUGEN

Ikke oplyst

Omkom sammen med 2 andre efter en eksplosion på minelæggeren under havnemanøvre i Rønne 28. marts 1953.

Flemming Fliis,
Søløjtnant II

23

Minestrygeren GRØNSUND

København

Faldt overbord i den Biscayiske Bugt ved ind-sejlingen til Kanalen under hjemsejlingen af minestry-geren fra USA 28. februar 1957.

Kaj Egon Frederiksen,
Værnepligtig

?

Søværnet, Frederikshavn

Ikke oplyst

Omkom sammen med tre andre under redningsforsøg ud for Frederikshavn 26. februar 1956.

Hans Jørgen Garde,
Admiral

57

Forsvarschef

Frederiksberg

Omkom sammen med en anden, sin hustru, to andre officerer og fire besætnings-medlemmer da et af flyve-våbnets Gulfstream III fly fløj ind i en klippevæg ved den færøske lufthavn Vágar 3. august 1996.

Carl Hammerich,
Kontreadmiral

57

Chef for Marinestaben

Århus

Sad fængslet af tyskerne og omkom ved det britiske luftangreb på Shell-huset 21. marts 1945.

A. E. R. Hansen,
Artillerisergent

?

Motortorpedobåden HEJREN

Ikke oplyst

Faldt overbord fra motor-torpedobåden i Kattegat ud for Korshage 1. juni 1964.

Allan Hansen,
Værnepligtig

21

Bevogtningsfartøjet RAN

Haderslev

Omkom sammen med to andre under en sørednings-aktion ud for Rønne 15. oktober 1982.

Martin Højsgaard Hansen,
Oversergent

26

Forsvarets Vagt Mestersvig

Assens

Omkom sammen med en anden under træningskørsel med hundeslæde ved Mestersvig i Nordøstgrøn-land, hvor hundene under kørsel langs land ved en lille bugt løb ud på isen i bugten og kørte i en våge 17. oktober 1999.

Poul Erik Hildahl,
Søløjtnant I

28

Byleder i Korsør

Odense

Skudt af GESTAPO under flugtforsøg og død 4. december 1944.

Bo Ibæk Jacobsen,
Søløjtnant

23

Orlogskutteren TERNEN

Ikke oplyst

Omkom sammen med hele besætningen på 8 mand, da orlogskutteren forliste ved Ravns Storø, Grønland formentlig som følge af overisning, 25. januar 1957.

Jens Peter Jacobsen,
Værnepligtig

20

Bevogtningsfartøjet RAN

Ikke oplyst

Omkom sammen med to andre under en sørednings-aktion ud for Rønne 15. oktober 1982.

Knud Basse Jensby,
Overkonstabel

20

Kongelundsfortet

Trige

Faldt ved tyskernes over-fald på Middelgrundsfortet 29. august 1943.

Leif Erik Jensen,
Kaptajnløjtnant

32

Chef for ubåden SPÆKHUGGEREN

Roskilde

Omkom ved en drukne-ulykke ved den norske flådebase Håkonsvern ved Bergen 21. august 1982.

Peter Frederik Bærentzen Jensen,
Værnepligtig

22

Inspektionskutteren ALKEN (ex. P 1)

Helsingør

Forsvandt sammen med syv øvrige besætningsmedlem-mer og en grønlandsk kajakmand, da kutteren forsvandt sporløst ud for Grønlands østkyst 6. oktober 1948.

Tom James Jørgensen,
Værnepligtig

22

Inspektionskutteren ALKEN (ex. P 1)

født i USA

Forsvandt sammen med syv øvrige besætningsmedlem-mer og en grønlandsk kajakmand, da kutteren forsvandt sporløst ud for Grønlands østkyst 6. oktober 1948.

Aage Rübner Jørgensen,
Søløjtnant I (R)

33

Minestrygeren HAJEN

Ikke oplyst

Faldt sammen med en anden ved tyskernes over-fald på minestrygeren i Korsør 29. august 1943.

Niels Tilsted Kjeldsen,
Værnepligtig

?

Minørtjenesten

Randers

Omkom sammen med fire andre, da en tysk mine eksploderede under mine-rydning i Vesterhavet ud for Hvide Sande 27. januar 1947.

Eli Knudsen,
Korporal

29

Nordøstgrønlands Slædepatrulje

Ikke oplyst

Faldt da patruljen faldt i tysk baghold ved Sandodden i Østgrønland 26. marts 1943.

K. Aage Kolte-Sørensen,
Torpedo-Underkvartermester

?

Minørtjenesten

Virum

Omkom sammen med fire andre, da en tysk mine eksploderede under mine-rydning i Vesterhavet ud for Hvide Sande 27. januar 1947.

Jan Nordskov Larsen,
Marinekonstabel

25

Inspektionsskibet TRITON

Ikke oplyst

Omkom da inspektionsski-bets gummibåd kæntrede under en redningsaktion ud for Keflavik på Island 19. december 2006.

Børge Larsen,
Maskinkonstabel

?

Minelæggeren LOUGEN

Ikke oplyst

Omkom sammen med 2 andre efter en eksplosion på minelæggeren under havnemanøvre i Rønne 28. marts 1953.

Martin Thor Larsen,
Overkonstabel

20

Flådestation GRØNNEDAL

Ikke oplyst

Omkom sammen med to andre, da en lavine knuste konstabelbanjen på Flådestation GRØNNEDAL 7. februar 1983.

Einer Jørn Benno Lauritsen,
Værnepligtig Befaren

22

Inspektionskutteren ALKEN (ex. P 1)

Humlum

Forsvandt sammen med syv øvrige besætningsmedlem-mer og en grønlandsk kajakmand, da kutteren forsvandt sporløst ud for Grønlands østkyst 6. oktober 1948.

Dan Laursen,
Oversergent

30

Forsvarets Vagt Mestersvig

Grindsted

Omkom sammen med en anden under træningskørsel med hundeslæde ved Mestersvig i Nordøstgrøn-land, hvor hundene under kørsel langs land ved en lille bugt løb ud på isen i bugten og kørte i en våge 17. oktober 1999.

Harry Madsen, Vagtmester

?

Bugserbåden FREMAD V

Ikke oplyst

Omkom sammen med en anden, da bugserbåden for-liste under bugsering af fre-gatten HERLUF TROLLE ved Flådestation Frederikshavn 7. januar 1974.

Gunnar Mikkelsen,
Værnepligtig

?

Søværnet, Frederikshavn

Ikke oplyst

Omkom sammen med tre andre under redningsforsøg ud for Frederikshavn 26. februar 1956.

Johnny Mikkelsen,
Orlogskaptajn

51

Søværnets Operative Kommando, til midlertidig tjeneste ved UNAMI (United Nations Assistance Mission for Iraq)

Silkeborg

Var i forbindelse med udfø-relsen af sin opgave med i en konvoj fra Erbil til Kirkuk, i det nordlige Irak. Konvojen blev involveret i en trafik-ulykke, hvor han pådrog sig alvorlige kvæstelser, der kort efter ledte til hans død, 22. januar 2008.

Jan Krogh Mogensen,
Konstabel

20

Flådestation GRØNNEDAL

Ikke oplyst

Omkom sammen med to andre, da en lavine knuste konstabelbanjen på Flådestation GRØNNEDAL 7. februar 1983.

Paul Erik Mortensen,
Oversergent

?

Slædepatruljen SIRIUS

Ikke oplyst

Omkom under en slædetur i en snestorm ikke langt fra patruljens station i Daneborg 24. januar 1968.

Andree Verner Nielsen,
Værnepligtig

?

Minørtjenesten

Århus

Omkom sammen med fire andre, da en tysk mine eksploderede under mine-rydning i Vesterhavet ud for Hvide Sande 27. januar 1947.

Jørgen Seligmann Nielsen,
Premierløjtnant

29

Aspirant ved Søværnets Frømandskorps

Fanø

Omkom under en trænings-dykning i forbindelse med øvelsesvirksomhed i Kongsøre havn 19. juli 1984.

Kim Nielsen,
Overkonstabel

22

Fregatten HERLUF TROLLE

Ikke oplyst

Omkom sammen med en anden, da fregattens gum-mibåd kæntrede under en rutinemæssig fartøjsopera-tion mellem fregatten og korvetten NIELS JUEL ud for Stavanger 27. februar 1981.

Poul E. Nielsen,
Maskinkonstabel

?

Minelæggeren LOUGEN

Ikke oplyst

Omkom sammen med 2 andre efter en eksplosion på minelæggeren under havnemanøvre i Rønne 28. marts 1953.

B. N. Olsen,
Teleoversergent

?

Motortorpedobåden MUSVAAGEN

Ikke oplyst

Faldet over bord og druknet i Karlskrona, Sverige 23. april 1952.

Erik Erling Olsen,
Kaptajnløjtnant

30

Orlogskutteren TERNEN

Glostrup

Omkom sammen med hele besætningen på 8 mand, da orlogskutteren forliste ved Ravns Storø, Grønland formentlig som følge af overisning, 25. januar 1957.

Jan Olsen,
Værnepligtig

?

Korvetten GALATHEA

Ikke oplyst

Faldet over bord i Panama Bugten og formodet omkommet 17. maj 1952.

Niels Bøje Olsen,
Værnepligtig

?

Patruljekutteren P 7

Ikke oplyst

Faldt ved tyskernes over-fald på patruljekutteren i Nyborg 29. august 1943.

Alex Lau Pedersen (LEX),
Premierløjtnant

?

Søværnets Flyvetjeneste

Kirke Eskilstrup

Omkom sammen med en anden, da deres LYNX heli-kopter S-187 styrtede ned ved Sørvågsfjorden på Færøerne under en transit-flyvning 20. februar 1987.

Kim V. Pedersen,
Værnepligtig

?

Minelæggeren FYEN

Albertslund

Omkom om bord i minelæg-geren da slæbetrossen sprang under bugsering af inspektionsskibet INGOLF i Lillebælt 24. januar 1979.

Poul Andreas Pedersen,
Værnepligtig

19

Orlogskutteren TERNEN

Ikke oplyst

Omkom sammen med hele besætningen på 8 mand, da orlogskutteren forliste ved Ravns Storø, Grønland formentlig som følge af overisning, 25. januar 1957.

Ib Broe Petersen,
Minemath

?

Orlogskutteren ERTHOLM

Ikke oplyst

Dræbt sammen med en anden ved mineeksplosion ombord i orlogskutteren 28. maj 1958.

John Lemmike Petersen,
Værnepligtig

20

Flådestation GRØNNEDAL

Ikke oplyst

Omkom ved et fald ned af et fjeld ved stationen også kaldet Rypefjeldet 9. april 1993.

Svend Erik Warthoe Petersen,
Artillerimekaniker-Kvartermester
af 3. grad

31

Holmen

Ikke oplyst

Omkom sammen med en kollega og 14 brandfolk, da mineværkstedet på Holmen eksploderede 23. november 1951.

Niels Severin Poulsen,
Maskinkonstabel

24

Inspektionskutteren ALKEN (ex. P 1)

Nordby

Forsvandt sammen med syv øvrige besætningsmedlem-mer og en grønlandsk kajakmand, da kutteren forsvandt sporløst ud for Grønlands østkyst 6. oktober 1948.

Egon Frederik Prior,
Søløjtnant I (R)

31

Holmen

Ikke oplyst

Omkom sammen med en kollega og 14 brandfolk, da mineværkstedet på Holmen eksploderede 23. november 1951.

Hans Kristian Krogh Rasmussen,
Torpedokvarter-mester af 1. grad
 

45

Ikke oplyst

København

Omkom ved en dykker-ulykke under minestrygning i Århus bugten 26. august 1949.

Ove Kaj Rasmussen,
Mathelev

?

Kaserneskibet FYEN

Ikke oplyst

Faldt ved tyskernes over-fald på Holmen 29. august 1943.

Bent Rønne,
Kaptajnløjtnant (R)

30

Inspektionskutteren ALKEN (ex. P 1)

København

Forsvandt sammen med syv øvrige besætningsmedlem-mer og en grønlandsk kajakmand, da kutteren forsvandt sporløst ud for Grønlands østkyst 6. oktober 1948.

Hans Henrik Spøhr,
Orlogskaptajn

40

Forsvars-
kommandoen

Odense

Omkom sammen en anden, dennes hustru, to andre officerer og fire besætnings-medlemmer da et af flyve-våbnets Gulfstream III fly fløj ind i en klippevæg ved den færøske lufthavn Vágar 3. august 1996.

Viggo Strøm, Værnepligtig

?

Orlogskutteren ERTHOLM

Ikke oplyst

Dræbt sammen med en anden ved mineeksplosion ombord i orlogskutteren 28. maj 1958.

Per Jørgen Nauta Svendsen,
Værnepligtig

21

Orlogskutteren TERNEN

Ikke oplyst

Omkom sammen med hele besætningen på 8 mand, da orlogskutteren forliste ved Ravns Storø, Grønland formentlig som følge af overisning, 25. januar 1957.

Axel Johannes Sørensen,
Mine-Kvartermester af 1. grad

41

Minørtjenesten

København

Omkom sammen med fire andre, da en tysk mine eksploderede under mine-rydning i Vesterhavet ud for Hvide Sande 27. januar 1947.

Bent Ferdinand Sørensen,
Telekonstabel

23

Orlogskutteren TERNEN

Vejle

Omkom sammen med hele besætningen på 8 mand, da orlogskutteren forliste ved Ravns Storø, Grønland formentlig som følge af overisning, 25. januar 1957.

Carlo Friis Sørensen,
Kaptajnløjtnant

32

3. Luftflotille

Nakskov

Omkom ved nedstyrtnings-ulykke under en præsenta-tionsflyvning med en Gloster Meteor Mk. IV jager over Københavns Havn 4. maj 1950.

Svend Haugaard Sørensen,
Maskinkonstabel

24

Orlogskutteren TERNEN

Ikke oplyst

Omkom sammen med hele besætningen på 8 mand, da orlogskutteren forliste ved Ravns Storø, Grønland formentlig som følge af overisning, 25. januar 1957.

Jesper Terløe,
Oversergent

?

Søværnets Flyvetjeneste

Ikke oplyst

Omkom sammen med en anden, da deres LYNX heli-kopter S-187 styrtede ned ved Sørvågsfjorden på Færøerne under en transit-flyvning 20. februar 1987.

Christian Thomsen,
Torpedo-Underkvartermester af 2. grad

26

Minestrygeren HAJEN

Korsør

Faldt sammen med en anden ved tyskernes over-fald på minestrygeren i Korsør 29. august 1943.

Knud Ingemann Thomsen,
Maskinkonstabel

?

Motortorpedobåden HØGEN

Ikke oplyst

Omkom da hans MTB kol-liderede med torpedobåden FLYVEFISKEN i Storebælt 4. september 1957.

Edmund Søren Vich,
Værnepligtig

?

Søværnet, Frederikshavn

Gerå

Omkom sammen med tre andre under redningsforsøg ud for Frederikshavn 26. februar 1956.

Bjørn Aage Wodstrup,
Korporal

?

Søværnet, Frederikshavn

Horsens

Omkom sammen med tre andre under redningsforsøg ud for Frederikshavn 26. februar 1956.

-

Tak til de mange militære myndigheder mfl., nuværende og tidligere tjenestegørende samt familie-medlemmer og andre, der har bidraget med oplysninger til denne side.

44Mindetavlen i kronologisk orden

-

|Til toppen

- Har du kendskab til episoder mm, der ikke er omtalt her,
eller kan du supplere med yderligere oplysninger, billeder, data?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

   

Denne side er senest opdateret: 3. januar 2010

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. februar 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger